Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 28. september | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:Dan Brown Pôvod 200x200

Beletria.sk 
Bystrická dolina (Veľká Fatra)

Bystrická dolina je situovaná v južnej časti Veľkej Fatry.


Viac o pojme
Bitka o Mogadišo (2006)

Bitka o Mogadišo z roku 2006 bol súboj o kontrolu nad hlavným mestom Somálska. Aliancia za obnovu mieru a antiterorizmus (ang. ARPCT – Alliance for Restoration of Peace and Counter-Terrorism) čelila milíciám verným radikálnej Únii islamských súdov (ang. ICU - Islamic Court Union). ARPCT sa sformovala v priebehu februára 2006. Išlo o odpoveď na silnejúce postavenie ICU v krajine. Militanti z ICU sú napojení na medzinárodný terorizmus, čo viedlo USA k podpore ARPCT. Samotný boj o mesto prebiehal od mája do júla 2006. Výsledkom bolo stiahnutie síl ARPCT z mesta.


Viac o pojme
Pĺž zlatistý

Pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata) je druh sladkovodnej ryby z čeľade pĺžovité (Cobitidae).


Viac o pojme
Histamínová intolerancia

Histamínová intolerancia (alebo histaminóza) je neznášanlivosť histamínu, ktorý prijmeme prostredníctvom jedla. Príčinou intolerancie je nedostatok histamín-degradujúcich enzýmov diaminooxidázy (DAO) a / alebo histamín-N-metyltransferázy (HNMT). Príčinou môže byť aj nesúlad medzi príjmom a degradáciou histamínu v tele. Táto teória bola vyvinutá v 80. rokoch minulého storočia ako súčasť výskumu biogénnych amínov.[1]


Viac o pojme
Stará Zagora (mesto)

Stará Zagora (bulh. Стара Загора) je mesto v centrálnej časti Bulharska. Mesto je administratívnym a priemyselným strediskom oblasti Stará Zagora.


Viac o pojme
Heavy D

Dwight Errington Myers[1][2] (* 24. máj 1967, Mandeville, Jamajka - † 8. november 2011, Los Angeles, Kalifornia, USA),[3] viac známy ako Heavy D, bol jamajsko-americký rapper, hudobný producent, spevák, herec a zakladajúci člen hiphopovej skupiny Heavy D & the Boyz. Päť albumov, ktoré skupina počas svojej existencie vydala, produkovali Teddy Riley, Marley Marl, DJ Premier, jeho bratranec Pete Rock a Eddie F.[4]


Viac o pojme
Vírusoid

Vírusoidy sú cirkulárne jednovláknové RNA, ktoré sú replikáciou a enkapsidáciou závislé od vírusov. Genóm vírusoidov sa skladá z niekoľkých stoviek nukleotidov a nekóduje žiadne proteíny. Virusoidy sú v podstate víroidy, ktoré boli zapuzdrené plášťovým proteínom pomocného vírusu.


Viac o pojme
Železničná trať Lučenec – Veľký Krtíš

Železničná trať Lučenec – Veľký Krtíš (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 161) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Lučenec a Veľký Krtíš cez územie Maďarska. To znamená, že patrí medzi trate na ktorých sa uskutočňuje peážna doprava.


Viac o pojme
Diaľkové pozorovanie

Diaľkové pozorovania sú osobitným typom krajinárskej fotografie, zahrňujúcim fotografovanie veľmi vzdialených pevných objektov bezprostredne zo zemského povrchu, alebo zo stavieb (napr. z budov, rozhľadní, atď.) a iných miest, trvalo a pevne spojených so zemským povrchom (napr. z násypov, háld, atď.).[1][chýba zdroj] Ide teda o pozorovania terestrického typu (zem-zem). Zjednodušene môžeme diaľkové pozorovania popísať ako fotografické zaznamenávanie ďalekých výhľadov.


Viac o pojme
Dejiny výtvarného umenia

Ide o históriu výtvarného umenia a jeho históriou podmienené premeny, ktoré sa prejavujú na umeleckých dielach v podobe premien slohu, smeru, názorov, tendencie, atď. Označenie zahrňuje maliarstvo, sochárstvo, grafiku, architektúru a úžitkové umenie.
Dejiny výtvarného umenia sú relatívne samostatnou zložkou všeobecných dejín. Je to veda, ktorá sa zaoberá z umeleckohistorického hľadiska javmi, procesmi a zákonitosťami vzniku výtvarných diel, ich vývojom a ich pôsobnosťou. Dejiny výtvarnej kultúry sa vzťahujú aj k iným pomocným historickým vedám a odborom, napr. k estetike či ikonografii.


Viac o pojme
ISO 639-1

Ak si umiestnil/a túto šablónu do článku, vyhľadaj autora v histórii článku a vlož na jeho diskusnú stránku oznam:


Viac o pojme
Šaolinský futbal

Šaolinský futbal je čínsky film z roku 2001.


Viac o pojme
Hranovnická dubina

Hranovnická dubina je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody TANAP.


Viac o pojme
Odosielateľ

Odosielateľ alebo zasielateľ môže byť osoba, ktorá odosiela (napr. list, balík)


Viac o pojme
Komunikačný kanál (teória komunikácie)

Komunikačný kanál je časť komunikačnej sústavy, v ktorej tečie signál. Komunikačný kanál siaha od miesta oddelenia vedenia nosnej informácie u odosielateľa až po miesto jej spojenia s nosnou informáciou u prijímateľa. Komunikačný kanál pokrýva celú dráhu oddeleného spracúvania a prenosu nosnej informácie od znaku u odosielateľa po znak u prijímateľa. Na istom mieste by mal mať fyziologickú kvalitu dostredivých a odstredivých nervových dráh a v nich prebiehajúcich dejov, eventuálne kvalitu dejov v asociačných nervových spojoch.


Viac o pojme
Interleukín 38

Interleukín 38 (iné názvy: interleukín-38, IL-38) je súčasť skupiny interleukín 36 (IL-36) cytokínov a rodiny interleukín 1 (IL-1). Zohráva významnú úlohu v procese zápalu a obrany hostiteľa. Tento cytokín je u človeka známy ako IL-1HY2 a má podobnú trojrozmernú štruktúru ako antagonista receptoru IL-1 (IL-1Ra). Jeho gén je na chromozóme 2. IL-38 je produkovaný bunkami cicavcov a viaže sa na interleukín-1 receptor typu I. Je aktívny v bazálnom epiteli kože, množiacimi sa B-lymfocytmi v mandliach, slezine aj iných tkanivách. Tento cytokín hrá dôležitú úlohu pri regulácii vrodenej a adaptívnej (získanej) imunity.[1]


Viac o pojme
Zákon objemových zlučovacích pomerov

Zákon objemových zlučovacích pomerov definoval francúzsky chemik a fyzik Joseph Louis Gay-Lussac.


Viac o pojme
Trakčné vedenie

Trakčné vedenie je sústava elektrických vedení a zariadení na ich upevnenie a delenie, ktorá slúži na napájanie elektrických hnacích vozidiel zberačom.


Viac o pojme
Dejisko bojových operácií

Dejisko bojových operácií (iný názov: dejisko vojnových operácií) je územie, na ktorom sa rozvinuli armády a prebiehajú boje a operácie. S rozvojom vojenskej techniky sa dejisko bojových operácií postupne rozširovalo. Najskôr z pevniny na moria a neskôr oceány. Koncom devätnásteho storočia na vzdušný priestor a v druhe polovici dvadsiateho storčia aj na kozmický priestor (napr. Strategická obranná iniciatíva USA z 80-tych rokov 20. storočia).


Viac o pojme
Tenzor napätia

Silové napätie v hmote alebo napäťový stav látky je vyjadrenie vnútorných silových pomerov v látke, t. j. ako na seba pôsobia dve vzájomne susediace časti látky.


Viac o pojme
Brómtymolová modrá

Brómtymolová modrá je organická zlúčenina používaná ako pH indikátor. Zväčša sa používa na meranie pH v rozmedzí 6 – 7,6, kedy so zvyšujúcim sa pH prechádza zo žltej na modrú. V silno kyslých roztokoch má fialovú farbu.


Viac o pojme
Tunel Hradište

Tunel Hradište je plánovaný tunel na rýchlostnej ceste R1 na úseku Slovenská Ľupča – Korytnica na hranici Žilinského a Banskobystrického kraja. Tunel povedie popod Kozí chrbát v Starohorských vrchoch medzi obcou Slovenská Ľupča a Kúpeľmi Korytnica a naplánovaný je v dĺžke 8 385 m.[1] So svojou dĺžkou je druhým najdlhším plánovaným tunelom na Slovensku.


Viac o pojme
Adícia vody

Adícia vody alebo hydratácia je typ elektrofilnej adície, pri ktorej sa na násobnú väzbu C=C alebo C≡C aduje molekula vody. Reakcia sa uskutočňuje za katalýzy silnou kyselinou.


Viac o pojme
Felsővadász

Felsővadász (slov. Vyšný Vadas alebo Horný Vadás)[1] je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szikszóskom okrese.


Viac o pojme
Kanálový rozvod

Kanálový rozvod je typ rozvodového mechanizmu využívajúci kanály vytvorené v stenách bloku motora ústiace do pracovných priestorov (pod a nad piest). Piest pri svojom pohybe tvarovanou hranou striedavo odkrýva a zakrýva ústia kanálov, čím reguluje tok pracovných plynov.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Križovany nad Dudváhom

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Križovany nad Dudváhom v okrese Trnava.


Viac o pojme
Zlá diera

Jaskyňa Zlá Diera (známa aj ako Lipovecká jaskyňa, alebo jaskyňa Zla džura[1]) je prírodný útvar, vzdialený cca 1 km severne od obce Lipovce, približne 30 km západne od mesta Prešov. Ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu na území Prešovského okresu.[2]


Viac o pojme
Železničná stanica Lučenec

Železničná stanica Lučenec je železničná stanica v meste Lučenec. Leží na tratiach Zvolen – Košice, Lučenec – Veľký Krtíš a Lučenec – Utekáč. Nie je elektrifikovaná.[1] V Lučenci sa aktuálne nachádza ešte jedna fungujúca železničná zastávka umiestnená na železničnej trati Lučenec - Utekáč, jedná sa o železničnú zastávku Opatová pri Lučenci.


Viac o pojme
The Bluebeat

Ja, Ty a Rolo je nezávislá slovenská beat-punková kapela, založená v roku 2013, pôvodne s názvom The Project, neskôr The Bluesbeat alebo The Bluebeat, Michalom Vasiľom, Lukášom Pialom a Patrikom Dorčíkom, ktorí v tom čase študovali na Konzervatóriu Žilina.


Viac o pojme
Július Tomčáni

Július Tomčáni (de Tomcsány; * 8. november 1844, Olšany – † 1923, Budapešť) bol lesnícky odborník.


Viac o pojme
Sergej Viktorovič Gončar

Sergej Gončar


Viac o pojme
Epikríza

Epikríza je celkový záver lekára o ochorení.


Viac o pojme
Obora Holedná

Obora Holedná je „účelové poľovnícke zariadenie, ktoré slúži na chov muflónov a danielov vo zvernici.“[1] Cieľom zvernice je tiež poskytovať rekreáciu obyvateľom.[2] Nachádza sa v Brne, medzi Jundrovom, Žebétínom a Bystrcom.[1] Nazýva sa podľa vrchu Holedná.[3] Rozloha je 327 ha.[4]


Viac o pojme
Reggae fusion

Reggae fusion je subžáner reggae, ktorý v sebe spája prvky reggae alebo dancehallu s inými žánrami ako pop, rock, R&B, jazz či drum and bass.[2][3] Termín "reggae fusion" je tiež používaný na označenie interpretov, ktorý žáner reggae často striedajú s inými žánrami, predovšetkým s hip-hopom, ako Kardinal Offishall, Sean Kingston a Heavy D.


Viac o pojme
Cena Grammy za pieseň roka

Cena Grammy za pieseň roka (angl. Grammy Award for Song of the Year) je ocenenie udeľované na Grammy Awards od roku 1959.


Viac o pojme
Letisko Nice-Côte d’AzurViac o pojme
Pole (údajová štruktúra)

Pole (angl. array) je údajový typ s jedným alebo viacerými rozmermi, v ktorom sa vyskytujú len homogénne položky (položky rovnakého typu).


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v Šaštíne-Strážach

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica.


Viac o pojme
Letokruh

Ročný kruh[1] (iné názvy: letokruh[1][2][3], rok[2], leto[2]) je prírastok dreva, ktorý sa u drevín mierneho pásma vytvára na priečnom reze okolo stržňa. Ročné kruhy sú teda prírastky za vegetačné obdobie (1 rok), u tropických stromov 3 mesiace.


Viac o pojme
Games People Play

Games People Play“ je skladba amerického speváka-skladateľa Joea Southa. Vydaná bola koncom roku 1968 a získala cenu Grammy v kategóriách najlepšia súčasná pieseň a Pieseň roka.


Viac o pojme
Ponická jaskyňa

Ponická jaskyňa je prírodná pamiatka v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň.


Viac o pojme
Súbor:Moth.wingspan10cm-Marseille.France-August2007.JPG

uvedenie autorov meniť za rovnakých podmienok


Viac o pojme
Martha Chasová

Martha Cowles Chasová[pozn 1] (angl. Martha Cowles Chase; * 30. november 1927, Cleveland Heights, Ohio, USA  – † 8. august 2003, Lorain) bola americká genetička, členka tímu, ktorý v roku 1952 experimentálne dokázal, že DNA je nositeľkou genetickej informácie.


Viac o pojme
Si jou ťi

Si jou ťi (po čínsky 西游记 – pchin-jin Xī Yóu Jì – si jou ťi – doslova "putovanie na západ"), známy aj ako Putovanie na západ či Opičí kráľ[1], je jeden zo štyroch klasických románov čínskej literatúry. Bol vydaný anonymne v na sklonku 16. storočia, neskôr bol za autora určený Wu Čcheng-en.


Viac o pojme
Ílchanát

Tabríz (1265 – 1306)


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hradište pod Vrátnom

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hradište pod Vrátnom v okrese Senica.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dobrá Voda

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Dobrá Voda v okrese Trnava.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Prievaly

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Prievaly v okrese Senica.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecký Peter

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Plavecký Peter v okrese Senica.


Viac o pojme
Lavonova aféra

Lavonova aféra bol politický škandál spojený s nevydarenou tajnou izraelskou operáciou proti Spojeným štátom a Spojenému kráľovstvu v lete roku 1954, ktorej cieľom bolo vyprovokovať USA k vojne proti Egyptu.


Viac o pojme
Bankový obchod

Banková operácia alebo bankový obchod je jedna z (typických) činností, ktoré vykonáva banka alebo iný úverový ústav (v právnom zmysle: podľa prvých ustanovení Zákona o bankách).


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Radošovce (okres Skalica)

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Radošovce (okres Skalica) v okrese Skalica.


Viac o pojme
Karát (jednotka hmotnosti)

Karát alebo metrický karát[1] je jednotkou hmotnosti používaná pre diamanty, drahokamy alebo perly.


Viac o pojme
Oxid meďný

Oxid meďný je anorganická zlúčenina mede so vzorcom Cu2O Je to jeden z hlavných oxidov medi, druhým je oxid meďnatý (CuO). Táto červeno sfarbená pevná látka je súčasťou niektorých antivegetatívnych farieb. Zlúčenina sa môže objaviť buď žltá alebo červená, v závislosti od veľkosti častíc.[1] Oxid meďnatý sa nachádza ako červenkastý minerál kuprit.


Viac o pojme
Ľubomír Rehák

Mgr. Ľubomír Rehák, PhD. (* 24. február 1970, Topoľčany) je dlhoročný slovenský diplomat. Od roku 2020 je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Ruskej federácii.[1]


Viac o pojme
Islamofóbia

Islamofóbia je predpojatosť proti islamumoslimom, ktorá sa zakladá na negatívnych zovšeobecneniach alebo stereotypoch o tomto náboženstve a jeho prívržencoch. Prejavy islamofóbie siahajú od nenápadných, miernych aktov, ako sú averzia voči moslimom či výsmech moslimov, až po otvorené a závažné prejavy ako diskriminácia moslimov či útoky na moslimov. Niektorí autori islamofóbiu definujú ako strach z islamu (teda v doslovnom zmysle slova fóbia), iní autori sú toho názoru, že islamofóbia znamená aj predpojatosť vychádzajúcu z nenávisti a neznalosti (čiže nie len zo strachu), a nemusí byť nutne spojená s kritikou náboženských doktrín islamu.[1]


Viac o pojme
Logic (reper USA)

Sir Robert Bryson Hall II (* 22. januára 1990), známy ako Logic, je americký rapper, spevák, skladateľ a producent.


Viac o pojme
Jonón

Jonóny (angl. Ionones) sú navzájom blízko príbuzné chemické látky, ktoré sú súčasťou tzv. ružových ketónov (rose ketones), medzi ktoré patrí tiež damaskón a damascenón. Sú to produkty rozkladných procesov prebiehajúcich na karoténoidoch, kde je vlastný rozklad riadený karotén-dioxygenázou, najmä betakarotén-9 ,10 -dioxygenázou (BCDO2). Oxidáciou a štiepením α-karoténu vzniká α-jonón a β-jonón, ktoré sa nachádzajú v niektorých siliciach a sú podstatnými zložkami arómy ovocia, či kvetín.[1] Beta-jonón výrazne prispieva k typickej vôni ruží, a to napriek jeho relatívne nízkej koncentrácii obsiahnutej v jej kvetoch. Kombinácia alfa-jonónu s beta-jonónom zase vytvára typickú vôňu fialiek. Jonóny tak nachádzajú svoje uplatnenie napríklad v kozmetickom parfumovom priemysle.[2][3][4]


Viac o pojme