alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Medicína a zdravie >
Kategorie (3):
Produkty v kategórii (1485):
Sám proti alkoholu

Autor(i): Jan Hosek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Naprostá většina alkoholiků žije v představě, že s alkoholem brzy skončí, ale ve skutečnosti se s pitím potýká do posledních dnů života, na jehož předčasném ukončení má právě alkohol největší podíl.Viac...

Nájsť podobné
EMDR - Terapia psychotraumatických stresových syndrómov

Autor(i): Arne Hofmann

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha obsahuje podrobný popis psychodynamického pozadia traumatizácií, prehľad o oblasti porúch, ktoré sú traumatogénne, praktické postupy pri jednotlivých fázach,...Viac...

Nájsť podobné
Sexuální zneužívání - Pachatelé a oběti

Autor(i): Petr Weiss a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha se zabývá aktuální problematikou sexuálního zneužívání dětíViac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie v praxi

Autor(i): Jiří Beran a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je pro lékaře velice náročným úkolem, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychofarmakoterapie vyššího věku - druhé, přepracované a aktualizované vydání

Autor(i): Jarmila Plevová, Zdeněk Boleloucký

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je určena všem lékařům, kteří se ve své praxi setkávají se staršími nemocnými, jejichž léčba obecně, a v psychiatrii obzvlášť, vyžaduje dodržení řady specifik...  2., přepracované a aktualizované vydání.Viac...

Nájsť podobné
Léčba drogových závislostí

Autor(i): Frederick Rotgers a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Tato obsáhlá publikace vznikla spoluprací kolektivu amerických, australských a britských odborníků, kteří se na poli teoretickém i praktickém zabývají drogovými závislostmi a jejich léčbou.Viac...

Nájsť podobné
Týrání a sexuální zneužívání v rodinách

Autor(i): Arnon Bentovim

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je napsána na základě hluboké klinické moudrosti a mnohonásobných zkušeností se širokou škálou situací.Viac...

Nájsť podobné
Dětská klinická psychologie

Autor(i): Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství.  3., přepracované a doplněné vydání.Viac...

Nájsť podobné
Současná klinická psychologie

Autor(i): Thomas G. Plante

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderně koncipovaná a čtivá učebnice, jejímž editorem je světově uznávaný profesor psychologie a zkušený pedagog...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy příjmu potravy

Autor(i): František David Krch a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších (chronicita, vliv na fertilitu, závažné somatické, psychické a sociální důsledky) onemocnění dospívajících dívek a mladých žen.Viac...

Nájsť podobné
Bláznit je lidské

Autor(i): Klaus Dörner, Ursula Plog

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Z originálu "Irren ist menschlich" vydaného nakladatelstvím Psychiatrie-Verlag přeložil Jan Lorenc.Viac...

Nájsť podobné
Přehled dějin psychiatrie

Autor(i): Vladislav Šedivec

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Útlá brožurka je pokusem o stručný výklad dějin psychiatrie z pohledu biologického psychiatra. V osmi věcných kapitolách je popsán historický vývoj psychiatrického myšlení až po současnost...Viac...

Nájsť podobné
Deprese a výkon

Autor(i): Marek Preiss

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychiatrická hospitalizace se zaměřuje na akutní projevy nemoci, ale i pohospitalizační období je pro pacienty často nejednoduché, reziduální symptomy znesnadňují kvalitní a úplnou úzdravu...Viac...

Nájsť podobné
Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině

Autor(i): Klaus Dörner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha pojednává o novém přístupu k léčbě psychicky nemocných, kdy příbuzní pacienta nejsou nahlíženi jako viníci onemocnění, ale jako jeho součást, neboť i oni trpí pocity úzkosti, viny a osamění.Viac...

Nájsť podobné
Úzkost a úzkostné poruchy

Autor(i): Igor Ulč a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Útlá kniha určená nejen pro praktické lékaře, ale též pro ostatní lékaře-nepsychiatry, zdravotní sestry a ošetřovatele s psychiatrickou specializací.Viac...

Nájsť podobné
Demence a poruchy paměti

Autor(i): Darina Hrdlićková, Michal Hrdlička

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Podle některých demografických prognóz lze do budoucna předpokládat prodlužování života a tím i vyšší počet lidí ve věku nad 65 let. S touto vcelku pozitivní hypotézou však souvisí i nárůst počtu pacientů trpících poruchami paměti a demencí...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Autor(i): Aleš Bartoš a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné poruchy

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci.Viac...

Nájsť podobné
Drogy na předpis II

Autor(i): Andrew Preston

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Substituční metadonová terapie je standardní, ve světě uznávanou a účinnou metodou léčby heroinové závislosti. Její filosofie vychází z pragmatického a realistického vnímání problematiky závislosti na heroinu, ...Viac...

Nájsť podobné
Demence a jiné poruchy paměti

Autor(i): Roman Jirák a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci.Viac...

Nájsť podobné
Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Máte príležitosť prečítať si najlepšie myšlienky najlepších mysliteľov v oblasti psychoterapie: osobné príbehy, prenikavé postrehy, praktické citácie, kazuistiky, anekdoty, rady expertov - všetko od najrešpektovanejších autorít na tomto poli...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie

Autor(i): Zdeněk Fišar a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Chcete nahlédnout do biologické podstaty mozkových procesů odpovědných za vznik duševních poruch? Máte jedinečnou příležitost s publikací Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, která se jako jedna z mála knih na českém trhu ...Viac...

Nájsť podobné
Klinická hypnóza

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování hypnotického stavu ...Viac...

Nájsť podobné
Závislosť od alkoholu

Autor(i): Johannes Lindenmeyer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou a indikáciou, samotnou liečbou, zaobchádzaním s recidívami, prácou s príbuznými, kombináciou terapeutických prístupov, efektivitou..Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie

Autor(i): Pavel Pavlovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií...Viac...

Nájsť podobné
Mystika a schizofrenie

Autor(i): Jan Benda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jsou mystické zážitky příznakem duševní poruchy? Co je to psychospiritualní krize? Mystická cesta a její úskalí... To vše popisuje práce PhDr. Jana Bendy, kterou si v elektronické podobě stáhlo již více než 8000 čtenářů...Viac...

Nájsť podobné
Fobie

Autor(i): Richard Waters

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Určitě všichni znáte někoho, kdo má hrůzu z výšek, nebo se rozječí, jen co uvidí pavouka. A možná mezi takto postižené patříte vy sami. Nejspíš už ale nevíte, že existují i lidé, kteří se hrozí smíchu, schodišť nebo loutek...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychiatrie v denní praxi

Autor(i): Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie. Práce uvádí přehled ustavenýViac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy učení

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 domov