alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dětská klinická psychologie

Autor(i): Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství.  3., přepracované a doplněné vydání.Viac...

Nájsť podobné
Současná klinická psychologie

Autor(i): Thomas G. Plante

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderně koncipovaná a čtivá učebnice, jejímž editorem je světově uznávaný profesor psychologie a zkušený pedagog...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy příjmu potravy

Autor(i): František David Krch a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších (chronicita, vliv na fertilitu, závažné somatické, psychické a sociální důsledky) onemocnění dospívajících dívek a mladých žen.Viac...

Nájsť podobné
Bláznit je lidské

Autor(i): Klaus Dörner, Ursula Plog

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Z originálu "Irren ist menschlich" vydaného nakladatelstvím Psychiatrie-Verlag přeložil Jan Lorenc.Viac...

Nájsť podobné
Přehled dějin psychiatrie

Autor(i): Vladislav Šedivec

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Útlá brožurka je pokusem o stručný výklad dějin psychiatrie z pohledu biologického psychiatra. V osmi věcných kapitolách je popsán historický vývoj psychiatrického myšlení až po současnost...Viac...

Nájsť podobné
Deprese a výkon

Autor(i): Marek Preiss

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychiatrická hospitalizace se zaměřuje na akutní projevy nemoci, ale i pohospitalizační období je pro pacienty často nejednoduché, reziduální symptomy znesnadňují kvalitní a úplnou úzdravu...Viac...

Nájsť podobné
Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině

Autor(i): Klaus Dörner

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha pojednává o novém přístupu k léčbě psychicky nemocných, kdy příbuzní pacienta nejsou nahlíženi jako viníci onemocnění, ale jako jeho součást, neboť i oni trpí pocity úzkosti, viny a osamění.Viac...

Nájsť podobné
Úzkost a úzkostné poruchy

Autor(i): Igor Ulč a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Útlá kniha určená nejen pro praktické lékaře, ale též pro ostatní lékaře-nepsychiatry, zdravotní sestry a ošetřovatele s psychiatrickou specializací.Viac...

Nájsť podobné
Demence a poruchy paměti

Autor(i): Darina Hrdlićková, Michal Hrdlička

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Podle některých demografických prognóz lze do budoucna předpokládat prodlužování života a tím i vyšší počet lidí ve věku nad 65 let. S touto vcelku pozitivní hypotézou však souvisí i nárůst počtu pacientů trpících poruchami paměti a demencí...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Autor(i): Aleš Bartoš a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné poruchy

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci.Viac...

Nájsť podobné
Drogy na předpis II

Autor(i): Andrew Preston

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Substituční metadonová terapie je standardní, ve světě uznávanou a účinnou metodou léčby heroinové závislosti. Její filosofie vychází z pragmatického a realistického vnímání problematiky závislosti na heroinu, ...Viac...

Nájsť podobné
Demence a jiné poruchy paměti

Autor(i): Roman Jirák a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci.Viac...

Nájsť podobné
Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Máte príležitosť prečítať si najlepšie myšlienky najlepších mysliteľov v oblasti psychoterapie: osobné príbehy, prenikavé postrehy, praktické citácie, kazuistiky, anekdoty, rady expertov - všetko od najrešpektovanejších autorít na tomto poli...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie

Autor(i): Zdeněk Fišar a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Chcete nahlédnout do biologické podstaty mozkových procesů odpovědných za vznik duševních poruch? Máte jedinečnou příležitost s publikací Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, která se jako jedna z mála knih na českém trhu ...Viac...

Nájsť podobné
Klinická hypnóza

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování hypnotického stavu ...Viac...

Nájsť podobné
Závislosť od alkoholu

Autor(i): Johannes Lindenmeyer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou a indikáciou, samotnou liečbou, zaobchádzaním s recidívami, prácou s príbuznými, kombináciou terapeutických prístupov, efektivitou..Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie

Autor(i): Pavel Pavlovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií...Viac...

Nájsť podobné
Mystika a schizofrenie

Autor(i): Jan Benda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Jsou mystické zážitky příznakem duševní poruchy? Co je to psychospiritualní krize? Mystická cesta a její úskalí... To vše popisuje práce PhDr. Jana Bendy, kterou si v elektronické podobě stáhlo již více než 8000 čtenářů...Viac...

Nájsť podobné
Fobie

Autor(i): Richard Waters

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Určitě všichni znáte někoho, kdo má hrůzu z výšek, nebo se rozječí, jen co uvidí pavouka. A možná mezi takto postižené patříte vy sami. Nejspíš už ale nevíte, že existují i lidé, kteří se hrozí smíchu, schodišť nebo loutek...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychiatrie v denní praxi

Autor(i): Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie. Práce uvádí přehled ustavenýViac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy učení

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha...Viac...

Nájsť podobné
Učenie sa kognitívno-behaviorálnej terapii

Autor(i): Jesse H. Wright a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

"Táto kniha je vynikajúcim úvodom do aplikácie kognitívnej terapie na klinické problémy. Zrozumiteľný text a ilustrácie knihy sprevádzajú čitateľa cez konceptualizáciu prípadu cez všetky nevyhnutné stratégie a zručnosti..."Viac...

Nájsť podobné
Reedukace specifických poruch učení u dětí

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, ...Viac...

Nájsť podobné
Základy klinické adiktologie

Autor(i): Kamil Kalina

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, ...Viac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologie pro děti a mládež

Autor(i): Ilona Pešová, Miroslav Šamalík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství pro děti a mládež ...Viac...

Nájsť podobné
EEG v epileptologii dospělých

Autor(i): Zdeněk Vojtěch

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha podává základní údaje o klinice epilepsií dospělých z pohledu klinického epileptologa (např. otázky epileptogeneze, farmakorezistence, klasifikace a epidemiologie). Poměrně podrobně jsou popsány současné představy o charakteru epileptogenní zónViac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Autor(i): Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ..Viac...

Nájsť podobné
Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti

Autor(i): P. Nawka, P. Černák, Jozef Hašto

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Starostlivosť o duševné zdravie je u nás nedostatočná, vyžaduje si reformu. Smerovanie k optimálnej reforme si žiada permanentnú diskusiu medzi zúčastnenými partnermi: pacientmi, zdravotníckymi profesionálmi, príbuznými, verejnosťou ("tetralóg")...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy učení

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Diagnostika a plány reedukace specifických poruch učení.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov