alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...Viac...

Nájsť podobné
Psychopatologie a psychiatrie

Autor(i): Mojmír Svoboda a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné poruchy

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderní trendy v léčbě. Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí (příbuzní, přátelé apod.). Jejím úkolem je působit...Viac...

Nájsť podobné
Schizofrenie v dětství a adolescenci

Autor(i): Eva Malá

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v dětství a adolescenci je...Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se ji bránit

Autor(i): Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková, Miloš Šlepecký, Richard Zálesky

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak obsedantně kompulzivní poruchu (OCD) rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina.Viac...

Nájsť podobné
Essentials Of Hypnosis

Autor(i): Michael D. Yapko

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Exceedingly clear, concise, and comprehensive, this volume sets forth the essential fundamentals of both the practice and theoretical underpinnings of...Viac...

Nájsť podobné
Ve stínech za zrcadlem

Autor(i): Markéta Bednářová, Libuše Horká

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Nikdo z nás nemůže vědět, jestli někde v jeho duši nečíhá zákeřná nemoc na svoji příležitost převzít moc nad zdravým rozumem. Markéta zažila první ataku psychózy a hospitalizaci na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny v devatenácti letech. PoznalViac...

Nájsť podobné
Epilepsie temporálního laloku

Autor(i): Petr Marusič, Milan Brázdil

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie podává přehled současných nejdůležitějších poznatků o epilepsii temporálního laloku a je určena široké neurologické veřejnosti i ostatním zájemcům o tuto problematiku. V úvodu se může čtenář seznámit se základy anatomie a fyziologie....Viac...

Nájsť podobné
Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii

Autor(i): Veronika Kavenská

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace seznamuje čtenáře s rostlinným halucinogenem ayahuaskou a s problematikou jeho využití v psychoterapii, zejména při léčbě drogových závislostí. Ayahuaska...Viac...

Nájsť podobné
Praktická psychiatrie

Autor(i): Eva Češková, Radovan Přikryl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderní příručka pro každodenní psychiatrickou praxi – jak v ambulantních podmínkách, tak v prostředí lůžkových oddělení. Důraz je kladen především na precizní...Viac...

Nájsť podobné
O psychiatrii

Autor(i): Petr Styx

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Prakticky a srozumitelně napsaná učebnice psychiatrie je určená nejen studentům zdravotních a lékařských oborů jako doplňková literatura, ale především všem laikům, pečovatelům, rodinným příslušníkům i samotným pacientům,...Viac...

Nájsť podobné
Sny

Autor(i): Verena Kastová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Sny a snění patří neoddělitelně k lidskému bytí. Jaký význam ale naše sny mají? A proč je užitečné se jimi zabývat? Verena Kast ukazuje práci se sny jako činnost...Viac...

Nájsť podobné
Kognitivně behaviorální terapie v praxi

Autor(i): Roman Pešek, Ján Praško, Petr Štípek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autoři, kteří pracují jako kognitivně-behaviorální terapeuti, se do své knihy snažili vybrat informace, jež z hlediska psychoterapeutické praxe pokládají za důležité pro své začínající i pokročilejší kolegy. V knize čtivým způsobem pojednávají o...Viac...

Nájsť podobné
Cesta psychoterapie

Autor(i): Wolfgang Schmidbauer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jak se přistupovalo k duševnímu utrpení od dob šamanismu, přes antiku až po počátky vědecké psychoterapie? Jak zacházely a zacházejí jiné kultury s psychickým onemocněním? Jak se v průběhu dějin z magických kořenů postupně rozvinula dnešní mnohost...Viac...

Nájsť podobné
Depresia

Autor(i): Martin Hautzinger

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ako sa prejavuje depresia, ako ju diagnostikujeme, aké sú terapeutické možnosti? Ťažisko je na popise kognitívne-behaviorálneho spôsobu psychoterapeutickej liečby.Viac...

Nájsť podobné
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

This new edition of the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5[trademark]), used by clinicians and researchers to diagnose and classify mental disorders, ...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné poruchy

Autor(i): Lívia Vavrušová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Úzkosť je prirodzená emócia, ktorá varuje a umožňuje únik pred rizikom a nebezpečenstvom. To znamená, že z fylogenetického hľadiska je výhodná. Pri nadmernej, nekontrolovanej úzkosti už hovoríme o úzkostnej poruche, ktorá sa od bežných obáv líši...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Autor(i): Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti. Taková léčba předpokládá užití...Viac...

Nájsť podobné
Terapeutická komunita

Autor(i): Kamil Kalina

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity...Viac...

Nájsť podobné
V sevření touhy

Autor(i): Gale Holtz Golden

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha nabízí čtenářům možnost zažít svět psychoterapeutické práce s klienty se závažným sexuálním jednáním (opakovaná a kompulzivní masturbace, chatování či vyhledávání...Viac...

Nájsť podobné
Agresivita v psychiatrii

Autor(i): Klára Látalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Odborná publikace určená psychiatrům, zdravotním sestrám, studentům lékařských a zdravotnických oborů výborně poslouží i všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s klienty, u nichž se projevují sklony k agresivnímu chování (lékaři rychlé...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatria pre všeobecných lekárov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikácia s uceleným prehľadom psychiatrickej problematiky je koncipovaná pre všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj pre lekárov pre deti a dorast...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy výživy u Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci

Autor(i): Jiří Klempíř

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Parkinsonova a Huntigtonova nemoc jsou neurodegenerativní a chronickoprogresivní onemocnění projevující se poruchou hybnosti a změnami psychických funkcí. K dispozici je...Viac...

Nájsť podobné
První kroky z poruchy příjmu potravy

Autor(i): Kate Middleton, Jane Smith

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Aktuální studie naznačují, že až 5 procent populace v současné době trpí poruchou příjmu potravy - a mezi dívkami a mladými ženami je toto procento ještě vyšší. Co jsou to ale poruchy příjmu potravy? Jaké jsou jejich příznaky?Viac...

Nájsť podobné
Schizofrenie

Autor(i): Lucie Bankovská Motlová, Filip Španiel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Schizofrenie patří mezi nejčastější a nejzávažnější psychotická onemocnění. Je jednou z nejčastějších příčin přiznání plného invalidního důchodu a vykazuje jednu z nejdelších hospitalizací. Nezřídka postihuje lidi v mladém věku na prahu života...Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně kompulzivní porucha

Autor(i): J. Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou.Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.Viac...

Nájsť podobné
Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Autor(i): Kamil Kalina

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekoViac...

Nájsť podobné
Začarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!

Autor(i): Hana Papežová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch...Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ve třetím vydání Neuropsycholoické baterie Psychiatrického centra Praha opět rozšiřujeme předchozí, již rozebrané vydání. V kapitole Experimentální verze testů jsme přidali informace...Viac...

Nájsť podobné
Jaká budu umírat?

Autor(i): Christine Bryden

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Demence znamená ztrátu paměti, oslabení inteligence, rozpad osobnosti. Příčin může být až sedmdesát, nejběžnější je však Alzheimerova choroba, somatické onemocnění mozku. Kniha je stručnou autobiografií ženy postižené touto chorobou, autobiografií...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov