alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Povím vám o ADHD

Autor(i): Susan Yarney

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům...Viac...

Nájsť podobné
Detektor lži

Autor(i): Anton Uherík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Populárny a obľúbený Detektor lži má svoje slabiny. K napísaniu tejto knihy autora priamo vyprovokovali udalosti spojené s proklamovaným využívaním detektoru lži v našich podmienkach, najmä v politike..Viac...

Nájsť podobné
Klinická diagnostika alkoholizmu

Autor(i): Stanislav Kunda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikácia nadväzuje na iné práce vydané v rokoch 1986, 1990 a neskôr, vrátane monografie Klinika alkoholizmu z roku 1988. Vzhľadom na to, že v klinickej sfére je možné považovať alkoholizmus za chorobu, je potrebné aktualizovať deskripciu, čo je...Viac...

Nájsť podobné
Základy klinické adiktologie

Autor(i): Kamil Kalina a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální...Viac...

Nájsť podobné
Klinická hypnóza

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozováníViac...

Nájsť podobné
Na hraně intimity

Autor(i): Darlene Bregman Ehrenberg

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Vztahová psychoanalýza je v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjejícím psychoanalytickým směrem. Psychoanalytici a psychoterapeuti různých směrů docházejí v poslední době k poznání skutečnosti, že psychoterapeut a klient se navzájem bez ustání...Viac...

Nájsť podobné
Epileptochirurgie dospělých

Autor(i): Vladimír Dbalý

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie pojednává o epilepsiích...Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie

Autor(i): Pavel Pavlovský, kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší aktualizované poznatky z oboru...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie pro sociální pracovníky

Autor(i): Václava Probstová, Ondřej Pěč

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního modelu s akcentem...Viac...

Nájsť podobné
Příručka psychoterapeutických technik

Autor(i): Filip Caby, Andrea Caby

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autoři, kteří se pohybují zejména v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, uvádějí 43 různých intervencí, rozdělených podle toho, zda jsou obecně použitelné, nebo...Viac...

Nájsť podobné
Nemoc jako symbol

Autor(i): Ruediger Dahlke

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Nalezněte souvislost mezi svými zdravotními potížemi a psychickým stavem, a naučte se tuto situaci vyřešit do stavu uzdravení či smíření. Pokud chceme nemoc pochopit jako smysluplnou reakci našeho těla, kterou naše duše reaguje na neřešené konflikty.Viac...

Nájsť podobné
Bulimie a záchvatovité přejídání

Autor(i): Peter Cooper

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Snad každý se občas přejí. Pro někoho se však přejídání může stát každodenní rutinou a ve snaze zbavit se přebytečných kalorií může sahat k životu nebezpečným...Viac...

Nájsť podobné
Deset tváří úzkosti

Autor(i): Hans Morschitzky, Sigrid Sator

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V současné době onemocní nějakou formou úzkostné poruchy v průběhu svého života každý čtvrtý člověk z populace. U žen je toto onemocnění nejčastějším...Viac...

Nájsť podobné
ADHD neexistuje

Autor(i): Richard Saul

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Každý z nás sa určite stretol s niekým, kto má vážne problémy s pozornosťou alebo hyperaktivitou – s chlapcom, ktorý je stále zasnený, dievčaťom, ktoré vystrelí zo stoličky a pobieha po triede, kým ostatné deti pokojne sedia, so ženou, ktorá neustáleViac...

Nájsť podobné
Breviář abstinující alkoholičky

Autor(i): Jarmila Týnková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Téma závislostí je do značné míry stále tabu. Kniha není univerzálním návodem jak abstinovat. Vypráví o tom, jak se s tím pere autorka. Nabízí nejen pohled alkoholičky, ale i pohled terapeutky. To obojí totiž autorka je...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie v praxi

Autor(i): Jiří Beran

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je pro lékaře velice náročným...Viac...

Nájsť podobné
Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Autor(i): Ivan Humeník a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám predstavuje zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. - 11. apríla 2014 v Košiciach, s názvom „ Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu - právne, bioetické, medicínske...Viac...

Nájsť podobné
Nedajte sa zabiť vlastnými deťmi

Autor(i): Charles Rubin

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Keď deti podľahnú drogám alebo alkoholu, obeťami sa stanú aj rodičia...Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie

Autor(i): Pavel Pavlovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy...Viac...

Nájsť podobné
Psychopatologie

Autor(i): Miroslav Orel a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají...Viac...

Nájsť podobné
Věda zla

Autor(i): Simon Baron-Cohen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Simon Baron-Cohen se v knize Věda zla pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé nepochopitelně krutí k jiným lidem, proč se lidé v určitých situacích chovají k jiným lidem jako k věcem. S obvyklou odpovědí, že takoví lidé jsou prostě „Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou. Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich život závažně omezen a časViac...

Nájsť podobné
Reedukace specifických poruch učení

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčiViac...

Nájsť podobné
Agresivita v psychiatrii

Autor(i): Klára Látalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Odborná publikace určená psychiatrům, zdravotním sestrám, studentům lékařských a zdravotnických oborů výborně poslouží i všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s klienty, u nichž se projevují sklony k agresivnímu...Viac...

Nájsť podobné
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Autor(i): Cheryl R. Carter

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučilViac...

Nájsť podobné
Klinická psychologie

Autor(i): Bohumila Baštecká, Jan Mach a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Klinické psychologii je přes sto let. Vztahuje se k člověku v nemoci i ve zdraví a ke zdravotnickým systémům, které o něj pečují. Pohled na to, co zdraví, nemoc a kvalitní systém je, se ale v důsledku společenských změn proměňuje. Pojmy jako stres...Viac...

Nájsť podobné
Nadměrné obavy o zdraví

Autor(i): Ján Praško a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Rady pro klienta a jeho rodinu. Nadměrné obavy o zdraví, v odborné terminologii tzv. somatoformní poruchy, představují skupinu problémů, kdy si klienti stěžují na tělesné příznaky...Viac...

Nájsť podobné
Can Christianity Cure Obsessive - Compulsive Disorder?

Autor(i): Ian Osborn

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a relentless condition, the primary symptom being the occurrence of terrifying ideas, images, and urges that jump into a person's mind and return again and again, despite the individual's attempt to remove them.Viac...

Nájsť podobné
Průvodce alkoholovou závislostí

Autor(i): Jiří Profous

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Alkoholovou závislost, ale stejně tak i ostatní lékové a drogové závislosti nazýváme také nemocí popírání či vylhávání. I blízké okolí závislého bývá zprvu zatížené stejnou chybou v náhledu choroby - přes vstupní popírání se nakonec probolí až k...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické minimum

Autor(i): Helena Kučerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti – nejen na lékaře (především z nepsychiatrických oborů), sestry, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, studenty, ale i Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku. Autor v knize vysvětluje základní...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Eva Malá, Pavel Pavlovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Pojetí duševních poruch a poruch chování, jejich klasifikace, porozumění jejich příčinám i léčebné přístupy prošly v poslední době mnoha změnami. Zkušení autoři připravili stručný přehled obecné i speciální psychiatrie...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov