alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Jak žít s bipolární poruchou

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Bipolární afektivní porucha vede ke značnému utrpení v životě nemocného i jeho rodiny. Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného, jeho rodiny a dalších blízkých lidí s odborníky na duševní zdraví...Viac...

Nájsť podobné
Alzheimerova nemoc a další demence

Autor(i): František Koukolík, Roman Jirák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Demence jsou tichou epidemií a v nějaké podobě postihují každého desátého člověka, který je starší než 60 let.Viac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese...Viac...

Nájsť podobné
Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (CD-ROM)

Autor(i): Markéta Holasová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autorka knihy zkoumá agresivní tendence u pacientů, kteří se léčí se somatoformní poruchou, a to v kontextu celostního pohledu na zdraví a nemoc, který se...Viac...

Nájsť podobné
Psychické poruchy kazuistiky

Autor(i): John W. Barnhill

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychické poruchy - kazuistiky, diagnostika podľa DSM-5TM, je kniha, ktoré má všestranné využitie a je určená predovšetkým školiteľom, študentom a klinickým pracovníkom. Táto kniha dopĺňa príručku DSM – 5TM a oživuje ju prostredníctvom pútavého opisViac...

Nájsť podobné
Klinická adiktologie

Autor(i): Kamil Kalina a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční oblasti zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale nutně...Viac...

Nájsť podobné
Perverze

Autor(i): Wolfgang Berner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha představuje styčné body mezi freudovskou psychoanalýzou a dnešními koncepcemi psychoterapie. Jejím cílem je ukázat, že klasická psychoanalýza může být prospěšná např. u fetišismu, exhibicionismu nebo sadismu...Viac...

Nájsť podobné
Schizofrenie v dětství a adolescenci

Autor(i): Eva Malá

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v dětství a adolescenci je jednou z nejvážnějších...Viac...

Nájsť podobné
Preterapie

Autor(i): Garry Prouty, Dion Van Werde, Marls Pörtner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty.Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění čViac...

Nájsť podobné
Poruchy učení

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v..Viac...

Nájsť podobné
Psychologie v medicíně

Autor(i): Susan Ayers, Richard de Visser

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Důležitost psychologie v celé medicínské oblasti je stále uznávanější a psychologická témata jsou dnes součástí většiny studijních osnov. Jak ale autoři této knihy zjistili, před mediky stojí množství překážek, které jim brání psychologická témata...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychiatrie

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Věda nutně vstoupila do všech lékařských oborů. Je to patrné obzvláště na psychiatrii, která prošla v posledních 30 letech zásadními změnami. Víme podstatně více o...Viac...

Nájsť podobné
Nekognitívna symptomatika pri demenciách vo vyššom veku

Autor(i): Mária Ondriášová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autorka monografie sa zamerala na tú časť psychopatologickej symptomatiky, ktorá nie je jadrovou kognitívnou symptomatikou pri demenciach, na BPSD...Viac...

Nájsť podobné
Když se pamět vytrácí

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Převratná kniha Když se pamět vytrácí je určena všem, kdo se ve svém životě setkali nebo setkávají s diagnózou Alzheimerovy choroby či jiného typu demence, ať už jde přímo o pacienty samotné, nebo o jejich příbuzné a přátele...Viac...

Nájsť podobné
Dušnost

Autor(i): Vladimír Vondra

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie poskytuje komplexní mezioborový pohled na dušnost u akutních, chronických a exacerbovaných stadií různých onemocnění. V úvodních...Viac...

Nájsť podobné
Príručka psychiatrickej farmakoterapie

Autor(i): Otto Benkert a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je určená psychiatrom a tiež lekárom iných medicínskych odborov, zvlásť všeobecným lekárom a internistom, ktorí, s psychiatrami spolupracujú najčastejšie.Viac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním.Viac...

Nájsť podobné
Psychoterapeutické dovednosti

Autor(i): Renate Sannwald, Michael Schulte-Markwort, Franz Resch

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Všichni psychoterapeuti by měli disponovat určitými základními schopnostmi nezbytnými pro zdárné vykonávání jejich každodenní práce: měli by umět...Viac...

Nájsť podobné
Všichni žijem´ v blázinci

Autor(i): Renata Červenková, Radkin Honzák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jak přežít současnost radí známý psychiatr Radkin Honzák. „Všichni žijem’ v blázinci,“ tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný...Viac...

Nájsť podobné
Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu. I, II, III

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Leonhard Schlegel (*1918 v Zürichu) študoval medicínu vo Freiburgu a v Zürichu. Najprv pracoval na klinikách a v súkromnej praxi ako všeobecný lekár, neskôr sa špecializoval na psychiatriu a psychoterapiu. Zvlášť sa venoval skupinovej psychoterapii.Viac...

Nájsť podobné
Perverze

Autor(i): Wolfgang Berner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Pojem „perverze“, pohybující se na pomezí psychického a fyzického, začal ve svých psychoanalytických koncepcích propagovat Sigmund Freud. Studium perverzí mu otevřelo hluboký vhled do způsobu fungování sexuality a erotiky, který měl rozhodující význaViac...

Nájsť podobné
Klinická psychologie a somatická psychoterapie

Autor(i): Lubomír Vašina

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autor knihy Doc. Vašina je přední psycholog a přednáší na MU Brno. Kniha popisuje základy psychologie, přes terapii, psychofarmakoterapii, somatickou psychoterapii, obrany Já a obranné charakterové struktury až po kazuistiku. Je prvním dílem...Viac...

Nájsť podobné
Ošetřovatelství v psychiatrii

Autor(i): Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči. Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných...Viac...

Nájsť podobné
Naléhavé stavy v psychiatrii

Autor(i): Hana Papežová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Prakticky koncipovaná příručka určená pro každodenní psychiatrickou praxi. Impozantní autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Hanou Papežovou...Viac...

Nájsť podobné
Lékařské múzy

Autor(i): Asti Hustvedt

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jedním z pozoruhodných center pařížského vědeckého a kulturního života druhé poloviny 19. století byla psychiatrická nemocnice Le Salpetriere, která se díky působení svého ředitele, psychiatra Jeana-Martin Charcota, stala místem, které vyhledávali...Viac...

Nájsť podobné
Príručka psychiatrickej farmakoterapie

Autor(i): Otto Benkert a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Príručka psychiatrickej farmakoterapie vznikla zo 6. vydania Psychiatrickej farmakoterapie a je koncipovaná ako krátka príručka pre prax. Jej cieľom...Viac...

Nájsť podobné
Podezřívavost a paranoidní myšlenky

Autor(i): Daniel Freeman, Jason Freeman, Philippa Garety

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Strach z druhých lidí ve společnosti, zdá se, kulminuje, ať již je to strach z teroristů, konzumace alkoholu a drog u mládeže, z násilníků na dětech nebo...Viac...

Nájsť podobné
Intenzivní péče v psychiatrii

Autor(i): M. Dominic Beer, Stephen M. Pereira, Carol Paton

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší mnoho zajímavých podnětů, které mohou sloužit i jako podklady pro tvorbu národních standardů odborných postupů v této oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly z gerontopsychiatrie

Autor(i): Mária Ondriášová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kapitoly z gerontopsychiatrie je ďalšou knihou od M. Ondrašiovej. Klinické psychiatrické vyšetrenie využíva ustálené postupy overené praxou, predovšetkým...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy přijmu potravy. 2. aktualizované a doplněné vydání

Autor(i): František David Krch, kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Záměrem této publikace je zmapování složité a diferencované problematiky nemocných s poruchami příjmu potravy a posouzení možnosti intervence, včetně zhodnocení její účinnosti...Viac...

Nájsť podobné
Halucinácie

Autor(i): Oliver Sacks

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Stalo sa vám, že ste videli niečo, čo tam v skutočnosti nebolo? Počuli, ako niekto volá vaše meno v prázdnom dome? Cítili, že vás niečo alebo niekto sleduje, a keď ste sa otočili, nikto tam nebol? Halucinácie nepatria len do sveta bláznov. Oveľa..Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Cyril Höschl, Jan Libiger, Jaromír Švestka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V tomto monumentu současné psychiatrie není opomenuto snad žádné téma a čtenář má v jednom díle k dispozici znalosti, které dříve musel získávat z jednotlivých, mnohdy těžko dosažitelných monografií...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov