alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Historie bohnické psychiatrie v letech 1903 - 2005

Autor(i): Josef Tichý

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Název Bohnice - původně pojmenování malé vsi daleko za Prahou - je spojen již 100 let v povědomí obyvatel Prahy a kdysi i velké části Čech s označením azylu pro duševně nemocné. Kniha přibližuje někdy dramatické osudy tohoto zdravotnického zařízení..Viac...

Nájsť podobné
Diferenciální diagnostika a léčba demencí

Autor(i): Evžen Růžička

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Problematika demencí se v naší lékařské literatuře ani veřejnosti celá dlouhá desetiletí netěšila většímu zájmu. Zejména česká a slovenská neurologie se jí prakticky nevěnovaly a také psychiatrie měla v centru své pozornosti jiná témata.Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie 1999

Autor(i): Jiří Raboch, pořadatel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace shrnuje optimální diagnostické a léčebné postupy u psychických onemocnění. Návrhy standardů předkládají autoři pod záštitou České psychiatrické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně....Viac...

Nájsť podobné
Demence

Autor(i): Roman Jirák, František Koukolík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je určena zejména geriatrům, neurologům, psychiatrům, psychologům a praktickým lékařům, ale také patologům se zájmem o diagnostiku neurodegenerativních onemocnění.Viac...

Nájsť podobné
Deprese u schizofrenie

Autor(i): Michal Maršálek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Deprese a schizofrenie jsou lékařskou veřejností tradičně vnímány jako dva hlavní zástupci skupiny psychóz, tak jak je vyčlenil začátkem 20. století německý psychiatr Emil Kraepelin. Méně známou skutečností je, že...Viac...

Nájsť podobné
Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch

Autor(i): Ján Praško, Petr Možný, Miloš Šlepecký a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kongitivně behavorální terapie je psychoterapeutický směr, který se od svého vzniku stále dynamicky rozvíjí a proměňuje. V mnoha myslích je KBT stále spojována s představou tradiční behaviorální terapie...Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování

Autor(i): Radovan Vaškovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělá publikace na českém trhu mapuje problematiku deprese, léčby antidepresivy a vliv na sexuální fungování. MUDr. Radovan Vaškovský definuje a rozděluje jednotlivé sexuální dysfunkce...Viac...

Nájsť podobné
Loď skupiny

Autor(i): Zdeněk Rieger

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii Zkušený rodinný a skupinový terapeut přibližuje způsob vedení ambulantní skupinové psychoterapie. Teorii, která popisuje fáze skupinové dynamiky, provází příběh psychoterapeutické skupinyViac...

Nájsť podobné
Schizofrenie a její léčba

Autor(i): Eva Češková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Druhé rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů.Viac...

Nájsť podobné
Klinické interview s dieťaťom

Autor(i): Stanley I. Greenspan, Nancy Thorndike Greenspan

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Greenspanov vývinovo-štrukturalistický prístup je unikátny, pretože sa zameriava na prirodzenú realitu detských zážitkov. Významný prínos tohto prístupu spočíva v tom, že...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické interview s deťmi a mladistvými

Autor(i): Claudio Cepeda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

OBSAH: Predhovor; Úvod; Všeobecné princípy interview; Neverbálne techniky v interview s deťmi a mladistvými; Využitie "AMSIT" v dokumentovaní psychiatrického vyšetrenia dieťaťa a mladistvého;...Viac...

Nájsť podobné
Do země ticha

Autor(i): Paul Broks

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autor srozumitelným způsobem přibližuje dosud málo probádanou a obtížně uchopitelnou oblast lidského těla...Viac...

Nájsť podobné
Trauma a uzdravenie

Autor(i): Judith Lewis Herman

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha profesorky psychiatrie na Harvardovej univerzite je široko koncipovaná práca o psychickej traume ako dôsledku prežitého násilia...Viac...

Nájsť podobné
Rozlučte se s bulimií

Autor(i): Lindsey Hall, Leigh Cohn

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Bulimie, syndrom přejídání a zvracení, představuje komplexní problém, jehož příčiny jsou komplikované a nejasné. Její léčba předpokládá dostatek vhodných informací, plnění konkrétních úkolů a podporu druhých...Viac...

Nájsť podobné
Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu IV

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kritický prehľad psychológie C. G. Junga so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. Bossa, antropologickej psychoterapie V. V. Gebsattela, učenia o veľkej skúsenosti Grafa Dürkheima a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód...Viac...

Nájsť podobné
Psychopatologie a psychiatrie

Autor(i): Mojmír Svoboda, Eva Češková, Hana Kučerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální pedagogiky a dalších humanitně orientovaných oborů...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Autor(i): Alison Munden, Jon Arcelus

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostická kresba I

Autor(i): Jan Maruna

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autor předkládá výsledky své dlouholeté praxe léčitele. Nemoci a jiná poškození svých pacientů odhaluje prostřednictvím automatické kresby...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostická kresba II

Autor(i): Jan Maruna

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Případy onemocnění, především rakovinných, u kterých autor odhaluje příčiny nemoci pomocí automatické diagnostické kresby...Viac...

Nájsť podobné
Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti

Autor(i): Gary Barker

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Práce byla připravena jako podklad pro vypracování výcvikové příručky k postupům rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy príjmu potravy

Autor(i): Corinna Jacobi, Thomas Paul, Andreas Thiel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Táto kniha podáva aktuálny prehľad o diagnostike, výskume rizikových faktorov, ako aj o psychoterapeutických a farmakologických prístupoch k liečbe anorexia nervosa, bulimia nervosa a binge - eating poruchy...Viac...

Nájsť podobné
Dyslexie

Autor(i): Marie Černá, Iva Strnadová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Chcete Vašemu dítěti usnadnit učení a dát mu dobrý základ pro život? Nabízíme novou netradiční metodu, která efektivně řeší problémy se čtením...Viac...

Nájsť podobné
Neofatické polyglotie psychotiků

Autor(i): Jaroslav Stuchlík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jako ústřední část publikace je prezentován fragment studie prof. MUDr. Jaroslava Stuchlíka, zasvěcený jeho slavnému případu dr. Jana Lukeše, který vytvořil šestnáct umělých jazyků (neofázií), lokalizovaných na fiktivní planetce Thetis...Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychologie v psychiatrii

Autor(i): Marek Preiss, Hana Kučerová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru...Viac...

Nájsť podobné
Návykové látky v těhotenství

Autor(i): Blanka Vavřinková, Tomáš Binder

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Závislost na návykových látkách patří mezi chronická onemocnění CNS. Pokrok v poznání neurobiologických mechanismů závislosti může významně přispět k prevenci i léčbě toxikomanií...Viac...

Nájsť podobné
EEG abnormita

Autor(i): Jiří Hovorka, Tomáš Nežádal, Michal Bajaček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Klinická elektroencefalografie má velmi dlouhou historii a je v současné době nejrozšířenější sofistikovanou pomocnou vyšetřovací metodou v neurologii i psychiatrii...Viac...

Nájsť podobné
Pamäť

Autor(i): Bernard Croisile

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autorský kolektív uznávaných neurológov a psychiatrov prináša najaktuálnejšie informácie o pamäti a jej záhadách, o jej problémoch a chorobách, o prevencii proti jej ochoreniam...Viac...

Nájsť podobné
Demence v kazuistikách

Autor(i): Helena Kučerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Ojedinělý, praktický a názorný přehled psychopatologických typů pacientů s demencí, s nimiž se lékaři běžně setkávají ve svých ordinacích...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatria a psychoterapia

Autor(i): Ulrich Trenckmann, Borwin Bandelow

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychiatrické ochorenia si vyžadujú zvlášť starostlivé informovanie pacienta a jeho príbuzných zo strany lekára...Viac...

Nájsť podobné
"Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta"

Autor(i): Jiří Raboch, Irena Zrzavecká a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Sborník obsahuje přednášky a abstrakta VI. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí nazvaného "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta"...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov