alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Přehled topografické anatomie

Autor(i): Jaroslav Kos a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Všechna další vydání tohoto textu byla díky velké popularitě a oblibě vždy rychle rozebrána, stejně jako jeho poslední vydání před dvaceti lety. Autoři se proto domnívají, že tato publikace je pro topografickou anatomii stále platným a užitečným...Viac...

Nájsť podobné
Kurz sonografie

Autor(i): Matthias Hofer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nepostradatelnou příručkou pro všechny zdravotnické pracovníky, kteří ve své praxi využívají diagnostické možnosti ultrazvuku, je překlad knihy „Sono Grundkurs“ německého autora, která obsahuje 741 fotografií a obrázků...Viac...

Nájsť podobné
Radiologie pro studium i praxi

Autor(i): Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová, Eva Hoffmannová, Martin Mašek, Manuela Vaněčková, Tomáš Viták

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů...Viac...

Nájsť podobné
Harrison's Principles of Internal Medicine (Volume 1 + 2)

Autor(i): Dan L. Longo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The landmark guide to internal medicine updated and streamlined for today’s students and clinicians. Through six decades, no resource has matched the authority, ...Viac...

Nájsť podobné
Gray`s Basic Anatomy

Autor(i): Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Gray`s Basic Anatomy equips you with all the essential anatomy information you need to know, in a concise, efficient, high-yield format!This new medical...Viac...

Nájsť podobné
Základy fyzika pro lékaŘské a zdrav. obor

Autor(i): Jiří Beneš, Jaroslava Kymplová, František Vítek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha se na rozdíl od učebnic lékařské biofyziky věnuje detailněji základům fyziky potřebným k pochopení fyzikálních procesů uplatňujících se v lidském organismu a fyzikálním jevům, které jsou podstatou diagnostických a vyšetřovacích metod.Viac...

Nájsť podobné
Moderní HPLC separace v teorii a praxi II

Autor(i): Lucie Nováková, Michal Douša

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhý díl se zabývá praktickou částí HPLC (praxe v moderní HPLC, vývoj a optimalizace metody, příprava vzorku chromatografické analýze, validace metody v HPLC, kvalifikace HPLC systému, problémy v HPLC)...Viac...

Nájsť podobné
Moderní HPLC separace v teorii a praxi I

Autor(i): Lucie Nováková, Michal Douša

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

První díl učebnice je zaměřen na teoretické aspekty (základní pojmy chromatografické separace, instrumentace, stacionární fáze, chromatografické systémy, současné trendy v kapalinové chromatografii)...Viac...

Nájsť podobné
Interna

Autor(i): Richard Češka a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhé, přepracované vydání interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřeno opět především prakticky. Autoři poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě...Viac...

Nájsť podobné
Základy moderní venerologie

Autor(i): Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich původceViac...

Nájsť podobné
Základy zobrazovacích metod

Autor(i): Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Alexander Malán

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků napomáhají k..Viac...

Nájsť podobné
Color Atlas of Human Anatomy (Vol. 1): Locomotor System

Autor(i): Werner Platzer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The seventh edition of this classic work makes mastering large amounts of complex information much less daunting. These are some of the many user-friendly...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícke pomôcky

Autor(i): Daniela Mináriková, Viliam Foltán, Ivona Malovecká

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravotnícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, informácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou.Viac...

Nájsť podobné
Základy radiologie

Autor(i): Miroslav Heřman a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému...Viac...

Nájsť podobné
The Muscular System

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Classic illustrations by Peter Bachin. Shows anterior and posterior views of the muscular system. Also illustrates right half of the diaphragm, muscles of the posterior abdominal wall, and muscles of the right foot.Viac...

Nájsť podobné
The Skeletal System

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Incomparable accuracy and clarity of Netter medical illustrations found in Netter's best-selling Atlas of Human Anatomy, Third Edition have now been "super-sized” for accelerated learning in a wide range of health science programs, ..Viac...

Nájsť podobné
Lékařská histologie II.

Autor(i): Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová, Tomáš Novotný

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učební text Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných...Viac...

Nájsť podobné
Základy histologie

Autor(i): Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických.Viac...

Nájsť podobné
Anatómia ľudského tela 1

Autor(i): Peter Mráz a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s obrázkami. Umožňuje ľahšie pochopiť aj funkciu príslušného orgánu, orgánovej sústavy ako celku, a to považujeme za veľmi dôležité.Viac...

Nájsť podobné
Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Autor(i): Eva Kašáková, Martin Vokurka, Jan Hugo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Zdravotní sestry jsou bez nadsázky pilířem každého fungujícího zdravotního systému. V České republice má vysoká odborná úroveň sester dlouhou tradici. Požadavky na vzdělání zdravotních sester však progresivně rostou – spolu se zvyšujícími se...Viac...

Nájsť podobné
Základy biofyziky a zdravotnické techniky

Autor(i): I. Hrazdira, V. Mornstein, J. Škorpíková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha je určena pro všechny zdravotnické bakalářské obory, střední zdravotní personál (sestra, laborant, optometr, fyzioterapeut atd.).Viac...

Nájsť podobné
Lékařská fyzika a informatika

Autor(i): Vojtěch Mornstein a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Z obsahu: Hmota, radioaktivita a ionizující, Úvod do molekulové biofyziky, Základy termodynamiky a bioenergetiky, Mechanické vlastnosti živých systémů, Úvod do...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská biofyzika a přístrojová technika

Autor(i): Ivo Hrazdíra

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha obsahuje vše od podstaty biofyziky až po její praktické uplatnění v medicíně. Je doplněna množstvím obrázků , grafů, tabulek.Viac...

Nájsť podobné
Lidské tělo

Autor(i): Moff Betts

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Výpravná a graficky působivá kniha nás seznamuje s vývojem porozumění anatomii lidského těla. Výklad se pohybuje v prostoru od indických čaker a čínských akupunkturních drah až po poslední objevy medicíny...Viac...

Nájsť podobné
Základy anatomie

Autor(i): Miloš Grim, Rastislav Druga

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje...Viac...

Nájsť podobné
Head, Neck and Dental Anatomy

Autor(i): Deborah Levin-Goldstein

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Head, Neck and Dental Anatomy, 4/E, International Edition is brimming with new, full-color figures that showcase anatomical details of the mouth and teeth...Viac...

Nájsť podobné
Atlas biologie člověka

Autor(i): Stanislav Trojan, Michal Schreiber

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen prViac...

Nájsť podobné
Přehled obecné histologie

Autor(i): Svatopluk Čech, Drahomír Horký

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Skriptum je určeno posluchačům magisterského studia studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Při jeho psaní autoři měli na zřeteli dva cíle: zprostředkovat studujícímu základní informace o zbůsobech a histologických metodách...Viac...

Nájsť podobné
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Autor(i): Ilona Jelínková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnice pro studenty SZŠ obsahuje základní informace o zdraví, nemoci, prevenci, o vyšetřovacích metodách a postupech, měření fyziologických funkcí a informace o příznacích nejčastějších onemocnění. Zahrnuje i kapitoly z obecné...Viac...

Nájsť podobné
Svalová soustava člověka (mapa)

Autor(i): Josef Vik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Mapa svalové soustava člověka s popisy v latinském jazyce...Viac...

Nájsť podobné
Kostra člověka (mapa)

Autor(i): Josef Vik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Mapa lidské kostry s popisy v českém a latinském jazyce...Viac...

Nájsť podobné
Practical Lessons in Histology

Autor(i): Marie Jirkovská, Jana Šrajerová, Blanka Zajícová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Histology is a key discipline of medical studies giving the students deep insight into structure of cells, tissues and organs. The aim of practical lessons is to disdcern microscopic structure of tissues and organs. As the active work of the student.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov