alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Hollý Martin - O duši a sexu

Autor(i): Martin Hollý, Marie Těthalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Rozhovor s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým nahlíží do systému psychiatrické péče, jeho úskalí a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, překonává mýty o psychických poruchách a představuje možnosti jejich...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie obětí trestných činů

Autor(i): Martina Velikovská

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Pravděpodobnost, že se člověk stane obětí jakéhokoli protiprávního jednání, nebo dokonce trestného činu, je stále vysoká. Velká část veřejnosti je také stále hluboce přesvědčena, že zločinnost neustále narůstá, a to navzdory tomu, že kriminální...Viac...

Nájsť podobné
Brevíř 2011/2012

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Třetí, doplněné a rozšířené vydání řady publikací Brevíř z oblasti psychiatrie, neurologie a léčby boleti, zaměřených na odborné a cenové informace o léčivých přípravcích, které jsou na trhu v České republice.Viac...

Nájsť podobné
Přemůžeme autismus?

Autor(i): Anna Strunecká

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V posledních dvou desetiletích se po celém světě prudce zvyšuje počet dětí s autismem. Na příchod autistů není v České republice připraveno ani zdravotnictví, ani školství. Co zjistili vědci? Co ukazují praktické zkušenosti? Co mohou pro své děti...Viac...

Nájsť podobné
Současný výzkum psychoterapie

Autor(i): Ladislav Timuľák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V souladu se současnými trendy zkoumání konkrétního přínosu psychoterapie autor představuje čtenáři metody objektivního posouzení její prospěšnosti a přibližuje různé nástroje pro zmapování výsledků jejího působení.Viac...

Nájsť podobné
Sexuální zneužívání dětí

Autor(i): Petr Weiss a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití jak ze strany pachatelů ...Viac...

Nájsť podobné
Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Autor(i): Marie Ocisková, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie v somatické medicíně

Autor(i): Ján Praško, Klára Látalová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Tato kniha ma za cíl umožniť lékařům různých oborů, aby porozuměly pacientům s psychickými problémy, kteří se ocitnou v jejich péči ze somatických příčin...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy učení

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha...Viac...

Nájsť podobné
Hollý Martin - O duši a sexu

Autor(i): Martin Hollý, Marie Těthalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Rozhovor s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým nahlíží do systému psychiatrické péče, jeho úskalí a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, překonává mýty o psychických poruchách a představuje možnosti jejich léčení. Zabývá se také..Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů

Autor(i): Eva Maierová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie se zaměřuje zejména na psychologický aspekt samotných hráčů, tj. popis struktury osobnosti léčených patologických hráčů na základě koncepce...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika a terapie duševních poruch

Autor(i): Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém...Viac...

Nájsť podobné
Geriatrická psychiatria

Autor(i): James E.Spar, Aseneth La Rue

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Prvá monografia v tejto oblasti v slovenskom jazyku. Americkým autorom sa podarilo didakticky zvládnuť zložitú problematiku gerontopsychiatrie. Kniha obsahuje aj kapitolu o normálnom stárnutí.Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti - podľa DSM-IV - vysvetlené

Autor(i): David J. Robinson

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

"DSM-IV", uvedené v názve knihy, je skratka z "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition", t.j. Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, štvrté vydanie. Manuál vypracovala Americká psychiatrická asociácia.Viac...

Nájsť podobné
Psychodynamické modely v psychiatrii

Autor(i): Stavros Mentzos

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Konfliktový model a psychotická dynamika. Individuálna psychoterapia pri psychotických poruchách. Psychodynamika afektívnych psychóz. Poruchy osobnosti.Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické vyšetrenie

Autor(i): Hans Kind

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Úvod pre študentov a lekárov v ambulantnej praxi a v nemocniciach. Praktický návod k plánovaniu a vykonávaniu psychiatrického vyšetrenie a doplňujúcich diagnostických postupov.Viac...

Nájsť podobné
Detská a dorastová psychiatria

Autor(i): Maria K. Dulcan, D. Richard Martini

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Stručný sprievodca od amerických pedopsychiatrov na vysokej odbornej úrovni. Prvá monografia v slovenskom jazyku.Viac...

Nájsť podobné
Borderline. Porucha osobnosti

Autor(i): Martin Bohus

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Diagnostika, utváranie vzťahu a konkrétne terapeutické techniky empiricky overeného integratívneho, „dialekticko-behaviorálneho“ prístupuViac...

Nájsť podobné
Učebnica psychiatrie

Autor(i): Eugen Bleuler, Manfred Bleuler

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Učebnica psychiatrie je vo svojich pätnástich vydaniach najviac čítanou a najdôležitejšou učebnicou psychiatrie v nemeckom rečovom okruhu a bola preložená do mnohých jazykov...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy spánku

Autor(i): Jutta Backhaus, Dieter Riemann

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha Poruchy spánku je určená klinikom, ktorí nie sú v danej problematike špecializovaní a pokrýva celú problematiku spánku, od histórie spánkovej medicíny k fyziológii spánku, patofyziológii spánkových porúch, efektívnej liečbe ...Viac...

Nájsť podobné
Základy dětské psychiatrie

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha přehledně a srozumitelně mapuje obor dětské psychiatrie. Zabývá se dětským vývojem a příčinami psychiatrických poruch, uvádí dva nejdůležitější...Viac...

Nájsť podobné
Diagnóza F17 - Závislost na tabáku

Autor(i): Eva Králíková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha celosvětově uznávané specialistky na problematiku je určená všem klinickým pracovníkům, kteří se ve své praxi s kuřáky setkávají. S nadhledem...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie a pedopsychiatrie

Autor(i): Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace. Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři..Viac...

Nájsť podobné
Psychopatologie a psychiatrie

Autor(i): Mojmír Svoboda, Eva Češková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...Viac...

Nájsť podobné
Súdne lekárstvo pre právnikov

Autor(i): Peter Kováč a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Naša učebná pomôcka je v prvom rade určená poslucháčom právnických fakúlt, ktorým by mala priblížiť základné poznatky zo súdneho lekárstva...Viac...

Nájsť podobné
Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti

Autor(i): Aleš Bartoš, Miloslava Raisová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělá odborná kniha s integrujícím pohledem neurologa a psycholožky systematicky představuje metody, které umožní správnou a včasnou diagnostiku Alzheimerovy...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie v medicíně

Autor(i): Susan Ayers, de Visser Richard

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Souborná učebnice, první svého druhu, zahrnuje všechny obory psychologie, které nezbytně potřebuje znát každý student lékařské fakulty. Publikace je jedinečná propojením teorie a využitelnosti v klinické praxi...Viac...

Nájsť podobné
První pomoc v psychiatrii

Autor(i): Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika a terapie duševních poruch

Autor(i): Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice...Viac...

Nájsť podobné
Psychofarmaka v medicíně

Autor(i): Jaroslav Bouček, Vladimír Pidrman

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie určená pro postgraduální vzdělávání informuje lékařskou obec o současném stavu vývoje a dostupnosti psychofarmak u nás, o jejich léčebném využití v psychiatrii a v ostaních lékařských oborech. Je určena psychiatrům, klinickým psychologům, Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika a léčení syndromu demence

Autor(i): František Koukolík, Roman Jirák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Náš současný svět se stává světem starších lidí. Proto všichni lékaří - bez výjimky - se setkají ve svých ordinacích, v ambulatní i lůžkové činnosti se sydromem demence.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov