alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Práce a Mzdy 1/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Minimálna mzda od 1.1.2012, Neplatné skončenie PP, Stravovanie zamestnancov, Zmeny v daňovej kontrole od 1.1.2012, ...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 6/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trestný zákon - zákon s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4 - 5/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trestný poriadok - zákon s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Autor(i): Ivica Hodálová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár finančnej gramotnosti

Autor(i): Ján Zbojek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto kniha odhaľuje základy ako sa máme správať na finančnom trhu. Autor tu predstavuje a rozoberá päť základných princípov finančnej gramotnosti. V dvanástich kapitolách sa naučíte najdôležitejšie kroky ako porozumieť svojim financiám a získať nad..Viac...

Nájsť podobné
Kriminalistika

Autor(i): Ivan Šimovček a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kriminalistika je v súčasnosti etablovaným vedným odborom s bohatým teoretickým rozpracovaním a širokým spektrom využívania v súdnej, policajnej a bezpečnostnej oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z trestného práva procesného + CD

Autor(i): Jaroslav Klátik a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Praktická učebnica z trestného práva procesného, ktorá ma pomocou prípadových štúdií naučiť riešiť problémy z tejto oblasti. Štruktúra kapitol je zhodná s Trestným poriadkom, každú kapitolu tvoria praktické príklady s modelovými situáciami...Viac...

Nájsť podobné
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Autor(i): Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt ...Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné právo verejné

Autor(i): Ján Klučka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá...Viac...

Nájsť podobné
Prejudiciálna otázka v európskom práve

Autor(i): Caroline Naômé

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca", vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po francúzsky píšucej autorky Caroline Naômé, v jej slovenskom preklade od Jána Mazáka...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach náhrady škody

Autor(i): Katarína Nemcová, Peter Vojtko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia z úspešnej edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej súdnej praxi veľmi bohatá...Viac...

Nájsť podobné
Podstata súdneho procesu

Autor(i): Benjamin N. Cardozo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predstavy o úlohe sudcu a o pochopení toho, čím sa sudca riadi pri rozhodovaní prípadov, zhrnul v mimoriadne úspešnej sérii prednášok uverejnených v roku 1921 pod názvom Podstata súdneho procesu (The Nature of Judicial Process)...Viac...

Nájsť podobné
Tragédia eura

Autor(i): Philipp Bagus

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nedávna kríza eurosystému otriasa finančnými trhmi a vládami. Euro výrazne devalvovalo voči iným menám, a to tempom znepokojujúcim pre politické a finančné elity...Viac...

Nájsť podobné
Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Autor(i): Milada Illášová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené k príslušným vybraným ustanoveniam Občianskeho zákonníka, či Občianskeho súdneho poriadku...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Autor(i): Denisa Dulaková, Romana Smyčková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo a právo duševného vlastníctva...Viac...

Nájsť podobné
Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach

Autor(i): Marek Švec a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolektívne pracovné právo predstavuje jeden zo základných pilierov ochrannej funkcie pracovného práva...Viac...

Nájsť podobné
Vnútroštátne súdy a európske súdy

Autor(i): Radoslav Procházka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z obchodného práva

Autor(i): Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...Viac...

Nájsť podobné
Právo medzinárodných organizácií

Autor(i): Jozef Valuch, Michaela Rišová, Radoslav Seman

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi...Viac...

Nájsť podobné
Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 - 1993

Autor(i): Vít Karasiewicz

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha se zaměřuje na dosud opomíjenou oblast sběratelství našich papírových peněz, a to platidel specielně označených (perforovaných) pro potřebu emisní banky a jejích partnerů...Viac...

Nájsť podobné
Komerční bankovnictví v České republice

Autor(i): Stanislava Půlpánová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace uvádí čtenáře do problematiky současného českého komerčního bankovnictví, které vnímá v konkrétním historickém kontextu i jako součást moderního finančního systému...Viac...

Nájsť podobné
Matematika stavebního spoření

Autor(i): Petr Kielar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Stavební spoření patří v České republice k nejoblíbenějším a nejvíce využívaným bankovním produktům. Po několika publikacích, které hodnotí stavební spoření z pohledu klienta nyní přichází kniha, která vysvětluje principy fungování stavební spořitelnViac...

Nájsť podobné
Euro: ano/ne?

Autor(i): Lubor Lacina a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace objektivně a vyváženě analyzuje všechny podstatné faktory pro posouzení výhodnosti a reálnosti zavedení eura. Každá kapitola je výborný podklad pro seznámení se s jednotlivými tématy...Viac...

Nájsť podobné
Peníze, banky a hospodářské krize

Autor(i): Jesús Huerta de Soto

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Monumentální kniha profesora Huerta de Sota je zářným příkladem důležitosti multidisciplinárního přístupu k problematice peněz a bankovnictví...Viac...

Nájsť podobné
Peníze a zlato

Autor(i): Zbyněk Revenda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Autor, přední odborník na peněžní ekonomii a bankovnictví, se věnuje historii a současnosti peněz a peněžních systémů a úloze zlata v peněžním oběhu...Viac...

Nájsť podobné
Krach

Autor(i): Thomas E. Woods

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha o tom, co se vlastně světovému hospodářství v posledních letech přihodilo a co s tím máme dělat, již vyšlo mnoho (přinejmenším v zahraničí), a ještě více jich nepochybně vyjde...Viac...

Nájsť podobné
Bankopoisťovníctvo

Autor(i): Anton Korauš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Monografia „Bankopoisťovníctvo", ktorá je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej aktivity autora – Ing. Antona Korauša, PhD. – a najmä odborných skúseností z jeho práce vo finančnom sektore v manažérskych pozíciách, ...Viac...

Nájsť podobné
Peníze, banky, finanční trhy

Autor(i): Stanislav Polouček a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Finanční systém je přitom živý a relativně složitý komplex, kdy jednotlivé stavební kameny nabývají různých rysů a rozličných variant vzájemného propojení...Viac...

Nájsť podobné
Greenspanovy bubliny

Autor(i): William A. Fleckenstein, Frederick Sheehan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Greenspanovy bubliny nabízejí celkový pohled na, byť s chybami, fascinujícího muže, jehož slova a činy zmýlily celé generace, a jehož odkaz, který nám zde zanechal, nás bude strašit ještě pár let...Viac...

Nájsť podobné
Poznáte padělek bankovky?

Autor(i): Jiří Pekárek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Příručka pro bankovní úředníky a numismatiky, zabývající se ochranou bankovek, identifikací padělků a uvádějící řadu dokumentovaných případů falešných bankovek...Viac...

Nájsť podobné
Oceňování majetku v praxi

Autor(i): Vítězslav Hálek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Oceňování majetku patří mezi ekonomické disciplíny, jejichž význam neustále roste a s jeho závěry pracuje celá řada profesí a institucí. Příkladem mohou být soudy všech úrovní, Policie ČR, exekutoři, advokáti, notáři, ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov