alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo > Financie, poisťovníctvo >
Kategorie (1):
Produkty v kategórii (93):
Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 - 1993

Autor(i): Vít Karasiewicz

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha se zaměřuje na dosud opomíjenou oblast sběratelství našich papírových peněz, a to platidel specielně označených (perforovaných) pro potřebu emisní banky a jejích partnerů...Viac...

Nájsť podobné
Komerční bankovnictví v České republice

Autor(i): Stanislava Půlpánová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace uvádí čtenáře do problematiky současného českého komerčního bankovnictví, které vnímá v konkrétním historickém kontextu i jako součást moderního finančního systému...Viac...

Nájsť podobné
Matematika stavebního spoření

Autor(i): Petr Kielar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Stavební spoření patří v České republice k nejoblíbenějším a nejvíce využívaným bankovním produktům. Po několika publikacích, které hodnotí stavební spoření z pohledu klienta nyní přichází kniha, která vysvětluje principy fungování stavební spořitelnViac...

Nájsť podobné
Euro: ano/ne?

Autor(i): Lubor Lacina a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace objektivně a vyváženě analyzuje všechny podstatné faktory pro posouzení výhodnosti a reálnosti zavedení eura. Každá kapitola je výborný podklad pro seznámení se s jednotlivými tématy...Viac...

Nájsť podobné
Peníze, banky a hospodářské krize

Autor(i): Jesús Huerta de Soto

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Monumentální kniha profesora Huerta de Sota je zářným příkladem důležitosti multidisciplinárního přístupu k problematice peněz a bankovnictví...Viac...

Nájsť podobné
Peníze a zlato

Autor(i): Zbyněk Revenda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Autor, přední odborník na peněžní ekonomii a bankovnictví, se věnuje historii a současnosti peněz a peněžních systémů a úloze zlata v peněžním oběhu...Viac...

Nájsť podobné
Krach

Autor(i): Thomas E. Woods

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha o tom, co se vlastně světovému hospodářství v posledních letech přihodilo a co s tím máme dělat, již vyšlo mnoho (přinejmenším v zahraničí), a ještě více jich nepochybně vyjde...Viac...

Nájsť podobné
Bankopoisťovníctvo

Autor(i): Anton Korauš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Monografia „Bankopoisťovníctvo", ktorá je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej aktivity autora – Ing. Antona Korauša, PhD. – a najmä odborných skúseností z jeho práce vo finančnom sektore v manažérskych pozíciách, ...Viac...

Nájsť podobné
Peníze, banky, finanční trhy

Autor(i): Stanislav Polouček a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Finanční systém je přitom živý a relativně složitý komplex, kdy jednotlivé stavební kameny nabývají různých rysů a rozličných variant vzájemného propojení...Viac...

Nájsť podobné
Greenspanovy bubliny

Autor(i): William A. Fleckenstein, Frederick Sheehan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Greenspanovy bubliny nabízejí celkový pohled na, byť s chybami, fascinujícího muže, jehož slova a činy zmýlily celé generace, a jehož odkaz, který nám zde zanechal, nás bude strašit ještě pár let...Viac...

Nájsť podobné
Poznáte padělek bankovky?

Autor(i): Jiří Pekárek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Příručka pro bankovní úředníky a numismatiky, zabývající se ochranou bankovek, identifikací padělků a uvádějící řadu dokumentovaných případů falešných bankovek...Viac...

Nájsť podobné
Oceňování majetku v praxi

Autor(i): Vítězslav Hálek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Oceňování majetku patří mezi ekonomické disciplíny, jejichž význam neustále roste a s jeho závěry pracuje celá řada profesí a institucí. Příkladem mohou být soudy všech úrovní, Policie ČR, exekutoři, advokáti, notáři, ...Viac...

Nájsť podobné
Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví

Autor(i): Ingrid Zwettlerová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o bankách, Devizový zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Tento sešit obsahuje centrální registr úvěrů, pravidla obezřetného podnikání bank, zákon o České národní bance, zákon o platebním styku, vydávání elektronických peněz, finanční arbitr, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ...Viac...

Nájsť podobné
Bankovní obchody

Autor(i): Stanislav Plíva a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha Bankovní obchody je především učebnicí pro studenty práv Právnické fakulty UK, a proto její obsah vychází z přednášek autorů. Vedle základních obecných otázek se autoři soustředí na popis jednotlivých druhů bankovních obchodů...Viac...

Nájsť podobné
Riziká vo financiách a v bankovníctve

Autor(i): Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

\"Cieľom publikácie je okrem zodpovedania základných metodologických otázok z oblasti teórie rizika priblíženie a všeobecné popísanie použitia jednotlivých typov finančných rizík a v súčasnosti v praxi známych postupov ich merania a riadenia\"...Viac...

Nájsť podobné
Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven

Autor(i): Marcela Hrubošová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je průvodcem a návodem pro řešení pohledávek v prostředí finančních institucí (jako jsou pojišťovny, banky, leasingové a splátkové společnosti), ale i obchodní společnosti, které prodávájí své služby retailovým zákazníkům...Viac...

Nájsť podobné
Jak si vzít úvěr

Autor(i): Michael Kroh

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je průvodcem a rádcem ve všech etapách při získávání úvěru, zabývá se zdroji financování podnikatelského záměru.Viac...

Nájsť podobné
Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století

Autor(i): Eduard Kubů, Jiří Šouša

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kolektivní monografie renomovaných autorů vnáší nové světlo do dějin peněžnictví v českých zemích. V centru její pozornosti však nestojí, jak je obvyklé, peněžní ústavy se svými aktivitami a klientelou, ale finančníci, tedy bankéři, ...Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví II

Autor(i): Bohuslava Šenkýřová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace obsahově i metodicky navazuje na problematiku řešenou v prvním díle této učebnice, která je určena studentům vyšších odborných škol a pracovníkům bank.Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví I

Autor(i): Bohuslava Šenkýřová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Učebnice pro střední a vyšší odborné školy přináší komplexní pohled na bankovní teorii a praxi.Viac...

Nájsť podobné
Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví

Autor(i): Karel Rais, Miloš Drdla

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Nahrazení národních měn členských států Evropské unie jednotnou měnou se zapíše jako jedna z nejvýznamnějších měnových událostí tohoto století...Viac...

Nájsť podobné
Základní principy bankovnictví / Basic principles of banking

Autor(i): Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace popisuje základní principy bankovnictví, finančních trhů a risk managementu. Jedná se o unikátní dvojjazyčnou česko-anglickou učebnici určenou primárně pro posluchače Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze...Viac...

Nájsť podobné
Změněná úloha centrálních bank v XXI. století

Autor(i): Jerry Jordan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

"Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, tedy že by měl být zrušen monopol centrální banky a do oblasti emise peněz by měla vstoupit konkurence se všemi blahodárnými důsledky."Viac...

Nájsť podobné
Svět platebních a identifikačních karet 2. přepracované vydání

Autor(i): Pavel Juřík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Autor s mnohaletými zkušenostmi s vedením projektů zejména v oblasti bankovních platebních karet podává přehled druhů a způsobů použití platebních karet, věnuje se jejich vzniku a vývoji, nejnovějším trendům v oblasti čipových karet...Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví pro bankéře a klienty

Autor(i): Petr Dvořák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace přináší komplexní pohled na moderní bankovnictví. Vysvětluje strukturu a fungování bankovního systému zejména v podmínkách českého bankovního prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Banky a bankovní produkty

Autor(i): Bohuslav Sekerka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Projekt Banky a bankovní produkty. Jde o spojení knižní podoby (536 stran) odborně zasvěcené práce a diskety obsahující příslušné zákony a výkazy o bankovní činnosti v MS WORD (přes 140 stran textu)...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o bankách, Devizový zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Tento sešit obsahuje informace o centrálním registru úvěrů, pravidla obezřetného podnikání bank, zákon o České národní bance, zákon o platebním styku a vydávání elektronických peněz...Viac...

Nájsť podobné
Stavební spoření a stavební spořitelny

Autor(i): Vojtěch Lukáš, Petr Kielar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Stavební spoření v České republice bylo založeno v roce 1993, kdy vstoupil v platnost zákon o stavebním spoření...Viac...

Nájsť podobné
Financie a mena

Autor(i): Elena Beňová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kolektív renomovaných autorov podáva komplexný obraz problematiky financií a meny, ktorá je súčasťou spoločného základu študijných programov vo všetkých formách štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave...Viac...

Nájsť podobné
Peněžní ekonomie a bankovnictví

Autor(i): Zbyněk Revenda, Martin Mandel, Jan Kodera, Petr Musílek, Petr Dvořák, Jaroslav Brada

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Základní vysokoškolská učebnice v oblasti peněžních a kapitálových trhů, jejíhož poznatkového potenciálu mohou s úspěchem využívat nejen studenti, ale i praktici v sektoru finančnictví a peněžnictví.Viac...

Nájsť podobné
Centrální bankovnictví

Autor(i): Zbyněk Revenda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Základní vysokoškolská učebnice věnovaná činnosti centrálních bank v tržních ekonomikách.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 domov