alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Technika, priemysel > Elektrotechnika, elektronika >
Kategorie (1):
Produkty v kategórii (180):
Infrastruktura komunikačních systémů III.

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato učebnice představuje základní součást studijních materiálů problematiky integrované komunikační infrastruktury. Obsahově navazuje na předcházející publikace Infrastruktura...Viac...

Nájsť podobné
Manažment denného osvetlenia v pracovnom prostredí

Autor(i): Marián Flimel

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Súčasťou životného prostredia je jeho neodmysliteľná zložka, denné svetlo. Jeho význam pre život a fungovanie našej planéty je nespochybniteľný a jeho náhrada umelým osvetlením umožňuje predĺžiť deň a jeho plnohodnotné...Viac...

Nájsť podobné
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Autor(i): Dionýz Gašparovský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
Multimédia I

Autor(i): Roman Berka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriptum Multimédia I je určeno pro studenty druhého ročníku studijního programu Softwarové inženýrství a technologie v zaměření Multimédia na Fakultě ... v Praze. Text je přehledem teoretických a praktických znalostí pokrývajících oblasViac...

Nájsť podobné
Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX

Autor(i): David Matoušek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato kniha je určena všem zájemcům o programování mikrokontrolérů řady PIC32MX. Důraz je kladen na typ PIC32MX130F064B. V textu jsou interpretovány a formou příkladů předvedeny nejpodstatnější periferie. Knihu pak lze použít pro seznámení s...Viac...

Nájsť podobné
Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Autor(i): Ján Meravý, Juraj Tománek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si....Viac...

Nájsť podobné
3x časovač 555

Autor(i): Jan Hájek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Opět vychází další kniha v edici o časovačích 555. Volně navazuje na předchozí dva díly. Z mnoha dostupných pramenů byla pro tuto knihu vybrána zajímavá a vyzkoušená jednoduchá zapojení, jejichž základem jsou vždy tři časovače 555, přičemž podobná...Viac...

Nájsť podobné
Moderní spínané zdroje

Autor(i): Krejčiřík Alexandr

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Program Micropower SwitcherCAD je určen pro rychlé navrhování spínaných zdrojů, napájených na vstupní straně převážně z baterií a akumulátorů. Vzhledem k tomu, že celý program je v anglické verzi a nelze předpokládat jeho českou mutaci, budou v celé.Viac...

Nájsť podobné
Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady

Autor(i): Michal Kříž

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Správně a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení, jsoViac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Autor(i): Štěpán Berka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou přehledností. Všechna schémata jsViac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Emil Brutovský a kolektív

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta.Viac...

Nájsť podobné
Elektronika časť A

Autor(i): Michal Ščasný

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta.Viac...

Nájsť podobné
Klimatizace

Autor(i): František Drkal

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vývoj oboru. Legislativní a normativní požadavky na větrání a klimatizaci. Principy dimenzování a návrh klimatizačních zařízení. Hlavní prvky větracích a klimatizačních...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické obvody 1

Autor(i): Václav Havlíček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

První díl dvousvazkové monografie Elektrické obvody je základní učebnicí pro předměty Základy elektrických obvodů, Elektrické obvody, Elektrické obvody a prvky...Viac...

Nájsť podobné
Základy komunikačných technológií

Autor(i): Gustáv Čepčiansky, Ladislav Schwartz

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Telekomunikácie ruka v ruke s informačnými technológiami a sieťami predstavujú nervovú sústavu pre život ľudskej spoločnosti. Neustále sa zdokonaľuje a znásobuje...Viac...

Nájsť podobné
Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Autor(i): Ján Meravý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných zariadení 6. Umiestnenie rozvádzačov 7. Údaje o rozvádzači 8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača 9. Skúšanie rozvádzačovViac...

Nájsť podobné
Elektrické stroje

Autor(i): Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Strojové zariadenia so spínaným reluktančným motorom v teórii a praxi

Autor(i): Vladislav Maxim, Kamil Žídek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikácia obsahuje základné pojmy z teórie elektrických pohonov so spínaným reluktančným motorom, konštrukciu spínaného reluktančného motora a rozdelenie spínaných reluktačných motorov. Veľká časť publikácie sa zaoberá matematickou analýzou a...Viac...

Nájsť podobné
Úprava vody v energetice

Autor(i): Pavel Hübner

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci je věnována pozornost jak přípravě přídavné vody do parovodního a chladícího okruhu, tak metodám úpravy vody v těchto okruzích. Hlavním.Viac...

Nájsť podobné
Druhý věk strojů

Autor(i): Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Žijeme v doběúžasného pokroku digitálních technologií. Naše generace zdědila více příležitostí ke změně světa než všechny generace před ní. S touto objevnou knihou, která vychází v 15 jazycích, objevíte blízkou budoucnost a vstoupíte do druhého věku.Viac...

Nájsť podobné
Magnetická smyčková anténa

Autor(i): Oldřich Burger, Marek Dvorský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Prostřednictvím tohoto titulu bychom rádi pomohli reinkarnaci jednoho z nejstarších druhů antény, která zde byla mnohem dříve, než se objevily všechny...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika elektrických zariadení v automobile

Autor(i): Matej Kučera, Milan Šebok

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vzhľadom na zameranie učebnice pre predmet diagnostika elektrických zariadení kniha podrobnejšie analyzuje diagnostiku elektrických a elektronických...Viac...

Nájsť podobné
Zdroje proudu

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Pokud se v literatuře hovoří o napájecích zdrojích, myslí se tím v naprosté převaze zdroje napětí, tedy takové zdroje, které zachovávají svoji velikost napětí při různých proudových zatíženích. Druhým základním typem napájecího zdroje však jsou zdrojViac...

Nájsť podobné
SSR - Solid State Relé

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Elektronická (polovodičová) relé (Solid State Relay = relé v pevné fázi) jsou součástky, jejichž původní funkcí bylo nahrazovat relé elektromechanická. Jejich původní uplatnění se původně uvažovalo ve výkonových aplikacích, kde tato elektronická reléViac...

Nájsť podobné
Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Firma Power Integrations vyrábí několik řad obvodů TOPSwitch. Tyto obvody lze vzhledem k jejich jednoduchosti (tři až pět vývodů pouzdra) přirovnat k třísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorům a lze je považovat za současné optimum řešení...Viac...

Nájsť podobné
Přehled obvodů řady TTL 7400

Autor(i): Petr Jedlička

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Před časem vyšly poměrně úspěšné příručky obsahující přehled obvodů CMOS 4000. Nyní po celoroční práci autora a nakladatelství na ně navazuje přehled obvodů TTL 7400. Příručka se rovněž předchozí "cmosové" řadě značně podobá. Především díky přehlednéViac...

Nájsť podobné
Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky

Autor(i): Jaroslav Belza

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato praktická příručka o operačních zesilovačích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, neboť shrnuje vše podstatné o operačních zesilovačích. Jsou zde vyzdviženy principy zapojení a konkrétní řešení jednotlivých problémViac...

Nájsť podobné
Lineární napájecí zdroje - příklady výpočtů

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Napájecí zdroje jsou součástí prakticky všech elektronických zařízení a jejich znalost u konstruktérů těchto zařízení je obvykle malá. Tato publikace by měla sloužit jako výuková pomůcka pro ty, kteří chtějí nejen použít lineární (analogový) napájecíViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 domov