alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Praktická cvičení z fyzikální chemie

Autor(i): Vladimír Kubíček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učební text pro studenty první horočníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Text doplňuje příslušnou přednášku a zároveň studenty seznamuje s vybranými laboratorními operacemi...Viac...

Nájsť podobné
Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Autor(i): Staša Bartůňková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Viac...

Nájsť podobné
Latinitas medica

Autor(i): Elena Marečková-Štolcová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř sedmi tisíc sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, ...Viac...

Nájsť podobné
Praktická cvičení z nukleární medicíny

Autor(i): Petr Vlček a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Tato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které autorský kolektiv získal při přednáškách a seminářích posluchačů magisterského studia medicíny a bakalářského studia oboru Radiologický asistent...Viac...

Nájsť podobné
English for Medical Students

Autor(i): Blažena Weberová, Jozef Gémeš, Sylva Dolenská, Barbara Kuželová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Učebnice English for Medical Students (Third Edition) je určena studentům všeobecného lékařství a zubního lékařství...Viac...

Nájsť podobné
Lexicon Medicum

Autor(i): Jan Kábrt, Jan Kábrt ml.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Druhé, doplněné a přepracované vydání.Viac...

Nájsť podobné
Atlas of Human Anatomy

Autor(i): Frank H. Netter

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

The most widely-used anatomy atlas in the world! Dr. Netter's outstanding artwork demystifies this often intimidating subject, helping students to understand anatomy and how it applies to medicine...Viac...

Nájsť podobné
Vedecká príprava

Autor(i): Ján Hanáček a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Vydanie učebnice je výsledkom dlhoročnej snahy celého radu učiteľov JLF UK v Martine, ktorí majú bohaté skúsenosti z vedeckej aj pedagogickej práce a tieto vložili do jej obsahu. Malo by pomôcť študentom na ich ceste do hlbokých zákutí vedy...Viac...

Nájsť podobné
Velký lékařský slovník

Autor(i): Martin Vokurka, Jan Hugo a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Devate, rozšířené a aktualizované vydání lékařského výkladového slovníku obsahuje 41 000 hesel ze všech oborů a oblastí medicíny. Slovník je svou odbornou úrovní vhodný pro lékaře, zdravotníky a studenty medicíny, ...Viac...

Nájsť podobné
Praktická cvičení z biofyziky

Autor(i): Monika Kuchařová, Petr Rejchrt, Stanislav Ďoubal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

"Tato skripta jsou určena posluchačům Farmaceutické fakulty jako pomůcka k vyučovacímu předmětu "Praktikum z biofyziky" v 1. semestru. Jsou také jedním z podkladů ke zkoušce z předmětu Biofyzika"...Viac...

Nájsť podobné
Propedeutika ve vnitřním lékařství

Autor(i): Pavel Klener a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, v níž se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním předpokladem pro diagnostiku vnitřních chorob...Viac...

Nájsť podobné
Atlas fyziologických regulací

Autor(i): Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Atlas je pojat jako převážně obrazová učebnice s doprovodným shrnujícím textem, kde hlavním vysvětlujícím prvkem je schéma. Jednotlivá schémata popisují složité řídící obvody pomocí zjednodušených blokových zpětnovazebných obvodů...Viac...

Nájsť podobné
Přehled anatomie

Autor(i): Miloslava Elišková, Ondřej Naňka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nové, rozšířené a barevné vydání učebnice Přehled anatomie představuje ucelený pohled na anatomii pro bakaláře zdravotnických oborů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla...Viac...

Nájsť podobné
Histologická technika

Autor(i): Marie Jirkovská

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Uplatnění složitých technických zařízení v diagnostice a léčbě nemocných vyvolalo potřebu vyškolit nový druh zdravotnických pracovníků, odborníků na obsluhu a běžný servis používaných přístrojů...Viac...

Nájsť podobné
Funkční anatomie

Autor(i): Ivan Dylevský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Její koncepce vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla ...Viac...

Nájsť podobné
Základy lékařské fyziologie

Autor(i): Miloš Langmeier a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek...Viac...

Nájsť podobné
Základy imunologie

Autor(i): Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Publikace je již čtvrtým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědných fakultách. Používají ji s oblibou také postgraduální studenti doktorského studia v biomedicíně, ...Viac...

Nájsť podobné
Veľký ilustrovaný atlas ľudského tela

Autor(i): Beverly McMillan

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Moderný a aktuálny sprievodca ľudským telom obsahuje podrobné nákresy, fotografie, informačné panely, tabuľky a grafy a aktuálne anatomické údaje...Viac...

Nájsť podobné
Přehled anatomie

Autor(i): Ondřej Naňka, Miloslava Elišková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nové, rozšířené a barevné vydání učebnice Přehled anatomie představuje ucelený pohled na anatomii pro bakaláře zdravotnických oborů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla...Viac...

Nájsť podobné
Somatologie

Autor(i): Markéta Křivánková, Milena Hradová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie ...Viac...

Nájsť podobné
Anatomie těla v pohybu

Autor(i): Theodore Dimon

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Podrobnejšie informácie o knihe Anatomie těla v pohybu: Tento ucelený soubor přednášek se zaměřením na kosti, svaly a klouby lidského těla, a to nejen z hlediska jejich morfologie a struktury, ...Viac...

Nájsť podobné
Somatologie

Autor(i): Markéta Křivánková, Milena Hradová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení...Viac...

Nájsť podobné
Lidské tělo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Prohlédněte si s námi lidské tělo z bezprostřední blízkosti! Skvělá prostorová grafika vám umožní dopodrobna prozkoumat jeho nejmenší detaily...Viac...

Nájsť podobné
Základy anatomie 1.

Autor(i): Miloš Grim, Rastislav Druga

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Základy anatomie uvádějí přehled základních údajů nutných pro další studium lékařství a vyžadovaných pro složení závěrečné zkoušky z anatomie. Obsahují pět kapitol obecné anatomie, dvanáct kapitol systémové anatomie a pět kapitol regionální anatomie.Viac...

Nájsť podobné
Základy anatomie 5.

Autor(i): Miloš Grim, Rastislav Druga

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Bohatě ilustrovaná učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb...Viac...

Nájsť podobné
Biochemie pro studující medicíny 1 + 2 díl.

Autor(i): Miroslav Ledvina a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cykluViac...

Nájsť podobné
Lekárska fyziológia

Autor(i): Kamil Javorka a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania...Viac...

Nájsť podobné
Atlas of Anatomy

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

What the doctor says sometimes seems cryptic. But anatomical and clinical knowledge can be described in a way everybody understands...Viac...

Nájsť podobné
Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka

Autor(i): Eva Kohlíková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Smyslem praktických cvičení z fyziologie člověka je doplnění a praktické ověření teorie, získané jak na přednáškách tak i samostatným studiem.Viac...

Nájsť podobné
Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy

Autor(i): Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Hynek Dolanský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Učebnice medicíny

Základní učebnice pro předmět Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Přináší poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, rizikových faktorů, ekologie a programů podpory zdraví...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov