alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Raná detská zajakavosť

Autor(i): Zbigniew Tarkowski

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Vývin reči u dieťaťa znamená nesmierne zložitý proces, v ktorom pozorujeme veľa ťažkostí trvalejšieho či krátkodobého charakteru.Viac...

Nájsť podobné
Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku

Autor(i): Viktor Lechta, Ondrej Matuška

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

"Narušená komunikačná schopnosť mentálne retardovaných detí má svoju špecifickú etiológiu, špecifickú symptomatológiu a metódy starostlivosti o reč takto postihnutých detí majú tiež svoje výrazné osobitosti"...Viac...

Nájsť podobné
Koktavost v kazuistikách

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Publikace prezentuje studie případů (kazuistiky) postupu celkem devíti terapeutů zcela otevřeně reflektující průběh a předpokládané kořeny případu v terapii jednoho úspěšného a jednoho neúspěšného klienta s narušením plynulosti řeči...Viac...

Nájsť podobné
Dětská a adolescentní psychiatrie

Autor(i): Vladimír Hort a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Reprezentativní učebnice zachycuje moderní poznatky oboru, reflektuje současné diagnostické principy a klasifikaci psychických poruch dětí i dospívajících a předkládá široké spektrum farmakoterapeutických a psychoterapeutických přístupů.Viac...

Nájsť podobné
Emoční poruchy v dětství a dospívání

Autor(i): Peter Pöthe

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům jasně a poutavě ty nejnosnější a nejinspirativnější psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajícíViac...

Nájsť podobné
Aspergerův syndrom

Autor(i): Tony Attwood

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistického spektra. Je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace. Na rozdíl od dětského autismu není narušen vývoj řeči ani inteligeViac...

Nájsť podobné
Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti

Autor(i): Edward M. Hallowell, John J. Ratey

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

O někom jste si mysleli, že je věčný popleta, nenechavec nebo nezdolný tvůrce, byť dosti nepředvídatelný, o jiném si říkáte, že by toho mohl hodně dokázat, kdyby "se dal trochu dohromady"...Viac...

Nájsť podobné
Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Autor(i): Ivo Paclt a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady...Viac...

Nájsť podobné
Hyperkinetická porucha

Autor(i): Ivana Drtílková, Omar Šerý a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické interview s deťmi a mladistvými

Autor(i): Claudio Cepeda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

OBSAH: Predhovor; Úvod; Všeobecné princípy interview; Neverbálne techniky v interview s deťmi a mladistvými; Využitie "AMSIT" v dokumentovaní psychiatrického vyšetrenia dieťaťa a mladistvého;...Viac...

Nájsť podobné
Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou

Autor(i): Michaela Martinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Výnimočná kniha - denník "profesionálnej matky" nadaného autistického chlapca, Michaely Martinkovej je prvým edičným počinom, zoznamujúcim slovenských čitateľov s problémom autistických detí...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy autistického spektra

Autor(i): Kateřina Thorová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění – poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Autor(i): Alison Munden, Jon Arcelus

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatry and Pedopsychiatry

Autor(i): Ladislav Hosák, Michal Hrdlička

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Učebnice Psychiatrie a pedopsychiatrie přehledným způsobem zachycuje obor psychiatrie v celé jeho šíři. Na rozdíl od jiných učebnic podrobně zpracovává pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializaceViac...

Nájsť podobné
Proč zlobím

Autor(i): Jaroslava Škvorová, David Škvor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Rodiče, kteří mají problémové dítě, nad nímž lomí rukama, byli, jsou a budou. Problémových dětí na první pohled přibývá. Na tomto stavu se podílí mnoho faktorů: nedostatek...Viac...

Nájsť podobné
Šach rozvíja osobnosť

Autor(i): Roumen Bezergianov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Autor tejto útlej knižky pracoval ako psychológ v nápravno-výchovnom stredisku pre mladistvých v Arizone. Zamýšľal sa nad tým, ako mladých delikventov presvedčiť, aby s ním spolupracovali a komunikovali v rámci terapeutických sedení, a tak vymyslel..Viac...

Nájsť podobné
Zanedbávání dětí

Autor(i): Terezie Pemová, Radek Ptáček

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Zanedbávání dětí je oproti jiným formám nevhodného chování vůči dětem velmi specifické. Jeho identifikace bývá velice problematická a někdy k ní nemusí dojít vůbec. Dítě se tak může dlouhou dobu nacházet v tíživé situaci, kdy nejsou dostatečným...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy autistického spektra

Autor(i): Kateřina Thorová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jednu ze závažných dětských vývojových poruch, jejíž dopad se promítá zejména do oblasti sociálních...Viac...

Nájsť podobné
Úzkost a strach u dětí

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Jak jim předcházet a jak je překonávat Úzkost a různé formy strachu nejen znepříjemňují dítěti přítomné chvíle a často mu brání podávat ve škole výkon, který by odpovídal jeho schopnostem. Mohou také natrvalo poznamenat jeho...Viac...

Nájsť podobné
Sexting a kyberšikana

Autor(i): Katarína Hollá

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Zámerom publikácie je objasniť riziká spojené s kyberšikanou a sextingom. Kyberšikana zahŕňa využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú úmyselné, nepriateľské a často opakované správanie jednotlivca alebo skupiny s úmyslom..Viac...

Nájsť podobné
Dětská klinická psychologie

Autor(i): Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, a oproti třetímu vydání se rozrostla o dvě nové kapitoly – jednak o oddíl vztahující se k poruchám řeči, jednak o téma agresivity v dětském věku...Viac...

Nájsť podobné
Jak se žije s ADHD

Autor(i): Markéta Závěrková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Jak se žije s ADHD? Na to není lehká odpověď. Autorka, sama terapeutka zabývající se touto problematikou v individuální, rodinné i skupinové podobě, a zároveň matka synů s ADHD a ADD, vypráví osobitý příběh, v němž z různých úhlViac...

Nájsť podobné
Svět očima dítěte s autismem

Autor(i): Perchta Kazi Pátá, Petr Matyáš Hájek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Inspirativní, humorná, pravdivá kniha pro každého. Nechte se pozvat do světa, kde život funguje jako genetická operace, Putin má svou meditační místnost, kde vesmír končí v místnosti kde je úplně bílo, kde Evropská unie je nadační...Viac...

Nájsť podobné
Chlapec, kterého chovali jako psa

Autor(i): Bruce D. Perry

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Dětský psychiatr Bruce Perry měl v terapii děti, které zažily nepředstavitelné hrůzy: přežily genocidu, byly svědky násilných činů, dospělí je zavírali do skříní či klecí, byly oběťmi násilí v rodině. Perry vypráví jejich příběhy a mluví o traumatechViac...

Nájsť podobné
101 tipů pro rodiče dětí s autismem

Autor(i): Arnold Miller, Theresa C. Smith

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Záchvaty vzteku, nezvyklé reakce na běžné situace nebo komunikační problémy, to jsou úkoly, které rodiče dětí s autismem řeší každý den. Děti s autismem chápou běžné situace jinak než jejich vrstevníci, jejich smyslové vnímání je odlišné, a od toho sViac...

Nájsť podobné
ADHD

Autor(i): Radek Ptáček, Hana Kuželová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku variability ADHD v dětském věku i dospělosti. Analyzuje problematiku od etiologie, přes neurobiologické a somatické...Viac...

Nájsť podobné
Autismus u dospívajících a dospělých

Autor(i): Patricia Howlin

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací.Viac...

Nájsť podobné
Máme dieťa s autizmom

Autor(i): Daniela Ostatníková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Celosvetové údaje o náraste autizmu za posledné desaťročia sú alarmujúce. Výskyt jedného dieťaťa s autizmom do veku 8 rokov na 100 detí daného veku prisudzuje tomuto ochoreniu...Viac...

Nájsť podobné
Digitálne deti

Autor(i): Gary Chapman, Arlene Pellicane

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Závislosť od displeja je relatívne nový pojem, ale lekári a najmä detskí psychológovia ho používajú čoraz častejšie. V rámci jednej štúdie požiadali tisícku študentov z desiatich krajín, aby na jeden deň prestali používať moderné technológie ...Viac...

Nájsť podobné
Zábavná logopedie

Autor(i): Irena Šáchová, Miroslav Růžek (ilustrácie)

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Logopedická cvičení na doma i do školky, která budou bavit děti i dospělé! Nácvik správné výslovnosti patří v mnoha rodinách ke každodenní rutině, která může časem omrzet jak děti, tak rodiče. Často trvá dlouho, než se dítě naučí všechny hlásky...Viac...

Nájsť podobné
Máme dítě s ADHD

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Co znamená „hyperaktivita“? Jsou to jen zlobivé děti, nebo jsou zvídavé a šikovné, ale „neposedí“ a hůře se soustředí? Jde opravdu jen o výmysl poslední doby? Na tyto otázky — a nejen na ně — přináší odpověď tato kViac...

Nájsť podobné
Psychiatrie v somatické medicíně

Autor(i): Ján Praško, Klára Látalová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Tato kniha ma za cíl umožniť lékařům různých oborů, aby porozuměly pacientům s psychickými problémy, kteří se ocitnou v jejich péči ze somatických příčin...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov