alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly


Navigácia: KNIHY >

Kategórie (1):

Produkty Expol Pedagogika s.r.o (36) :
Moje učenie - učebný materiál pre deti s autizmom - Andrea Šedibová

Autor: Andrea Šedibová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 31.82 EUR s DPH

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 17.20 EUR s DPH

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy - Mária Kožuchová

Autor: Mária Kožuchová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 13.76 EUR s DPH

Biológia - organizmy a ekosystémy : pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy - Mária Uhereková a kolektív

Autor: Mária Uhereková a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 13.76 EUR s DPH

Technické kreslenie pre 1.roč.OU 24 Strojárstvo - Martin Žarnay,Jozef Bronček

Autor: Martin Žarnay,Jozef Bronček
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 13.76 EUR s DPH

Podnikanie pre stredné odborné školy

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 12.90 EUR s DPH

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 12.90 EUR s DPH

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ + CD - Ivana Rochovská,Mária Kožuchová

Autor: Ivana Rochovská,Mária Kožuchová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 12.00 EUR s DPH

Geografia 1 - Peter Likavský a kolektív

Autor: Peter Likavský a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 7.78 EUR s DPH

Cestovateľská násobilka - Mária Števíková

Autor: Mária Števíková
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 4.72 EUR s DPH

Cvičebnica - Chémia pre 6. a 7. ročník základnej školy a 1. a 2. roč. gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová

Autor: Helena Vicenová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Cena: 3.44 EUR s DPH

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (do 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ - Mária Kožuchová

Autor: Mária Kožuchová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (do 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (do 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Čítanie o Slovensku pre 1. stupeň základnej školy - Drahoslav Machala

Autor: Drahoslav Machala
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (do 10 r)

Cena: 9.46 EUR s DPH

Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (do 10 r)

Cena: 6.02 EUR s DPH

Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (do 10 r)

Cena: 6.02 EUR s DPH

METODIKA k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 25.80 EUR s DPH

Biológia az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. évfolyama számára - Mária Uhereková a kolektív

Autor: Mária Uhereková a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 18.06 EUR s DPH

Kémia az alapiskola 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnázium 2. évfolyama számára - Helena Vicenová, Mária Ganajová

Autor: Helena Vicenová, Mária Ganajová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 14.62 EUR s DPH

Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia - Jana Višňovská a kolektív

Autor: Jana Višňovská a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková

Autor: Mária Uhereková
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková a kolektív

Autor: Mária Uhereková a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Biológia pre 5. ročník základnej školy - Mária Uhereková

Autor: Mária Uhereková
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly - Viera Lapitková

Autor: Viera Lapitková
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková

Autor: Mária Uhereková
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 13.76 EUR s DPH

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kolektív

Autor: Helena Vicenová a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 12.04 EUR s DPH

Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kolektív

Autor: Helena Vicenová a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 12.04 EUR s DPH

Chémia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 12.04 EUR s DPH

Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kolektív

Autor: Helena Vicenová a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 12.04 EUR s DPH

Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kolektív

Autor: Helena Vicenová a kolektív
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 12.04 EUR s DPH

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová

Autor: Helena Vicenová
Vydavateľ: Expol Pedagogika s.r.o

Kategória: Paperback | Náučná literatúra (nad 10 r)

Cena: 11.20 EUR s DPH
Stránky