alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dala jsem jí jméno Nadine

Autor(i): Karin Lamplmairová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

První část této knihy je deník napínavý jako thriller. Karin Lamplmairová v něm líčí, jak došlo k tomu, že i když užívala antikoncepci, otěhotněla, a proč se pak rozhodla pro umělý potrat. Píše o svém zoufalství po potratu, o svém pokusu o sebevražduViac...

Nájsť podobné
Modlitba

Autor(i): Pablo Martínez

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

„Kniha, ktorú držíte v rukách je praktickým štúdiom vzťahu medzi našou povahou, emóciami a naším modlitebným životom. O modlitbe existuje množstvo kníh, ale veľmi málo bolo napísaných z tohto pohľadu. Veľmi často spájame modlitbu s bremenom viny.Viac...

Nájsť podobné
Jsi požehnáním

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Autor se v knížce snaží podělit o své zkušenosti s žehnáním a klade si otázku, proč dnes roste potřeba získat požehnání. Když o ně člověk prosí, touží uchýlit se pod Boží ochranu a zcela konkrétně zakusit, že Bůh je i s ním. Život dítěte se také zdárViac...

Nájsť podobné
Život po ztrátě manžela

Autor(i): Angelika Daiker

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha pomáhá vdovám chápat nejrůznější pocity a situace, související se ztrátou blízkého člověka, a přijmout je do vlastního životního příběhu. Otevírá před nimi nové perspektivy, jak by mohl jejich život pokračovat, aniž by se bolest násilím potlačiViac...

Nájsť podobné
Za co mě Bůh trestá?

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Jak lze spojovat představu milosrdného Boha s nemilosrdným utrpením? „Čím jsem si to zasloužil?“ Ptají se lidé tváří v tvář nemoci, smrti nebo živelné katastrofě. Nenalézají odpověď na to, jak může milosrdný Bůh dopustit tak nemilosrdné utrpení. AutoViac...

Nájsť podobné
Úvahy o Panně Marii

Autor(i): Joachim Meisner

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Člověkem, který nejdokonaleji naplnil Boží představu o zdařilém lidském životě, je jistě Panna Maria. Kolínský kardinál Joachim Meisner nám přibližuje Pannu Marii úvahami vycházejícími z jednotlivých etap jejího života tak, abychom ji více a lépe...Viac...

Nájsť podobné
O naději s Marií Svatošovou

Autor(i): Marie Svatošová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Náročnou životní cestu s nemocí můžeme procházet sami, ale můžeme se také nechat doprovázet. I proto vznikla tato knížka o doprovázení a slovech naděje: „Láska k bližnímu a bratrský soucit je trpícím často potřebnější než všechny léky...Viac...

Nájsť podobné
Jak zacházet s mocí

Autor(i): Stefan Kiechle

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Provinciál německých jezuitů předkládá zamyšlení nad tím, co je to moc a jak s ní zacházet etickým způsobem. Postupuje systematicky podle Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Všímá si dobrých i špatných vlastností moci a vede čtenáře k tomu, aby..Viac...

Nájsť podobné
Cesty premeny

Autor(i): Jozef Pierzchalski

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha sa pokúša nájsť odpoveď na otázku: Ako prežiť svoj život v plnosti, bez ohľadu na všetko, čo prinesie?Viac...

Nájsť podobné
Tvé tělo je stvořeno pro lásku

Autor(i): Daniel Ange

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kdo ví lépe než Bůh sám, co je naše tělo? On ho vymyslel. Udělal „vlastníma rukama“, z hmoty a ducha… Neměl by tedy mít autorská práva na naše tělo? Kdo ví lépe než on, co znamená milovat? Vždyť on je láska sama! Kdo ví lépe než on, co znamená žít...Viac...

Nájsť podobné
Bezvýhradná láska

Autor(i): John Powell

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Prijať lásku ako životný princíp zmysluplnej existencie nepovažuje súčasná spoločnosť za dobré rozhodnutie. V spôsobe života, ktorý si dnes mnohí ľudia vyberajú...Viac...

Nájsť podobné
Rodiče v akci

Autor(i): Monika Gajdová, Martin Gajda

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Jako rodiče si každý den klademe mnoho otázek o rodičovství, jako rodinní terapeuti jsme pomáhali stovkám rodičů řešit výchovné problémy. Prošli jsme spolu dlouhou a tvrdou cestu, dopouštíme se chyb, hledáme řešení, modlíme se. Chceme se s vámi...Viac...

Nájsť podobné
Láska, tělo a etika

Autor(i): Jiří Skoblík

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Když se teologie zabývá lidským tělem a tělesností, ptá se ve skutečnosti na to, jaký má Bůh záměr se svým stvořením a co to znamená být člověkem. Úvahy známého českého morálního teologa přibližují křesťanskou morálku jako záležitost...Viac...

Nájsť podobné
Deprese jako šance

Autor(i): Anselm Grün

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Deprese, smutek, zádumčivost jsou průvodními znaky životního stylu moderního zaměstnaného a uspěchaného člověka. V tunelu práce a rychlého odpočinku jako by aktivní člověk nedovedl nalézt potřebné světlo a útěchu, kterých je mu tolik zapotřebí....Viac...

Nájsť podobné
Radosti a strasti manželského života

Autor(i): Aleš Opatrný

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Záznam tří zdařilých přednášek P. Aleše Opatrného na téma manželského a rodinného života, které zazněly na Katolické charismatické konferenci v Brně v letech 2012 - 2014. Obsah: 1. Radosti a strasti manželského života (54:26 min)...Viac...

Nájsť podobné
Kultúra úcty

Autor(i): Danny Silk

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha Kultúra úcty hovorí o tom, ako aplikovanie Božieho slova do praktického života môže premeniť akúkoľvek atmosféru. Predstavte si situáciu, konflikt. Máte dve možnosti ako reagovať: ako Božie dieťa, alebo ako nevrlý otrok...Viac...

Nájsť podobné
Na prahu proměny

Autor(i): Richard Rohr

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou...Viac...

Nájsť podobné
Závislosti srdce

Autor(i): Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Praktický návod (s naznačením teoretického zdůvodnění), jak se osvobodit od vztahů vzájemné závislosti. Kniha velmi poutavým způsobem a s celou řadou příkladů z konkrétní praxe nejprve popisuje, co jsou to vztahy vzájemné závislosti, dále popisuje...Viac...

Nájsť podobné
Jako muže a ženu je stvořil

Autor(i): Jean Vanier

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Autor v této knize zkoumá zdroje a hodnotu lidské sexuality z hlediska křesťanské antropologie. Jeho laskavý, způsob podání dané problematiky s množstvím příkladů ze života nechá zazářit ideál skutečné lásky, aniž by zastíral reálné lidské problémy aViac...

Nájsť podobné
Být ženou

Autor(i): Katrina J. Zenová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Smysl a význam těla? Kdo vůbec myslí na takové věci! Jako zaměstnané ženy si sotva najdeme čas, abychom se soustředily na spletitosti svých (velmi komplikovaných!) duchovních cest, a už vůbec ne na otázku, proč nás Bůh stvořil s tímto konkrétním těleViac...

Nájsť podobné
Smiem byť nežná

Autor(i): Hana Pinknerová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Obľúbená ženská autorka Hana Pinknerová ponúka ďalšiu zbierku svojich príbehov, cez ktoré čitateľky povzbudzuje, aby si vážili, že sú ženy, matky, manželky, gazdiné, kamarátky. Hoci sa niekedy nazdávajú, že to, čo robia, si ostatní nevšímajú, nie je Viac...

Nájsť podobné
O odpouštění

Autor(i): Jaro Křivohlavý

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Univerzitní profesor Jaro Křivohlavý se zamýšlí nad tématem odpouštění. Na textu, který vám nabízíme, je vidět zkušenost člověka, který se důsledně snaží odpouštět v celém svém životě…Viac...

Nájsť podobné
Chceš ma milovať?

Autor(i): Mariateresa Zattoni, Gilberto Gillini

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Drahí zamilovaní! Ale to je príliš málo, navyše dosť familiárne a nepostačujúce. Drahí snúbenci! Ale medzi vami dvadsaťročnými sa už tento výraz nepoužíva. Drahí „mladí, ktorí máte nejaký vzťah“! Ale to je príliš dlhé a všeobecné. Drahý on, drahá...Viac...

Nájsť podobné
Učiť sa milovať

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

„To, čo sa vám chystám povedať, nie je také dôležité ako to, čo mi chcete povedať vy,“ povedal v jednom z príhovorov mladým pápež Ján Pavol II. Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť. Ak človek miluje...Viac...

Nájsť podobné
Kultúra rodiny - reč lásky

Autor(i): Livio Melina

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Bola sobota 8. októbra 1994 a tisícky rodín sa zišli na Svetovom dni na záver Roku rodiny, vyhláseného z iniciatívy Spojených národov. Zoči-voči čoraz všeobecnejšiemu chaosu a „pokusom zvrátiť zmysel rodiny a obrať ju o prirodzené puto s manželstvom“Viac...

Nájsť podobné
Nalomenú trstinu nedolomí...

Autor(i): Andrej Dermek

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Animácia je ako termín, ako slovo nová vec, ale ako skutočnosť nie celkom. Mnohé veci sa dnes len zvýrazňujú, pretože je iná situácia. A keď mám o animácii hovoriť, tak vám musím povedať, že som veľmi rád, že sa tento termín zaužíval; jednak...Viac...

Nájsť podobné
Reptání a duchovní koroze

Autor(i): Karel Řežábek

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha nabízí neotřelé úvahy o tom, jak zhoubné může být v životě člověka reptání, což autor názorně ukazuje na jednotlivých případech z Bible, které přiléhavě vztahuje i na současného člověka. Nemůže existovat i něco jako duchovní koroze? Mohlo by Viac...

Nájsť podobné
Nikdy sa nevzdávaj

Autor(i): Joyce Meyer

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha Nikdy sa nevzdávaj! obsahuje 40 príbehov ľudí, ktorí neúnavne kráčali za svojím cieľom: od staviteľa Brooklynského mosta až po chemikov...Viac...

Nájsť podobné
Vyvolení a vzácni

Autor(i): Kimberly Hahnová

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

„Srdce ženy by malo byť ukryté v Bohu tak, že muž musí hľadať Boha, aby našiel ju.“ Tieto slová Maxa Lucada akoby v skratke vyjadrovali to, k čomu autorka vedie manželov alebo tých, čo túžia po manželstve a pripravujú sa naň – postaviť a neustále...Viac...

Nájsť podobné
Vyskoč z akvárka! ... lebo Ty to dáš!!!

Autor(i): Martina Bučeková

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

V knihe Vyskoč z akvárka! ...lebo TY to dáš! sa autorka Martina Bučeková zameriava na to, čomu všetkému sme počas svojho života uverili a dovolili, aby to riadilo náš život. Poukazuje i na to, čo všetko tvorí naše súkromné, pohodlné akvárium, v ktoroViac...

Nájsť podobné
Hojenie zranených vzťahov

Autor(i): Martin H. Padovani

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Na prvý pohľad môžeme od knihy očakávať typický koncept modernej psychológie v otázke vzťahov. A vskutku autor Hojenia zranených vzťahov sa venuje...Viac...

Nájsť podobné
Žena v kresťanstve

Autor(i): Hans Küng

Kategória: KNIHY | Náboženstvo, cirkev | Kresťanstvo | Katolícke | Psychológia

Kniha liberálneho teológa o tom, ako sa ženy dostali z centra cirkvi na jej okraj. Hans Küng sleduje aktivity žien od počiatku kresťanstva, cez stredovek a reformáciu až po súčasnosť, pričom zrejme najprekvapivejšie sú pasáže venované ranej cirkvi...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov