alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly


Navigácia: KNIHY >

Kategórie (2):

Produkty Auditorium (48) :
Zákonné bezpráví - Židé v Protektorátu Čechy a Morava - Helena Petrův

Autor: Helena Petrův
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Dejiny

Cena: 16.98 EUR s DPH

Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Autor: Skřejpek Michal
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Dejiny

Cena: 15.36 EUR s DPH

Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 - Jakub Rákosník, Noha Jiří,

Autor: Jakub Rákosník, Noha Jiří,
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Literatúra faktu

Cena: 17.78 EUR s DPH

Pod ochranou hákového kříže - Nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945 - Pavel Maršálek

Autor: Pavel Maršálek
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Literatúra faktu

Cena: 16.98 EUR s DPH

Dlouhé stíny Mnichova - Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo - Jan Kuklík, Jan Němeček

Autor: Jan Kuklík, Jan Němeček
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Literatúra faktu

Cena: 16.57 EUR s DPH

Elektronické cenné papíry - Transparentnost korporátních struktur společností - Ondřej Vondráček

Autor: Ondřej Vondráček
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Literatúra faktu

Cena: 14.15 EUR s DPH

Česká parlamentní kultura - Jan Wintr

Autor: Jan Wintr
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Literatúra faktu

Cena: 9.30 EUR s DPH

Oběti komunistické spravedlnosti - Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století - Ivana Bláhová a kolektiv

Autor: Ivana Bláhová a kolektiv
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Politika, hospodárstvo

Cena: 13.74 EUR s DPH

Judikatura a právní argumentace - Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou - Miroslav Bobek a kol.

Autor: Miroslav Bobek a kol.
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 23.04 EUR s DPH

Dějiny československého práva 1945-1989 - Jan Kuklík

Autor: Jan Kuklík
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 22.64 EUR s DPH

Římské právo v občanském zákoníku

Autor: Skřejpek Michal
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 18.59 EUR s DPH

Internet a proměny práva - Radim Polčák

Autor: Radim Polčák
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 16.98 EUR s DPH

Sociální integrace cizinců - Kristina Koldinská, Harald C. Scheu

Autor: Kristina Koldinská, Harald C. Scheu
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 16.98 EUR s DPH

Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření - Jakub Handrlica

Autor: Jakub Handrlica
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 16.57 EUR s DPH

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století - Aleš Gerloch, Šturma Pavel

Autor: Aleš Gerloch, Šturma Pavel
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 15.76 EUR s DPH

Pracovní právo v kontextu občanského práva - Analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského právav pracovněprávních vztazích - Martin Štefko

Autor: Martin Štefko
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 15.76 EUR s DPH

Znárodněné Československo - Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy dovlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě - Jan Kuklík

Autor: Jan Kuklík
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 15.76 EUR s DPH

Cizinci ve vlastní zemi - Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě - René Petráš

Autor: René Petráš
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 15.76 EUR s DPH

Výjimečné stavy a lidská práva - Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma

Autor: Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 14.15 EUR s DPH

Právnická dvouletka - Ivana Bláhová a kolektiv

Autor: Ivana Bláhová a kolektiv
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 13.74 EUR s DPH

Menšiny a právo v České republice - René Petráš a kolektiv

Autor: René Petráš a kolektiv
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 13.34 EUR s DPH

Úvod do mezinárodního práva veřejného - Harald C. Scheu

Autor: Harald C. Scheu
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 13.34 EUR s DPH

Právo a společnost - Pavel Maršálek

Autor: Pavel Maršálek
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 13.34 EUR s DPH

Příběh moderního práva - Pavel Maršálek

Autor: Pavel Maršálek
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 13.34 EUR s DPH

Občanská a lidská práva v současné době - Helena, Václav Pavlíček, Hofmannová

Autor: Helena, Václav Pavlíček, Hofmannová
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 12.93 EUR s DPH

Obchodní korporace ve světle proměn - Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací - Bohumil Havel

Autor: Bohumil Havel
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 11.32 EUR s DPH

Usucapio - Vydržení v římském právu - Petr Bělovský

Autor: Petr Bělovský
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 9.30 EUR s DPH

Koncerny v komunitárním právu - Analýza a náměty pro rekodifikaci - Tomáš Doležil

Autor: Tomáš Doležil
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 8.89 EUR s DPH

Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe - Kristina Koldinská, Štefko Martin,

Autor: Kristina Koldinská, Štefko Martin,
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 8.89 EUR s DPH

Úvod do trestněprávní komparatistiky - Ladislav Pokorný

Autor: Ladislav Pokorný
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 7.28 EUR s DPH

Rovnost a sociální práva - Pavla Boučková

Autor: Pavla Boučková
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 6.47 EUR s DPH

Svoboda projevu - Demokracie, rovnost a svoboda slova - Petr Jäger, Molek Pavel,

Autor: Petr Jäger, Molek Pavel,
Vydavateľ: Auditorium

Kategória: Knihy viazané | Právo, sociológia

Cena: 4.85 EUR s DPH
Stránky