alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Endorfinový efekt

Autor(i): William Bloom

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Když náš organismus začne vytvářet hormony nazývané endorfiny, snižuje se napětí a vzniká pocit štěstí. Člověk se stává vitálnějším a zdravějším. Můžeme o endorfiny své tělo požádat metodami emoční a mentální stimulace...Viac...

Nájsť podobné
Syndróm trávenia a psychológie

Autor(i): Natasha Campbell-McBride

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Dr. Natasha Campbell-McBride založila roku 1998 The Cambridge Nutrition Clinic, na ktorej sa venuje problémom vzťahu výživy a ľudskej psychiky. Ako matka dieťaťa s diagnózou poruchy učenia dobre vedela o ťažkostiach rodičov...Viac...

Nájsť podobné
Schizofrenie v kazuistikách

Autor(i): Helena Kučerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Schizofrenie je choroba mnoha podob s často barvitými příznaky, jindy naopak s příznaky těžko postižitelnými, svádějícími k chybné diagnóze, a tím i k chybné léčbě...Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Autor(i): Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika a terapie duševních poruch

Autor(i): Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům, zabývajícím se problematikou duševních poruch, ...Viac...

Nájsť podobné
Schizofrénie

Autor(i): Daniel Hell, Magret Fischer-Felten

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Čo je vlastne schizofrénia a koho môže toto ochorenie postihnúť? Keď sa stanoví diagnóza "schizofrénia" znamená to pre pacientov a príbuzných často dlhoročný zápas s chorobou...Viac...

Nájsť podobné
Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy

Autor(i): Peter Kukumberg a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Existuje zopár ochorení ľudí, ktorých príznaky sú prejavom súčasne prebiehajúcej poruchy súhry prganizácie a chodu funkcií tela a duše. Ich klinická...Viac...

Nájsť podobné
Úzkostné a fobické poruchy

Autor(i): Hana Prašková, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie je věnována nejčastějším psychickým poruchám "malé psychiatrie", se kterými se může setkat lékař první linie.Viac...

Nájsť podobné
Psychofarmakologie v praxi

Autor(i): Sixtus Hynie

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Přehledná a čtivá monografie uvádí základní informace o mechanismu účinku látek, o jejich farmakokinetice, chemické struktuře a klasifikaci.Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie, právo a společnost

Autor(i): Jaroslav Baštecký

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace se zaměřuje prakticky na všechna nejdůležitější právní odvětví, vymezuje situace, v nichž se duševně nemocný může ocitnout.Viac...

Nájsť podobné
Handbook of Diagnosis and Treatment of Bipolar Disorders

Autor(i): Terence A. Ketter

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

This readable guide to the assessment and management of patients with bipolar disorder can help physicians keep abreast of dramatic and rapid advances of recent years and integrate them into their practice...Viac...

Nájsť podobné
Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha by měla být především pomocníkem v ordinaci praktického lékaře a to jak při rychlé diagnostice a léčbě stavů vyvolaných návykovými látkami, tak i při dlouhodobé práci s pacienty tohoto typu.Viac...

Nájsť podobné
Bipolar Disorder

Autor(i): Lakshmi N. Yatham, Mario Maj

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Bipolar disorder is the most complex psychiatric disorder with different types of mood episodes, subtypes, varied course, and significant co-morbidity...Viac...

Nájsť podobné
Bipolární porucha

Autor(i): Christian Gay

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Radikální změny jednání, nálad, změny osobnosti, které probíhají od neovládané euforie a realizace megalomanských nápadů až po hluboké deprese a sebevražedné tendence, jsou utrpením nejen pro postižené touto nemocí..Viac...

Nájsť podobné
Epileptické a neepileptické záchvaty v dětstí a adolescenci

Autor(i): Hana Ošlejšková a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Publikace podrobně zpracovává problematiku nejen v intervalu dětských nemocných, ale i adolescentů – materiál tedy zpracovává i problematiku týkajících se mladých dospělých. Na tvorbě odborného textu se podíleli autoři předních epileptologických centViac...

Nájsť podobné
Farmakoekonomika v psychiatrii

Autor(i): Ladislav Hosák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Farmakoekonomika je relativně nový interdisciplinární vědní obor, který se zabývá ekonomickými aspekty poskytování zdravotní péče, obvykle ve vztahu k její účinnosti.Viac...

Nájsť podobné
Interpersonálna psychoterapia

Autor(i): Myrna. M. Weissman, John C. Markowitz, Gerald L. Klerman

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

"Interpersonálna psychoterapia bola vyvinutá v roku 1970 ako individuálna liečba depresie, neskôr sa rozširovala a modifikovala aj pre účely profylaktickej liečby podobne ako pre akútnu liečbu..."Viac...

Nájsť podobné
Elektrokonvulzivní terapie

Autor(i): Michal Hrdlička

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Elektrokonvulzívní terapie (ECT) je dosud nejúčinnější biologickou léčebnou metodou v psychiatrii.Viac...

Nájsť podobné
Deprese

Autor(i): Radkin Honzák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografie je koncipována jako účelná a stručná příručka pro lékaře v ambulantní praxi, především pro praktické lékaře.Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Eva Malá, Pavel Pavlovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese. Pojetí duševních poruch a poruch chování, jejich klasifikace, porozumění jejich příčinám i léčebné přístupy prošly v poslední době mnoha změnami...Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie pro právníky

Autor(i): Pavel Pavlovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Učební text pro posluchače Právnické fakulty UK obsahuje základní informace pro orientaci v obecné a speciální psychiatrii.Viac...

Nájsť podobné
Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku

Autor(i): Anton Heretik a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Monografia je výstupom prvého epidemiologického výskumu v oblasti psychických porúch, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnom súbore občanov SR (1212 participantov)...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie

Autor(i): Nigel C. Benson

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychiatrie není na první pohled nic zábavného. Tato kniha chce v podobě komiksu odpovědět na dvě základní otázky, které zůstávají pro mnoho lidí tajemstvím: co je psychiatrie a co psychiatři skutečně dělají...Viac...

Nájsť podobné
Sám proti alkoholu

Autor(i): Jan Hosek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Naprostá většina alkoholiků žije v představě, že s alkoholem brzy skončí, ale ve skutečnosti se s pitím potýká do posledních dnů života, na jehož předčasném ukončení má právě alkohol největší podíl.Viac...

Nájsť podobné
EMDR - Terapia psychotraumatických stresových syndrómov

Autor(i): Arne Hofmann

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha obsahuje podrobný popis psychodynamického pozadia traumatizácií, prehľad o oblasti porúch, ktoré sú traumatogénne, praktické postupy pri jednotlivých fázach,...Viac...

Nájsť podobné
Sexuální zneužívání - Pachatelé a oběti

Autor(i): Petr Weiss a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha se zabývá aktuální problematikou sexuálního zneužívání dětíViac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie v praxi

Autor(i): Jiří Beran a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je pro lékaře velice náročným úkolem, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychofarmakoterapie vyššího věku - druhé, přepracované a aktualizované vydání

Autor(i): Jarmila Plevová, Zdeněk Boleloucký

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je určena všem lékařům, kteří se ve své praxi setkávají se staršími nemocnými, jejichž léčba obecně, a v psychiatrii obzvlášť, vyžaduje dodržení řady specifik...  2., přepracované a aktualizované vydání.Viac...

Nájsť podobné
Léčba drogových závislostí

Autor(i): Frederick Rotgers a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Tato obsáhlá publikace vznikla spoluprací kolektivu amerických, australských a britských odborníků, kteří se na poli teoretickém i praktickém zabývají drogovými závislostmi a jejich léčbou.Viac...

Nájsť podobné
Týrání a sexuální zneužívání v rodinách

Autor(i): Arnon Bentovim

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Psychiatria

Kniha je napsána na základě hluboké klinické moudrosti a mnohonásobných zkušeností se širokou škálou situací.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov