alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
The Language of Medicine

Autor(i): Davi-Ellen Chabner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The market-leader in medical terminology, Chabner's popular, proven The Language of Medicine brings medical language to life and helps you develop the understanding to communicate fluently in the healthcare setting...Viac...

Nájsť podobné
Testování při výuce medicíny

Autor(i): Čestmír Štuka a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha se zabývá konstrukcí a analýzou testů, se zvláštním zřetelem k potřebám testování znalostí na lékařských fakultách. Je míněna jako praktická pomůcka a návod pro pedagogy, kteří sami znalostní testy vytvářejí a využívají, nebo se k tomu chystajíViac...

Nájsť podobné
Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství

Autor(i): Ondřej Felix, Martin Přivřel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Netypická publikace nabízí obsáhlé studijní poznámky dvou posluchačů medicíny, připravujících se na zkoušku z vnitřního lékařství. Studenti měli k dispozici jako základní učebnici Vnitřní lékařství kolektivu autorů vedeného Pavlem Klenerem, podrobné.Viac...

Nájsť podobné
Sobotta Atlas of Human Anatomy (Package 3 Volume Set)

Autor(i): Friedrich Paulsen, Jens Waschke

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The English-language Sobotta Atlas with Latin nomenclature is specifically adapted to the needs of preclinical medical students. Right from the start, the book and the Internet content concentrate on exam-relevant knowledge...Viac...

Nájsť podobné
Anatomie 2

Autor(i): Radomír Čihák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhý díl vynikající učebnice obsahuje anatomii gastropulmonálního a urogenitálního systému a soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Jsou to klíčové úseky pro fyziologii, patologii a klinickou praxi. V učebnici jsou vyzvednuta jednak základní fakta pro....Viac...

Nájsť podobné
Netterův vybarvovací anatomický atlas

Autor(i): John T. Hansen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Ideální pomůcka pro studium anatomie, vhodná zejména pro mediky, ale také pro budoucí fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky. Černobílé anatomické kresby jsou určeny k postupnému dokreslování a vybarvování anatomických struktur...Viac...

Nájsť podobné
Lidské tělo

Autor(i): Matt Hutchinson, Elaine N. Marieb, Jon Mallatt

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Autentické barevné fotografie lidských orgánů a kostí. Vynikající pomůcka pro pracovníky či studenty medicínských oborů, fyzioterapeuty. Vhodný i jako učební pomůcka na ZŠ a SŠ...Viac...

Nájsť podobné
Histology for Pathologists

Autor(i): Stacey E. Mills

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

This is a strong grounding in basic histology is essential for all pathologists. However, there had always been a gap between histology and pathology in which histologic information specifically for the pathologist was often lacking...Viac...

Nájsť podobné
Morfologie orofaciálního systému

Autor(i): Jiří Malínský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Tato učebnice je určena pro studenty ''Zubního lékařství'' v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgieViac...

Nájsť podobné
Praktická proktologie

Autor(i): Ladislav Horák a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Monografie autorů z řady chirurgických pracovišť je koncipována jako příručka určená především chirurgům, kteří se zajímají o proktologii. Užitečné informace může poskytnout také gastroenterologům, gynekologům a všem lékařům i nelékařskému...Viac...

Nájsť podobné
Medicína a farmacie v 11 jazycích

Autor(i): Allison R. Francis

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Mezinárodně úspěšný slovník „Medicína a farmacie v 11 jazycích“ přináší 20 000 odborných hesel a 200 000 překladů těchto hesel do 11 evropských jazyků – kromě češtiny také do němčiny, angličtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny,.Viac...

Nájsť podobné
Fyziologie

Autor(i): Jindřich Mourek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji. Rozsah jednotlivých kapitol respektuje spektrum studujících...Viac...

Nájsť podobné
Patologie

Autor(i): Jirka Mačák, Jana Mačáková, Jana Dvořáčková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhé upravené vydání úspěšné odborné učebnice je určeno studentům magisterského a bakalářského studia na lékařských fakultách. Rozsah se řídí současnými osnovami výuky patologie tohoto typu studia. Je zvláště vhodná pro...Viac...

Nájsť podobné
Atlas lidského těla

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Tato bohatě ilustrovaná publikace zasvětí čtenáře do tajemství fungování lidského těla. Jednotlivé oddíly, zahrnující všechny orgánové soustavy, nabízejí podrobná...Viac...

Nájsť podobné
Ľudské telo

Autor(i): Richard Walker

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Ďalšia z Veľkých rodinných encyklopédií objasňuje tajomstvá ľudského tela, jeho stavbu od kostry cez všetky orgány až po najmenšiu bunku...Viac...

Nájsť podobné
Vademecum medici

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt. Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá...Viac...

Nájsť podobné
Memorix Anatomie

Autor(i): Radovan Hudák a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text doplňuje velké množství ilustracíViac...

Nájsť podobné
Morfológia senzitívnych ganglií

Autor(i): Anna Ferčáková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Práca podáva stručný prehľad súčasných poznatkov o morfológii cerebrospinálnych ganglií...Viac...

Nájsť podobné
Latinčina pre medikov

Autor(i): František Šimon

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebné texty z latinského jazyka pre čtudentov 1. ročníka LF.Viac...

Nájsť podobné
Latinský jazyk pre medikov

Autor(i): František Šimon, Mária Bujalková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Znalosť základov latinčiny a gréčtiny používaných v medicíne predstavuje pre budúcich lekárov condicio sine qua non. Predložené učebné texty z latinského jazyka pre...Viac...

Nájsť podobné
Color Textbook of Histology

Autor(i): Leslie Gartner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Concise, current, and richly illustrated, this one-of-a-kind text encompasses cellular and molecular biological concepts as well as classical morphology to...Viac...

Nájsť podobné
Color Atlas and Text of Histology

Autor(i): Leslie P. Gartner, James L. Hiatt

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

This best-selling atlas provides medical, dental, allied health, and biology students with an outstanding collection of histology images for all of the major tissue classes and body systems...Viac...

Nájsť podobné
Patofyziologie pro nelékařské směry

Autor(i): Martin Vokurka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Třetí vydání učebnice určené pro studenty bakalářských směrů a nelékařských směrů magisterských, resp. inženýrských, jako základní text ke kurzům patofyziologie v těchto výukových programech...Viac...

Nájsť podobné
Analytická chemie pro farmaceuty

Autor(i): Rolf Karlíček a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Čtvrté vydání učebního textu pro posluchače Farmaceutické fakulty UK podává stručný výklad jednotlivých oblastí analytické chemie a výklad chemických metod analýzy anorganických a organických látek. Probrány jsou...Viac...

Nájsť podobné
Atlas fyziologických regulací

Autor(i): Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Převážně obrazová učebnice s 329 schématy a s doprovodným shrnujícím textem. Schémata popisují složité řídící obvody pomocí zjednodušených blokových zpětnovazebných obvodů, které napomáhají k pochopení regulačních...Viac...

Nájsť podobné
Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Autor(i): Jindřich Špinar, Ondřej Ludka a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhé, přepracované a doplněné vydání této úspěšné učebnice navazuje na vydání první. Autoři sbírali cenné připomínky k předchozímu vydání zejména od studentů při výuce, a tak vznikla tato nová verze publikace. Kniha obsahuje některé moderní postupy.Viac...

Nájsť podobné
Physical Examination in Internal Medicine

Autor(i): Ladislav Chrobák, Thomas Gral, Jan Kvasnička and coworkers

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Jedná se o překlad nejúspěšnější učebnice propedeutiky pro zahraniční i naše studenty...Viac...

Nájsť podobné
Biomedicínská informatika V.

Autor(i): Jana Zvárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro.Viac...

Nájsť podobné
Anatomický atlas člověka

Autor(i): Frank H. Netter

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

V českém překladu poprvé vychází tento ve světě nejvíce žádaný anatomický atlas!...Viac...

Nájsť podobné
Interna

Autor(i): Richard Češka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nová monografie interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních...Viac...

Nájsť podobné
Oxford Handbook of Clinical Medicine

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

As ubiquitous in hospitals as stethoscopes, the Oxford Handbook of Clinical Medicine is a guiding star for all medical students, junior doctors and trainees...Viac...

Nájsť podobné
Internistická propedeutika

Autor(i): Štefan Hrušovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

OBSAH: Zoznam skratiek 7 Predhovor k I. vydaniu 13 Úvod 14 Ako čítať túto knihu 16 Kapitola 1 MEDICÍNSKA ETIKA 17 1.1 Etika, zdravie a choroba 21 1.2 Etika lekára 22 1.3 Etika zdravotnej starostlivosti 23 1.4 Etika klinického výskumu 26...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov