alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Demence v kazuistikách

Autor(i): Helena Kučerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělý, praktický a názorný přehled psychopatologických typů pacientů s demencí, s nimiž se lékaři běžně setkávají ve svých ordinacích. Kniha je určena pro psychiatry, praktické lékaře, neurology, geriatry, psychology, studenty medicíny, ale i...Viac...

Nájsť podobné
Súdnolekárska alkohológia

Autor(i): Ľubomír Straka a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, ....Viac...

Nájsť podobné
Bipolární porucha

Autor(i): Lívia Vavrušová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikácia predstavuje súčasný pohľad na problematiku bipolárnej poruchy, jej epidemiológiu, prevalenciu, charakteristiky, diferenciálnu diagnostiku a terapiu...Viac...

Nájsť podobné
Dyslexie

Autor(i): Drahomíra Jurcovičová, Hana Žáčková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Cílem reedukace dyslexie je odstranit dyslektické obtíže, naučit děti číst. Co se skrývá pod pojmem naučit děti číst? Snažíme se, aby děti četly pokud možno rychle, bezchybně a s porozuměním čtenému textu...Viac...

Nájsť podobné
Mentální retardace

Autor(i): Iva Švarcová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Utváření osobnosti dětí s mentální retardací, současný systém vzdělávání, profesní příprava, péče o lidi s těžkým mentálním postižením a humanizace života v ústavech sociální péče...Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Alzheimerova demence v praxi

Autor(i): Vanda Franková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Populace stárne a v ambulancích a na odděleních přibývají senioři s kognitivním deficitem a demencí. Zároveň stoupá počet lékařů, ke kterým tito lidé nebo jejich pečující přicházejí s prosbou o pomoc. Z pera odborníků „dementologů“ z řad psychiatrů..Viac...

Nájsť podobné
Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných

Autor(i): Radovan Malý

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Předkládaná monografie je určena nejen psychiatrům, angiologům, internistům a hematologům, ale i praktickým lékařům a dalším specialistům, kteří se ve svých ordinacích setkávají s klinickými projevy tromboembolické nemoci (TEN) a jejími následky...Viac...

Nájsť podobné
EPIAF - epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Viac...

Nájsť podobné
Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí

Autor(i): Zdeněk Matějček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Tělesná postižení nebo nemoc připravují pro člověka náročnější životní situace. Zvýšené nároky však přinášejí i určitá specifická nebezpečí. Podstatné v psychologii a pedagogice tělesných či smyslových postižení a nemocí u dětí je porozumění jejich..Viac...

Nájsť podobné
Bipolární afektivní porucha

Autor(i): Klára Látalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled Viac...

Nájsť podobné
Grafologie pro zdraví, sex a vztahy

Autor(i): Romana Kolaříková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Nezvyčajný pohľad na možnosti uzdravovania celého človeka. Úvodné kapitoly pojednávajú o zložkách ľudskej psychiky. Nasleduje grafologická časť, ktorá čitateľa oboznamuje so systémom a teóriou tohto odboru, ...Viac...

Nájsť podobné
Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy

Autor(i): Eva Urbanová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Svetová zdravotnícka organizácia považuje reprodukčné a sexuálne zdravie celej populácie za jednu zo svojich priorít. Zvlášť sa zameriava na reprodukčné a sexuálne zdravie žien ako nositeliek budúcich generácií...Viac...

Nájsť podobné
Tajemství ženské sexuality

Autor(i): Zlatko Pastor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Kniha předního českého sexuologa MUDr. Zlatko Pastora objasňuje principy vztahu žen k sexu a pomůže jak ženám, tak mužům najít cestu k odhalení těch nejtajemnějších zákoutí sexuality. Bez předsudků, pověr, otevřeně, přímo na tělo,...Viac...

Nájsť podobné
Neplodnost

Autor(i): Tonko Mardešić

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

V hospodářsky vyspělých evropských zemích zůstává podle statistik nedobrovolně bezdětných 10-15 % manželství...Viac...

Nájsť podobné
Otroci sexu

Autor(i): Jan Janula

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Kniha vznikala několik let za spolupráce sexuologů. Mapuje takřka veškeré úchylky, které se v populaci vyskytují, včetně těch veřejnosti zcela neznámých. Neobvyklé příběhy deviantů jsou psané formou detektivek a za každou z nich je vložen komentář...Viac...

Nájsť podobné
Předčasná puberta

Autor(i): Marta Šnajderová, Daniela Zemková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Předkládaná publikace uvádí přehled současných názorů na fyziologii puberty a podrobně mapuje problematiku puberty předčasné.Viac...

Nájsť podobné
Mužská infertilita a erektilní disfunkce

Autor(i): Vladimír Kubíček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Většina párů dosáhne koncepce během jednoho roku, ale u asi 15 % párů se to nedaří. V minulosti se snaha o vyšetření a léčbu týkala spíše ženy...Viac...

Nájsť podobné
Viagra

Autor(i): Larry Katzenstein

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

- Pro koho prichádzí Viagra v úvahu.; - Jak účinkuje zázračná pilulka.; - Jaké vedlejší účinky sa mohou objevit.; - Je Viagra i pro zdravé.; ...Viac...

Nájsť podobné
Léčba neplodnosti aneb Co dělat, když chceme dítě

Autor(i): Karel Řežábek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Neplodnost, a to jak ženská, tak mužská, je poměrně častým problémem. Tato publikace si klade za cíl informovat o neplodnosti širokou veřejnost s důrazem na metody její léčby.Viac...

Nájsť podobné
Antikoncepční kuchařka aneb Cesty k sexuálnímu zdraví

Autor(i): Radim Uzel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Hlavním tématem této publikace je antikoncepce, její moderní metody a uplatňování zásad plánovaného rodičovství.Viac...

Nájsť podobné
Sexuologie

Autor(i): Petr Weiss a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Interdisciplinárně pojatá monografie o lidské sexualitě, sepsaná předními odborníky z řad sexuologů, psychiatrů, psychologů, urologů, gynekologů, chirurgů či antropologů přináší komplexní pohled na somatosexuální ...Viac...

Nájsť podobné
Léčení sexuálních dysfunkcí

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Monografie se zabývá poruchami erekce, ejakulace, frigiditou, anorgasmií a vaginismem.Viac...

Nájsť podobné
Hermafroditi a medicínska konstrukce pohlaví

Autor(i): Alice Domurat Dreger

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Kniha plná mimořádných případových studií a zkoumající pozoruhodná setkání hermafroditů – lidí s „dvojznačnou“ pohlavní anatomií – a lékařů a vědců. Skvěle prozkoumané, věcné dějiny problému, který, jak Alice Dregerová ukazuje, ...Viac...

Nájsť podobné
Antikoncepce

Autor(i): Tomáš Fait

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Publikace podává přehled o aktuálním stavu problematiky antikoncepce, probírá přirozené metody plánování rodiny, metody bariérové, spermicidy, nitroděložní tělíska, nitroděložní systém s levonorgestrelem...Viac...

Nájsť podobné
Chlamydie

Autor(i): Bohumil Ždichynec

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

V této knize autor přehledně a pro čtenáře srozumitelně pojednává o skrytém mikroskopickém nepříteli v lidském těle - chlamidiích. Následky jejich řádění mohou být nedozírné...Viac...

Nájsť podobné
Na co se ženy bojí zeptat?

Autor(i): Sarah Brewer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

125 otázek a odpovědí o vašem zdraví.Viac...

Nájsť podobné
Poruchy sexuální diferenciace

Autor(i): Lidka Lisá a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Sexuální diferenciace je závažný děj, který začíná ihned po oplodnění vajíčka spermií.Viac...

Nájsť podobné
Co dělat při neplodnosti

Autor(i): Pamela Patrick Novotny

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

V knize najdete informace o nejmodernějších reprodukčních technikách, o kladech a záporech zástupného těhotenství a umělého oplodnění, o osvojení dítěte a na závěr seznam míst, kde můžete získat podporu a pomoc.Viac...

Nájsť podobné
Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity

Autor(i): Hanka Fifková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s poruchou pohlavní identity...Viac...

Nájsť podobné
Diagnóza - Neplodnost

Autor(i): Zdenka Ulčová-Gallová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Sexuológia

Kniha rozebírá možné příčiny neplodnosti muže a ženy. Pozornost je zvlášť věnována imunologii reprodukce. Odpovídá také na nejčastější otázky z Poradny pro imunologii repodukce...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov