alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Autor(i): Ilona Jelínková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnice klinické propedeutiky obsahuje základní informace o zdraví, nemoci i prevenci, vysvětluje základní pojmy, např. diagnóza, anamnéza apod. Studenti se seznámí s různými vyšetřovacími metodami, správnými postupy při vyšetřování pacienta...Viac...

Nájsť podobné
Vybraná terminológia I pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód

Autor(i): Cyril Klement

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikácia Vybraná terminológia I je určená pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, ale aj ostatným záujemcom z oblasti medicíny, so zameraním na odbory: analytická chémia, biofyzika, biochémia, epidemiológia, genetika...Viac...

Nájsť podobné
Encyclopaedia anatomica

Autor(i): Monika Von During, Marta Poggesi

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Know thyself. This book explores the complex and amazing universe that lives beneath your skin. From the eccentric Museo La Specola in Florence comes this amazing collection of waxworks depicting the human anatomy in all its dazzling complexity...Viac...

Nájsť podobné
Základy psychologie pro zdravotnické obory

Autor(i): Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotní nauka 2. díl

Autor(i): Iva Nováková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnice je určena žákům středních odborných škol oboru sociální péče i pracovníkům, kteří začínají se sociální prací v praxi. Druhý díl zpracovává problematiku zdraví a nemoci, podává jejich definici, vedle determinant...Viac...

Nájsť podobné
Lekárska fyziológia

Autor(i): Kamil Javorka a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania...Viac...

Nájsť podobné
Interná medicína

Autor(i): Kiňová, Hulín a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Interná medicína obsahuje substanciálne poznatky, ktoré sú východiskom riešenia zložitých problémov. Táto kniha je určená viac pre systematické štúdium ako pre vyhľadávanie informácií pre špecialistov. Koncipovaná je tak, aby poskytovala aj pre...Viac...

Nájsť podobné
Funkční anatomie

Autor(i): Ivan Dylevský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Její koncepce vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla a dovoluje...Viac...

Nájsť podobné
Základy lékařské fyziologie

Autor(i): Miloš Langmeier a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek. Množství informací a jejich kvalitní...Viac...

Nájsť podobné
Histologický atlas

Autor(i): Jindřich Martínek, Zdeněk Vacek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Atlas představuje základní učební pomůcku pro studenty magisterského i bakalářského studia na lékařských fakultách, pro studenty vysokých škol zdravotnických s Mgr. a Bc. studijním programem v oborech všeobecná sestra a porodní...Viac...

Nájsť podobné
Vnitřní lékařství

Autor(i): Leoš Navrátil a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů...Viac...

Nájsť podobné
Propedeutika vnitřního lékařství

Autor(i): Ladislav Chrobák a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla...Viac...

Nájsť podobné
Propedeutika vnitřního lékařství

Autor(i): Ladislav Chrobák a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Tato zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté...Viac...

Nájsť podobné
Oxford Handbook of Clinical Pathology

Autor(i): James Carton

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The Oxford Handbook of Clinical Pathology provides an accessible and easy-to-use handbook, which explains the pathology behind important and common diseases relevant to the whole range of medical and surgical specialties...Viac...

Nájsť podobné
Somatologie

Autor(i): Markéta Křivánková, Milena Hradová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie...Viac...

Nájsť podobné
Patofyziológia

Autor(i): Ivan Hulín

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikácia veľmi potrebná nielen pre študentov medicíny, ale aj pre špecialistov a superšpecialistov...Viac...

Nájsť podobné
Praktická proktologie

Autor(i): Ladislav Horák, Tomáš Skřička, Petr Šlauf, Julius Örhalmi a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Monografie autorů z řady chirurgických pracovišť je koncipována jako příručka určená především chirurgům, kteří se zajímají o proktologii.Užitečné informace může poskytnout také gastroenterologům, gynekologům a všem...Viac...

Nájsť podobné
Ľudské telo

Autor(i): Peter Abrahams, Jozef Zlatoš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha, ktorá by nemala chýbať v nijakej škole ani rodine; odborný, a predsa zrozumiteľne podaný opis všetkých orgánov i oblastí ľudského tela.Viac...

Nájsť podobné
Anatomies

Autor(i): Hugh Aldersey-Williams

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The Sunday Times Science Book of the Year, Anatomies by Hugh Aldersey-Williams, author of bestseller Periodic Tales, is a splendidly entertaining journey through the art, science, literature and history of the human body...Viac...

Nájsť podobné
Memorix anatomie

Autor(i): Radovan Hudák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text doplňuje velké množství ilustracViac...

Nájsť podobné
Zdravoveda 4

Autor(i): Marta Jarošová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnica obsahuje nasledovné témy: Ochrana zdravia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, Hygiena výživy a jej vplyvu na pokožku, Pokrokové alternatívne metódy pôsobiace priaznivo na ľudský organizmus...Viac...

Nájsť podobné
Zdravoveda 3

Autor(i): Marta Jarošová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnica obsahuje nasledovné témy: Nervová sústava, Zmyslová sústava, Patológia, Zápal, Progresívne zmeny, Mikrobiológia, Imunológia, Všeobecná epidemiológia...Viac...

Nájsť podobné
Zdravoveda 2

Autor(i): Marta Jarošová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učivo zahrnuté v druháckej učebnici obsahovo nadväzuje na učivo prvého ročníka. Okrem základného učiva učebnica obsahuje aj rozširujúce učivo. Zahŕňa doplňujúce a vysvetľujúce informácie k základnému učivu...Viac...

Nájsť podobné
Zdravoveda 1

Autor(i): Marta Jarošová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnica obsahuje základné poznatky z biológie a zdravovedy. Poskytuje najdôležitejšie informácie o charaktere bunky, jej činnosti, rozmnožovaní a prenášaní dedičných vlastností. Okrem základného učiva učebnica obsahuje aj rozširujúce učivo,...Viac...

Nájsť podobné
Pracovní sešit k praktickým cvičením z histologie

Autor(i): Marie Jirkovská a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Pracovní sešit k praktickým cvičením z histologie slouží studentům jako návod ke zhotovení nákresů konkrétních preparátů při praktických cvičeních. Cílem je, aby se při mikroskopování histologických preparátů studenti naučili rozpoznávat jednotlivé..Viac...

Nájsť podobné
Kapesní slovník medicíny

Autor(i): Martin Vokurka, Jan Hugo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Tento výkladový slovník je určen laické veřejnosti, přičemž analýza prodeje předchozích dvou vydání ukázala, že hlavními uživateli tohoto slovníku jsou především lidé (resp. rodiny) zodpovědně pečující o své zdraví. Slovník obsahuje 3500.....Viac...

Nájsť podobné
Kompletní lidské tělo

Autor(i): Alice Roberts

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Encyklopedie Kompletní lidské tělo je podrobný obrazový průvodce anatomií, fungováním, vývojem a chorobami člověka. Je založena na nejnovějších výsledcích medicínského výzkumu a na pokročilých technologiích...Viac...

Nájsť podobné
Lexicon medicum

Autor(i): Jan Kábrt, Jan Kábrt jr.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nedílnou, byť mnohdy přehlíženou, součástí medicíny je znalost lékařské terminologie a její správné užívání. Někdy je to obtížné, neboť medicínská terminologie se stále vyvíjí, doplňuje a zdokonaluje.Viac...

Nájsť podobné
Praktická cvičení z morfologie a fyziologie

Autor(i): Miloslav Hronek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učební text pro posluchače biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Obsahuje testy a úlohy zaměřené na poznání...Viac...

Nájsť podobné
Základy imunologie

Autor(i): Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je již pátým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědných fakultách. Používají ji s oblibou také postgraduální studenti doktorského studia v biomedicíně, lékaři připravující Viac...

Nájsť podobné
Otázky na overenie znalostí z vybraných kapitol lekárskej fyziky a biofyziky

Autor(i): Katarína Kozlíková, Juraj Martinka, Renáta Knezović

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Autorský kolektív pod vedením Doc. RNDr. Kozlíkovej, CSc. pripravil jedinečnú publikáciu, ktorá obsahuje vyše 1200 otázok z rôznych oblastí lekárskej fyziky, biofyziky a základov lekárskej informatiky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov