alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Schizofrenie a její léčba

Autor(i): Eva Češková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Třetí rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů...Viac...

Nájsť podobné
To dítě je nepozorné

Autor(i): Martin Antal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), příp. ADD se u dětí vyskytuje v současné době stále častěji – dříve se udávalo 3 - 7 % populace, nyní směřujeme k 10 %. Diagnostikuje se především v mladším školním věku...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie

Autor(i): Zdeněk Fišar, Roman Jirák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V této publikaci jsou předloženy textové i obrazové materiály poskytující informace pro základní i pokročilejší studium problematiky biologické podstaty duševních poruch...Viac...

Nájsť podobné
Už je to za mnou: Anorexie a jak se s ní vyrovnat

Autor(i): Michala Jendruchová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Anorexie jako závažná porucha příjmu potravy je alarmujícím fenoménem dnešní doby, který si občas vybírá oběti na životě. Autorka knihy, novinářka Michala Jendruchová, se rozhodla předložit čtenářům svůj příběh po dvacetiletém a snad úspěšném boji...Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie - 2., rozšířené a aktualizované vydání

Autor(i): Pavel Pavlovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší nejnovější poznatky z oboru soudní psychiatrie a psychologie včetně změn legislativních, majících vztah k soudní psychiatrii a psychologii...Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychologie v psychiatrii

Autor(i): Marek Preiss, Hana Kučerová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru. Objasňuje základní terminologii, vazby mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu...Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychologie v neurologii

Autor(i): Marek Preiss, Kučerová Hana a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace Neuropsychologie v neurologii se na vysoce odborné úrovni věnuje základnímu předmětu zájmu všech klinických psychologů, neurologů, psychiatrů i studentů příslušných oborů, tedy kognitivnímu deficitu u vybraných...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnická psychologie

Autor(i): Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Základní učebnice pro předmět zdravotnická psychologie na všech stupních studia ošetřovatelství je koncipována jako teoreticko - praktický celek. V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou psychologie nemocných....Viac...

Nájsť podobné
Klinická hypnóza

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha moderní, originální, podložená vlastními zkušenostmi autora i bohatými citacemi. Vhodné jako základní pramen informací pro začínající hypnoterapeuty i jako repetitorium pro zkušené praktiky...Viac...

Nájsť podobné
Healing Depression and Bipolar Disorder Without Drugs

Autor(i): Gracelyn Guyol

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Guyol shares her own story and those of 13 others around the country who have cured their depression and bipolar disorder using only natural therapies in this landmark guide for patients and caregivers seeking responsible, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Jiří Raboch, Pavel Pavlovský, Dana Janotová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha poskytuje základní orientaci v oboru psychiatrie. Je určena především praktickým lékařům vzhledem k tomu, že v jejich ordinacích asi 30 % pacientů trpí některou z duševních poruch. Autoři odlišují případy, kdy může léčbu zvládnout praktický léViac...

Nájsť podobné
Tvár pod maskou

Autor(i): Ludwig Eidelberg

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Profesor psychiatrie a psychoanalytik na New York State University sa podujal opísať svoj jeden klinický pracovný deň. Umožňuje nám jedinečný zážitok z pozorovaných fenoménov, z komunikácie v ambulancii, životných príbehov a odkrývania vnútra ľudí, kViac...

Nájsť podobné
Stahl's Essential Psychopharmacology

Autor(i): Stephen M. Stahl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Stahl's Essential Psychopharmacology has established itself as the preeminent source of education and information in its field...Viac...

Nájsť podobné
První pomoc v psychiatrii

Autor(i): Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována...Viac...

Nájsť podobné
Hraniční porucha osobnosti

Autor(i): Heinz Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V současné době stoupá počet lidí, kteří trpí takzvanými ranými poruchami. Jednou z nich je i borderline čili hraniční porucha osobnosti. Odborníci očekávají, že v budoucnosti bude výskyt raných poruch ještě častější než dnes. V současnosti se...Viac...

Nájsť podobné
Depresivní onemocnění

Autor(i): Tim Cantopher

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V této příručce je deprese chápána jako fyzická nemoc, ze které je možné se zotavit. Dr. Cantopher poskytuje komplexní, dostupný přehled depresivních nemocí, vede čtenáře po cestě přes vlastnosti deprese, její historii, symptomy, příčiny až po léčbu.Viac...

Nájsť podobné
Psychopatologie

Autor(i): Miroslav Orel a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů. Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendeViac...

Nájsť podobné
Psychopatologie a psychiatrie

Autor(i): Mojmír Svoboda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální...Viac...

Nájsť podobné
Demencia

Autor(i): Lívia Vavrušová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať.Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie

Autor(i): Pavel Pavlovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou.Viac...

Nájsť podobné
Loving Someone With Bipolar Disorder

Autor(i): Julie A. Fast

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Many of the techniques in this book take some time to get started. The beauty of adding laughter and joy to your relationship is that you can start immediately. You can get started today...Viac...

Nájsť podobné
Gerontopsychiatrie

Autor(i): Jan Lužný

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Předkládaná monografie přináší široké lékařské veřejnosti souhrn základních a aktuálních poznatků z oboru gerontopsychiatrie. Autor tímto zaplňuje téměř dvacetiletou mezeru v českém gerontopsychiatrickém písemnictví od posledního vydání učebnice...Viac...

Nájsť podobné
Extrémna agresia I.

Autor(i): Anton Heretik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Každý človek je agresor a za určitých okolností sa môže stať i vrahom! Vražda je extrémna agresia s nezvratnými dôsledkami. Extrémna agresia však tvorí len povestný vrchol ľadovca násilia medzi ľuďmi. Je preto vhodným modelom štúdia ľudskej agresiViac...

Nájsť podobné
Extrémna agresia II.

Autor(i): Vladimír Novotný, Anton Heretik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Vedecká práca dvoch uznávaných profesorov psychiatrie a psychológie významne posúva súdnu psychiatriu a psychológiu nielen na Slovesnsku, ale i v Českej republike.Viac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Bipolární afektivní porucha

Autor(i): Klára Látalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha...Viac...

Nájsť podobné
Bulimie

Autor(i): František David Krch

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Mentální bulimií trpí u nás téměř každá dvacátá dospívající dívka a mladá žena. Především jim a také odborné veřejnosti je určeno druhé, doplněné vydání publikace našeho předního odborníka na léčbu poruch příjmu potravy.Viac...

Nájsť podobné
Posttraumatická stresová porucha

Autor(i): Jozef Hašto, Hana Vojtová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Posttraumatická stresová porucha. Krátke diagnostické interview pre psychické poruchy DSM-IV, ...Viac...

Nájsť podobné
Gerontopsychiatrie

Autor(i): Roman Jirák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, má ambice stát se základní monografií oboru gerontopsychiatrie...Viac...

Nájsť podobné
Evolučná psychiatria

Autor(i): Martin Brüne

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Mnoho štúdií v posledných desaťročiach skúmalo genetické pozadie psychických porúch. Výskum mozgových mechanizmov a regiónov mozgu zúčastnených na určitých dysfunkciách výrazne prispel k novším poznatkom o vzťahu medzi mozgovou patológiou...Viac...

Nájsť podobné
Pamäť tela

Autor(i): Babette Rothschild

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Babette Rothschild je terapeutkou od roku 1976. Je členkou Medzinárodnej aj Európskej spoločnosti pre štúdium traumatického stresu, Asociácie špecialistov pre traumatický stres, Národnej asociácie sociálnych pracovníkov a Asociácie body ...Viac...

Nájsť podobné
Nabudúce bude mŕtva

Autor(i): Ann Jones

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ženy hovoria o znásilňovaní, bití, zlomených kostiach, potratoch, bodných a strelných ranách. Muži hovoria o manželských problémoch...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov