alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví

Autor(i): Ingrid Zwettlerová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o bankách, Devizový zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Tento sešit obsahuje centrální registr úvěrů, pravidla obezřetného podnikání bank, zákon o České národní bance, zákon o platebním styku, vydávání elektronických peněz, finanční arbitr, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ...Viac...

Nájsť podobné
Bankovní obchody

Autor(i): Stanislav Plíva a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha Bankovní obchody je především učebnicí pro studenty práv Právnické fakulty UK, a proto její obsah vychází z přednášek autorů. Vedle základních obecných otázek se autoři soustředí na popis jednotlivých druhů bankovních obchodů...Viac...

Nájsť podobné
Riziká vo financiách a v bankovníctve

Autor(i): Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

\"Cieľom publikácie je okrem zodpovedania základných metodologických otázok z oblasti teórie rizika priblíženie a všeobecné popísanie použitia jednotlivých typov finančných rizík a v súčasnosti v praxi známych postupov ich merania a riadenia\"...Viac...

Nájsť podobné
Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven

Autor(i): Marcela Hrubošová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je průvodcem a návodem pro řešení pohledávek v prostředí finančních institucí (jako jsou pojišťovny, banky, leasingové a splátkové společnosti), ale i obchodní společnosti, které prodávájí své služby retailovým zákazníkům...Viac...

Nájsť podobné
Jak si vzít úvěr

Autor(i): Michael Kroh

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je průvodcem a rádcem ve všech etapách při získávání úvěru, zabývá se zdroji financování podnikatelského záměru.Viac...

Nájsť podobné
Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století

Autor(i): Eduard Kubů, Jiří Šouša

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kolektivní monografie renomovaných autorů vnáší nové světlo do dějin peněžnictví v českých zemích. V centru její pozornosti však nestojí, jak je obvyklé, peněžní ústavy se svými aktivitami a klientelou, ale finančníci, tedy bankéři, ...Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví II

Autor(i): Bohuslava Šenkýřová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace obsahově i metodicky navazuje na problematiku řešenou v prvním díle této učebnice, která je určena studentům vyšších odborných škol a pracovníkům bank.Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví I

Autor(i): Bohuslava Šenkýřová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Učebnice pro střední a vyšší odborné školy přináší komplexní pohled na bankovní teorii a praxi.Viac...

Nájsť podobné
Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví

Autor(i): Karel Rais, Miloš Drdla

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Nahrazení národních měn členských států Evropské unie jednotnou měnou se zapíše jako jedna z nejvýznamnějších měnových událostí tohoto století...Viac...

Nájsť podobné
Základní principy bankovnictví / Basic principles of banking

Autor(i): Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace popisuje základní principy bankovnictví, finančních trhů a risk managementu. Jedná se o unikátní dvojjazyčnou česko-anglickou učebnici určenou primárně pro posluchače Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze...Viac...

Nájsť podobné
Změněná úloha centrálních bank v XXI. století

Autor(i): Jerry Jordan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

"Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, tedy že by měl být zrušen monopol centrální banky a do oblasti emise peněz by měla vstoupit konkurence se všemi blahodárnými důsledky."Viac...

Nájsť podobné
Svět platebních a identifikačních karet 2. přepracované vydání

Autor(i): Pavel Juřík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Autor s mnohaletými zkušenostmi s vedením projektů zejména v oblasti bankovních platebních karet podává přehled druhů a způsobů použití platebních karet, věnuje se jejich vzniku a vývoji, nejnovějším trendům v oblasti čipových karet...Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví pro bankéře a klienty

Autor(i): Petr Dvořák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace přináší komplexní pohled na moderní bankovnictví. Vysvětluje strukturu a fungování bankovního systému zejména v podmínkách českého bankovního prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Banky a bankovní produkty

Autor(i): Bohuslav Sekerka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Projekt Banky a bankovní produkty. Jde o spojení knižní podoby (536 stran) odborně zasvěcené práce a diskety obsahující příslušné zákony a výkazy o bankovní činnosti v MS WORD (přes 140 stran textu)...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o bankách, Devizový zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Tento sešit obsahuje informace o centrálním registru úvěrů, pravidla obezřetného podnikání bank, zákon o České národní bance, zákon o platebním styku a vydávání elektronických peněz...Viac...

Nájsť podobné
Stavební spoření a stavební spořitelny

Autor(i): Vojtěch Lukáš, Petr Kielar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Stavební spoření v České republice bylo založeno v roce 1993, kdy vstoupil v platnost zákon o stavebním spoření...Viac...

Nájsť podobné
Financie a mena

Autor(i): Elena Beňová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kolektív renomovaných autorov podáva komplexný obraz problematiky financií a meny, ktorá je súčasťou spoločného základu študijných programov vo všetkých formách štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave...Viac...

Nájsť podobné
Peněžní ekonomie a bankovnictví

Autor(i): Zbyněk Revenda, Martin Mandel, Jan Kodera, Petr Musílek, Petr Dvořák, Jaroslav Brada

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Základní vysokoškolská učebnice v oblasti peněžních a kapitálových trhů, jejíhož poznatkového potenciálu mohou s úspěchem využívat nejen studenti, ale i praktici v sektoru finančnictví a peněžnictví.Viac...

Nájsť podobné
Centrální bankovnictví

Autor(i): Zbyněk Revenda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Základní vysokoškolská učebnice věnovaná činnosti centrálních bank v tržních ekonomikách.Viac...

Nájsť podobné
Zásady řizení úvěrů

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace renomované poradenské firmy shrnuje nejdůležitější zásady, které je nutno dodržovat v zájmu fundovaného rozhodnutí o poskytnutí úvěru.Viac...

Nájsť podobné
Rizikový a rozvojový kapitál (Venture Capital)

Autor(i): Ivan Dvořák, Pavel Procházka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je určena především manažerům investičním fondů a investičních společností, pracovníkům bank a dalších finančních institucí, studentům ekonomických oborů vysokých škol.Viac...

Nájsť podobné
Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu

Autor(i): Zdenek Sid Blaha, Irena Jindřichovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

2. rozšířené vydáníViac...

Nájsť podobné
Peníze do kapsy

Autor(i): Jan Havel, Antonín Odehnal

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Populárně-naučná publikace přináší ucelený přehled o penězích a dalších platebních prostředcích, měnové politice a bankovních systémech nejen v ČR, ale i v evropských zemích a v USA...Viac...

Nájsť podobné
Bratislavské banky

Autor(i): Marián Tkáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Krátka, ale zaujímavá je história bratislavských bánk od vzniku Československa po koniec 40. rokov s exkurzom do čias monarchie. Hoci sme mali málo bankárov, najvýznamnejší z nich, americký Slovák Michal Bosák, založil v Bratislave vlastnú banku...Viac...

Nájsť podobné
Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty

Autor(i): Jiří Málek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Úrokové deriváty jsou finanční instrumenty, jejichž cena závisí na hodnotě úrokové míry a objem jejich obchodů zdaleka převyšuje všechny ostatní typy. Patří mezi ně opce a futures na bondy, úrokové swapy, FRA, eurodolarová futures, caps, floors collaViac...

Nájsť podobné
Řízení obchodních bank

Autor(i): Vlasta Kašparovská a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí...Viac...

Nájsť podobné
Hypotekárne bankovníctvo

Autor(i): Eva Horvátová, Viktória Múčková, Daniela Tkáčová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Hypotekárne bankovníctvo a finančné nástroje na podporu bytovej výstavby majú nezastupiteľné miesto vo finančných systémoch ekonomicky vyspelých krajín. Ich úlohou je...Viac...

Nájsť podobné
Finančné trhy a bankovníctvo

Autor(i): Dana Tkáčová, Jaroslav Belás, Eva Horvátová, Božena Chovancová, Viera Malacká

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho...Viac...

Nájsť podobné
Management bank a bankovních obchodů

Autor(i): Vojtěch Polidar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Druhé přepracované vydání úspěšného titulu se snaží srozumitelnou formou poskytnout základní praktické znalosti o bankovním odvětví jako součásti národního hospodářství, jeho jednotlivých činnostech a zejména přispět k znalostem bankovních produktů..Viac...

Nájsť podobné
Platební styk

Autor(i): Miroslav Máče

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou se můžete seznámit v rozsáhlejších knihách o bankovnictví...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov