alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Nadprirodzená moc premenenej mysle

Autor(i): Bill Johnson

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Môžete žiť nadprirodzený život. V skutočnosti pohybovanie sa v nadprirodzenom svete by malo byť také bežné ako modlitba, chvála a čítanie Písma. Je to súčasť toho, čo nám Ježiˇš vydobyl na kríži...Viac...

Nájsť podobné
Stát se moudrým mužem

Autor(i): Richard Rohr, Joseph Martos

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhViac...

Nájsť podobné
Tváří v tvář utrpení

Autor(i): Guy Gilbert

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Guy Gilbert se snaží doprovodit každého, kdo se s utrpením setkává. V krátkých kapitolkách rozvíjí reflexe nad různými druhy lidských životních bolestí - samotou, chudobou, nemocí, handicapem, ale i nad trápením v dospívání, zabývá se i útrapami v láViac...

Nájsť podobné
Človek - práca - nezamestnanosť

Autor(i): Tomáš Hangoni, Milan Gerka

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Otázky podstaty osobnosti človeka, jeho vzťahu k Bohu a blížnemu, jeho miesta a poslania vo svete, sú základnými východiskami pri štúdiu sociálnej práce...Viac...

Nájsť podobné
Vyhoření

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Klasik spirituální literatury se tentokrát věnuje problematice, jež provází lidi, kteří věnují často veškerou svou energii práci a výkonu a přitom zapomínají kvalitně prožívat vlastní život. Syndrom vyhoření může být ale také průvodním znakem...Viac...

Nájsť podobné
Teológia jeho/jej tela

Autor(i): Jason Evert

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Objavovanie krásy a tajomstva ženskosti/Obja­vovanie sily a mužskosti Kniha je určená najmä tínedžerom, ale aj ich rodičom, kňazom, učiteľom, animátorom… Všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť a ktorí chcú s nimi diskutovať aj na takú intímnu tému.Viac...

Nájsť podobné
Rodina

Autor(i): Robert Ekh, Asa Ekh

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Naša krajina v súčasnosti čelí veľkému tlaku zo zahraničia, ktorý sa cielene usiluje o zníženie významu manželstva a podkopáva rodinu v mene rodovej rovnosti. Rodina je však základom spoločnosti...Viac...

Nájsť podobné
Manželstvo

Autor(i): Timothy Keller, Kathy Kellerová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Timothy Keller je kazateľom Redeemer Presbyterian Church v New Yorku a tiež autorom kníh Falošní bohovia a Márnotratný Boh. Spolu s manželkou Kathy sú manželmi už 36 rokov. Na základe skúseností napísali knihu Manželstvo ...Viac...

Nájsť podobné
Dvojí tvář lenosti

Autor(i): Kateřina Lachmanová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Tématem knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným...Viac...

Nájsť podobné
Manželské rozhovory

Autor(i): Bobbie Yagel, Myron Yagel

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Ak sa rozhodnete venovať čas zveľaďovaniu svojho manželstva, môžete s partnerom dosiahnuť celoživotné hlboké spoločenstvo. Prídete totiž na to, že dobré manželstvo nie je založené na tom, že máš správneho partnera, ale skôr na tom, ...Viac...

Nájsť podobné
Globálna sexuálna revolúcia

Autor(i): Gabriele Kuby

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

OBSAH: Predslov k slovenskému vydaniu MUDr. Anny Záborskej, europoslankyne Predslov k nemeckému vydaniu prof. Dr. Roberta Spaemanna Úvodné slovo Gabriely Kuby I. Zničenie slobody v mene slobody II. Priekopníci sexuálnej revolúcie od Francúzskej.Viac...

Nájsť podobné
Hranice

Autor(i): Henry Cloud, John Townsend

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, ...Viac...

Nájsť podobné
Pocit viny

Autor(i): Denis Sonet

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Táto knižočka sa zrodila z poznania, ku ktorému prišli tí, čo poskytujú psychologickú pomoc. V prevažnej väčšine prípadov počúvajúci spozoruje, ako do popredia vystupuje uprostred najrozličnejších problémov, ktoré mu človek hľadajúci pomoc predkladViac...

Nájsť podobné
Uzdravení skrze obrazy

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Je to jeden z textů populárního autora spirituální literatury, který čerpá přímo z jungovské psychologie a po svém představuje cestu aktivní imaginace. Pochopení vnitřních obrazů, které nosíme v duši, vede k tomu, že jsme lépe zakotveni ve svém "já" Viac...

Nájsť podobné
Když život nejde podle tvých představ

Autor(i): Katrina J. Zenová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Není ostuda ptát se proč, když život nejde podle našich představ; je to ta nejpřirozenější reakce. A přitom mnohem užitečnější metodou hledání je otázka jak, jak se ke všemu postavit, jak pokračovat dál, jak dál důvěřovat Bohu, jehož cesty nejsou cesViac...

Nájsť podobné
Umění stárnout

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Málokdo se raduje z toho, že stárne. Své myšlenky na stáří většinou potlačujeme. Lidé mají ze stáří strach. Anselm Grün ve své knize Stárnout je veliké umění ukazuje, že stáří je pro člověka výzvou a příležitostí právě tak, jako jiná období života...Viac...

Nájsť podobné
V půli cesty

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Při krizi středního věku jde zpravidla o hlubší existenciální krizi, v níž si jedinec klade otázku po smyslu celého života. Otázka po smyslu čehosi je již sama o sobě záležitostí náboženskou. Střední věk znamená krizi smyslu života, a proto i krizi..Viac...

Nájsť podobné
Bůh a peníze

Autor(i): Anselm Grün, Jochen Zeitz

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tViac...

Nájsť podobné
Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom

Autor(i): Jacques Philippe

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Naše hľadanie svätosti je často plné nepokoja a úzkosti, miesto dôvery a pokoja, ktoré by nás napĺňali, keby sme zotrvali v postoji malého dieťaťa, ako žiada evanjelium. Hlboký pokoj v srdci nás otvára na výzvy Ducha Svätého. Autor zachytáva viaceré Viac...

Nájsť podobné
Milovať v slobode

Autor(i): Timothy Radcliffe

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Páter Timothy Radcliff bol v rokoch 1992 - 2001 generálnym predstaveným rehole dominikánov. Ako profesor Nového zákona a zároveň ako kňaz, ktorý mnohých sprevádzal na duchovnej ceste...Viac...

Nájsť podobné
Vězení s klíčem uvnitř

Autor(i): Kateřina Lachmanová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění a neschopnosti prosit za odpuštění v životě jednotlivce, církve i národa. Už v devadesátých letech se stala v křesťanských kruzích bestsellerem. Třetí vydání je autorsky přepracované a doplněné.Viac...

Nájsť podobné
Kristoterapia

Autor(i): Elias Vella

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Posledné roky sa medzi najpopulárnejšie publikácie s kresťanskou tematikou u nás nepochybne radia knihy maltského exorcistu, pátra Eliasa Vellu. Prispieva k tomu tak jeho charizma a osobný kontakt s veriacimi na Slovensku, ako aj téma vnútornéhoViac...

Nájsť podobné
Povolání k zodpovědné svobodě

Autor(i): Lud Golz

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Ve skutečnosti spolu souvisí a měly by se užívat a prožívat souběžně. Jejich aplikace je spojená s určitým tvůrčím napětím mezi nimi.Viac...

Nájsť podobné
Uzdrav ma, môj Pane

Autor(i): Elias Vella

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Boh sľubuje uzdravenie. A Božie Slovo sa vždy splní. Nepochybne, Boh má pre každého z nás iný plán, ale napriek odlišnostiam je to vždy plán lásky. (s. 12) Ježiš však neprišiel zachrániť len dušu, ale zachrániť aj celého človeka. Inými slovami,..Viac...

Nájsť podobné
Já tě snad přetrhnu!

Autor(i): Denis Sonet

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Autor odpovídá na mnohé konkrétní otázky rodičů a přináší svěží a praktické podněty k řešení mnoha typických problémů, s nimiž se musí potýkat rodiče dospívajících dětí. Činí tak stručně, srozumitelně, se smyslem pro realitu ale i s humorem. Ne všechViac...

Nájsť podobné
Zádrhele lásky

Autor(i): Élisabeth Content, Bénédicte Lucereau, Valérie Mathieu

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Všichni toužíme po partnerském vztahu, který by trval celý život a přinesl nám štěstí. Cesta k němu však bývá dlouhá a klopotná, je na ní třeba překonat spoustu překážek. Nejprve musíme jeden druhého poznat a odhodlat se ke vstupu do manželství. ČastViac...

Nájsť podobné
První roky manželství

Autor(i): Cyril Lepeigneux

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Když přijde opravdu silná vichřice, nezapomínejte, že na palubě je s vámi také ten, který byl vedle vás i při vaší svatbě a který, když utišil bouři, řekl vystrašeným učedníkům: „Proč se bojíte, malověrní?“ Mějte tedy víru v sebe samé a v toho, kterýViac...

Nájsť podobné
Dneska jsem to stihla

Autor(i): Hana Pinknerová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Potěšení jsou krmí duše. Se sytou duší se necpete čokoládou. Ach, najít tak jedno potěšení denně... nebo aspoň jedno týdně! S radostí zvěstuju: jsou. Knížka Dneska jsem to stihla je výsledkem třetího roku autorčina bádání v oblasti potěšení. AnoViac...

Nájsť podobné
Drž si jazyk na uzde!

Autor(i): Joyce Meyer

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Hovoríš príliš veľa o svojich problémoch? Zdá sa ti, že nemáš jazyk pod kontrolou? Nauč sa ho ovládať a prinesie ti požehnanie! Nejde však iba o to, aby sme si dali pozor na prázdne reči...Viac...

Nájsť podobné
Deset tipů pro táty

Autor(i): Rob Parsons

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Řada událostí nás přinutí pracovat přesčas, vracet se domů zcela zničený a na druhý den to celé opakovat. S takovými obdobími svého života nemůže nikdo z nás moc udělat. Problém nastává tehdy, pokud se pro takový životní styl sami rozhodneme. Když..Viac...

Nájsť podobné
Deset tipů pro rodinu

Autor(i): Rob Parsons

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Přes dvacet let cestuji a naslouchám lidem, kteří mi vyprávějí o svých rodinách. Lidé po celém světě mi sdělují, co dodalo jejich rodinám sílu, ale i co je zničilo. Mnohokrát po svých přednáškách slýchám - „to jsem měl vědět dřív“. Někdo by sestavil.Viac...

Nájsť podobné
Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho

Autor(i): Sue Mayfield

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Keď vám zomrie blízky človek, môže to vo vás vyvolať celé spektrum emócií. Možno budete cítiť veľký smútok, osamelosť, prázdnotu, ľútosť... Nech vás to už ovplyvní akokoľvekViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov