alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Pamäť tela

Autor(i): Babette Rothschild

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Je to prvá kniha svojho druhu, ktorá obhajuje používanie a kombináciu rôznych modelov liečenia traumy...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Jiří Raboch a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jde o učebnici psychiatrie určenou především pro studenty lékařských fakult...Viac...

Nájsť podobné
Schizofrenie v kazuistikách

Autor(i): Helena Kučerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Schizofrenie je choroba mnoha podob s často barvitými příznaky, jindy naopak s příznaky těžko postižitelnými, svádějícími k chybné diagnóze, a tím i k chybné léčbě. Tento neviditelný chorobný proces v konečném důsledku...Viac...

Nájsť podobné
Člověk, jeho smysly a svět

Autor(i): Miroslav Orel, Věra Facová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Eva Malá, Pavek Pavlovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese.Viac...

Nájsť podobné
Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením

Autor(i): Julia Sorensen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Děti mohou prožívat pocit ztráty v důsledku stěhování, změny školy, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Ve svém prožívání se však často omezují na výrazy jako „šťastný,“ „smutný,“ a „rozhněvaný,“ a neumějí často o svém žalu mluvit...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrická ošetřovatelská péče

Autor(i): Eva Marková, Martina Venglářová, Mira Babiaková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První učebnice, která vyčerpávajícím způsobem pokrývá problematiku ošetřovatelské péče v psychiatrii, je určena nejen studentům a učitelkám ošetřovatelství na všech stupních vzdělávání, ale také sestrám v praxi.Po jejím...Viac...

Nájsť podobné
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Autor(i): Gabriela Mahrová, Venglářová Martina a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Úvod vymezuje základní pojmy a možnosti výskytu duševních onemocnění. Publikace je rozdělena do dvou...Viac...

Nájsť podobné
Demence a jiné poruchy paměti

Autor(i): Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit...Viac...

Nájsť podobné
Vývin mozgu a jeho poruchy

Autor(i): Miroslav Murgaš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia...Viac...

Nájsť podobné
Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie

Autor(i): Anton Heretik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autor Forenznej psychológie prednáša tento predmet viac ako 30 rokov pre poslucháčov psychológie, práva a ďalších pomáhajúcich profesií (medicína, sociálna práca ai.)...Viac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologie pro děti a mládež

Autor(i): Ilona Pešová, Miroslav Šamalík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství...Viac...

Nájsť podobné
Konopí a konopné drogy

Autor(i): Michal Miovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Tato kniha je v českém a slovenském prostředí zcela unikátní. Autoři na základě mezioborového přístupu předkládají rozsáhlý materiál o celospolečensky náročném a často kontroverzním tématu konopných drog. Kniha je důsledně...Viac...

Nájsť podobné
Demence

Autor(i): Vladimír Pidrman

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Praktická kniha předního českého autora, doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D., přináší diagnostiku a diferenciální diagnostiku demence. Zabývá se neurobiochemií, patologií a neuropatologií demence a uvádí terapeutické postupy léčby..Viac...

Nájsť podobné
Sexuální zneužívání dětí

Autor(i): Petr Weiss a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie

Autor(i): Zdeněk Fišar a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Chcete nahlédnout do biologické podstaty mozkových procesů odpovědných za vznik duševních poruch? Máte jedinečnou příležitost s publikací Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, která se jako jedna z mála knih na českém trhu...Viac...

Nájsť podobné
Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování

Autor(i): Radovan Vaškovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělá publikace na českém trhu mapuje problematiku deprese, léčby antidepresivy a vliv na sexuální fungování. MUDr. Radovan Vaškovský definuje a rozděluje jednotlivé sexuální dysfunkce (poruchy erekce, předčasná ejakulace...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce alkoholovou závislostí

Autor(i): Jiří Profous

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Alkoholovou závislost, ale stejně tak i ostatní lékové a drogové závislosti s oblibou nazýváme nemocí popírání či vylhávání. I blízké okolí těch "našich" bývá zprvu zatížené stejnou chybou v náhledu choroby ...Viac...

Nájsť podobné
DVD sprievodca - Učenie sa kognitívno-behaviorálnej terapie

Autor(i): Jesse Wright, Monica R. Basco, Michael E. Thase

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

DVD obsahuje 19 súborov vo formáte MPEG s českými titulkami...Viac...

Nájsť podobné
Alzheimerova choroba

Autor(i): Mathilde Regnault

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Alzheimerovou chorobou trpí v České republice asi 120 000 lidí. Počet nemocných se během let zvyšuje. Tato přehledná příručka nabízí pomoc příbuzným a blízkým těch, kteří touto nemocí trpí...Viac...

Nájsť podobné
Psychická deprivace v dětství

Autor(i): Zdeněk Matějček, Josef Langmeier

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace Psychické deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka a zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas.Viac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Autor(i): Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti...Viac...

Nájsť podobné
Pavučina závislosti

Autor(i): Jiří Heller

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autoři sympatickým a rozhodně nikoli mentorským způsobem upozorňují na stále nedostatečné znalosti vývoje alkoholismu a jeho osudové nebezpečí při ztráte kontroly...Viac...

Nájsť podobné
Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Autor(i): Radek Ptáček, Libuše Čeledová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti vůči stresu a míře syndromu vyhoření u lékařských profesí, konkrétně pak u posudkových lékařů....Viac...

Nájsť podobné
Schizofrenie

Autor(i): Lucie Bankovská Motlová, Filip Španiel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Schizofrenie patří mezi nejčastější a nejzávažnější psychotická onemocnění. Je jednou z nejčastějších příčin přiznání plného invalidního důchodu a vykazuje jednu z nejdelších hospitalizací. Nezřídka postihuje lidi v mladém věku na prahu života...Viac...

Nájsť podobné
Farmakorezistentní epilepsie

Autor(i): Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marusič a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsah: 1. Definice farmakorezistentní epilepsie, příčiny intraktability (Brázdil, Hadač); 2. Farmakorezistentní epilepsie z pohledu experimentální epileptologie (Kubová, Mareš); ...Viac...

Nájsť podobné
Adiktologické poradenství

Autor(i): Geri Millerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe...Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychiatrické případy

Autor(i): Jiří Masopust, Aleš Urban, Martin Vališ a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace obsahuje případy nemocných, které byly komplikované nebo byly naopak jako vystřižené z učebnice. Při jejich řešení se autoři dostali do rozpaků, museli o nich přemýšlet, radit se, ...Viac...

Nájsť podobné
Dyslexie

Autor(i): Marie Černá, Iva Strnadová, Milan Starý (ilustrácie)

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

S naší knížkou se stanou bystrými detektivy, kteří luští záhady skryté v textech a hrají si s písmenky a slovíčky v celé řadě nápaditých cvičení. Čtenář detektiv si hravě poradí s každým textem!Viac...

Nájsť podobné
Obecná psychiatrie

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Předložená učebnice nabízí bohatý studijní materiál a je vhodná pro studenty lékařské fakulty. Mohou v ní nalézt nejen množství současných odborných informací, ale prostřednictvím kazuistických sdělení mohou také porozumět utrpení duševně nemocných..Viac...

Nájsť podobné
Regresní terapie

Autor(i): Dalimila Valdová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Regresní terapie, vycházející z hlubinné abreaktivní psychoterapie, umožňuje nacházet a zpracovávat příčiny fyzických i psychických problémů jimiž lidé trpí a vracet jim zdraví.Viac...

Nájsť podobné
Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Autor(i): Alison Munden, Jon Arcelus

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov