alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Patologická anatómia a patologická fyziológia

Autor(i): Lukáš Plank, Ján Hanáček a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie...Viac...

Nájsť podobné
Atlas lidského těla

Autor(i): Jordi Vigué, Emilio M. Orte

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Bohatě ilustrovaný atlas lidského těla pro všechny čtenáře...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z anatómie a fyziológie človeka s klinickými aplikáciami

Autor(i): Miroslav Murgaš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnica je určená poslucháčom psychológie, učiteľského štúdia psychológie, ošetrovateľstva a biológie...Viac...

Nájsť podobné
Feneisův obrazový slovník anatomie

Autor(i): Wolfgang Dauber

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Feneisův obrazový slovník anatomie se za více než 30 let stal opravdovým pojmem. Současné 9., zcela přepracované vydání prof. Wolfgangem Dauberem navazuje úspěšně na tradici předchozích vydání...Viac...

Nájsť podobné
Vnitřní lékařství - obecná část

Autor(i): Vlastimil Víšek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Aktualizované vydání učebnice vnitřního lékařství určené pro studenty zdravotnických škol...Viac...

Nájsť podobné
Lekárska fyziológia

Autor(i): Kamil Javorka a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania...Viac...

Nájsť podobné
Struktura a funkce lidského těla

Autor(i): Richard Rokyta, František Šťastný

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha se základními informacemi o stavbě a funkci lidského těla...Viac...

Nájsť podobné
Anatomický atlas člověka

Autor(i): Frank H. Netter

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhé české vydání je překladem třetího anglického vydání slavného Netterova Atlasu člověka. Navazuje logicky na předchozí dvě vydání, ale reaguje také na velký ohlas, se kterým se tato vydání ve světě setkala...Viac...

Nájsť podobné
Atlas lidského těla

Autor(i): Pierluigi Diano

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Až rozložíte ohromné stránky tohoto neobvyklého atlasu, ponořte se do nitra toho úžasného ústrojí, jakým je lidské tělo...Viac...

Nájsť podobné
Vnitřní lékařství 1, 2

Autor(i): Pavel Klener a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Již třetí vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny...Viac...

Nájsť podobné
Anatómia ľudského tela 2

Autor(i): Peter Mráz a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov...Viac...

Nájsť podobné
Slovník medicínskych termínov

Autor(i): Ivan Hulín, Dagmar Maasová, Peter Slavkovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Slovník obsahuje najfrekventovanejšie slová, s ktorými sa stretávajú študenti bakalárskych a magisterských smerov štúdia...Viac...

Nájsť podobné
Princípy internej medicíny 1, 2, 3

Autor(i): I. Ďuriš, I. Hulín, M. Bernadič

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého...Viac...

Nájsť podobné
Atlas fyziologie člověka

Autor(i): Stefan Silbernagl, Agamemnn Despopoulos

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Z originálu "Taschenatlas der Physiologie", vydaného nakladatelstvím Georg Thieme Verlag, přeložili Eliana Trávníčková, Stanislav Trojan, Jan Mareš a Zdeněk Wünsch.Viac...

Nájsť podobné
Fyziologické regulace ve schématech

Autor(i): Otomar Kittnar

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha svým uspořádáním logicky i věcně navazuje na vysokoškolskou učebnici Lékařská fyziologie (S.Trojan a kol., Grada 1994, 2.,přepracované a rozšířené vydání 1996)Viac...

Nájsť podobné
Angličtina v urgentní medicíně 3 / English in Urgent Care Medicine 3

Autor(i): Irena Baumruková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha je třetí (praktickou) částí učebnice Angličtina v urgentní medicíně 1 a 2. Všechny texty zde jsou krátké, srozumitelné a vždy obsahují správnou odpověď, což je činí velmi vhodnými pro samostudium a testování vlastních...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do kinantropologie

Autor(i): Igor Fojtík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učební text doplňuje přednášky ve formě sylabu s cílem stručného shrnutí základních informací a poskytnutí námětů k samotnému studiu základních pojmů, které...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská fyziologie

Autor(i): Stanislav Trojan a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha podává elementární principy fyziologických pochodů lidského těla v názorné, koncentrované a plně srozumitelné formě a je doplněna početnou obrazovou dokumentací...Viac...

Nájsť podobné
Výtvarná anatomie

Autor(i): Radek Petříček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Kniha Výtvarná anatomie představuje veřejnosti umělecký pohled na fenomén lidského těla. Je výsledkem výzkumu opřeného o přímé pozorování lidské stavby. Autor získal své znalosti o plasticitě a mechanice lidského těla pětiletým...Viac...

Nájsť podobné
Základy funkční anatomie člověka

Autor(i): Ivan Dylevský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Základy funkční anatomie člověka jsou určeny pro studující technicky zaměřených oborů FBMI. Mohou být použity i na ostatních fakultách ČVUT v oborech...Viac...

Nájsť podobné
Základy imunologie

Autor(i): Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je již šestým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědeckých fakultách. Používají ji s oblibou také...Viac...

Nájsť podobné
Atlas topografické anatomie

Autor(i): Werner Platzer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Z originálu "Atlas der topografischen Anatomie", vydaného nakladatelstvím Georg Thieme Verlag, přeložil Josef Stingl...Viac...

Nájsť podobné
Funkční anatomie člověka

Autor(i): Ivan Dylevský, Rastislav Druga, Olga Mrázková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je určena nejen studentům lékařských fakult, ale svým pojetím a řadou nových pohledů poslouží i všem lékařům v předatestační přípravě i v doplnění moderních morfologických znalostí.Viac...

Nájsť podobné
Medicína katastrof

Autor(i): Robin Šín

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi...Viac...

Nájsť podobné
Základy anatomie

Autor(i): Ivan Dylevský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Masáž a hydroterapie patří mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla...Viac...

Nájsť podobné
Protetika III

Autor(i): Jörg Rudolf Strub, Matthias Kern, Jens Christoph Türp, Siegbert Witkowski, Guido Heyedecke, Stefan Wolfart

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Komplexní učebnice v oboru, která na našem trhu chybí několik desítek let. Překlad již 4. vydání úspěšné knihy, kterou v německém originále vydalo nakladatelství QUINTESSENZ. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům...Viac...

Nájsť podobné
Modul A - Teoretické základy medicíny II

Autor(i): Lucie Šmídková a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Teoretické základy medicíny zpracovala skupina studentů 3. LF UK. Prvotní byl nápad autorů vydat jako skripta své soukromé poznámky. Jedná se celkem o několik desítek témat zpracovaných z pohledu anatomie, histologie a embryologie...Viac...

Nájsť podobné
Modul A - Teoretické základy medicíny I

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Teoretické základy medicíny zpracovala skupina studentů 3. LF UK. Prvotní byl nápad autorů vydat jako skripta své soukromé poznámky. Jedná se celkem o několik desítek témat zpracovaných z pohledu anatomie, histologie a embryologie...Viac...

Nájsť podobné
Základy patologickej fyziológie

Autor(i): Oliver Rácz a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Študijný materiál pre študentov ošetrovateľstva, doplnkový študijný materiál pre študentov všeobecného a zubného lekárstva...Viac...

Nájsť podobné
Sepse v traumatologii a chirurgii

Autor(i): Petr Svoboda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Díky objevu a dalšímu rozvoji antibiotik se zdálo, že se s konečnou platností vyřešil problém nezvládnutelných infekcí. Tento optimismus se však ukázal jako velmi předčasný. Autoři této publikace se ujali záslužného úkolu...Viac...

Nájsť podobné
Anatomický obrazový slovník

Autor(i): Heinz Feneis

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Z originálu "Anatomisches Bildwörterbuch", vydaného nakladatelstvím Georg Thieme Verlag, přeložili Radomír Čihák a Leo Lemež.Viac...

Nájsť podobné
Anatomie 3 - druhé, upravené a doplněné vydání

Autor(i): Radomír Čihák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Předkládáme čtenářům dlouho očekávaný poslední díl celobarevné učebnice...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov