alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Jedlo lieči

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Urobte si poriadok vo svojej domácej lekárničke a naplňte jej priehradky liečivými a chutnými potravinami! Začnite sa viac spoliehať na zdravé jedlo a menej na lieky. V tejto modernej publikácii nájdete všetky potrebné odpovede...Viac...

Nájsť podobné
Lekári na Slovensku do roku 2000

Autor(i): Anna Falisová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Predkladaná práca je venovaná problematike lekárskeho stavu na Slovensku do roku 2000 a je zložená z dvoch častí...Viac...

Nájsť podobné
Čo vám hovorí vaše telo

Autor(i): Inna Segal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha Čo vám hovorí vaše telo je dlhoočakávaný austrálsky bestseller o alternatívnom spôsobe liečenia. Odhaľuje tajomstvá signálov, ktoré vysiela ľudské telo, podrobne rozoberá a vysvetľuje psychické, ...Viac...

Nájsť podobné
Klinická hematológia

Autor(i): Adriena Sakalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy)...Viac...

Nájsť podobné
Akupresúra

Autor(i): Jozef Šmirala, Jozef Šmirala jr.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Akupresúra je dar, ktorý má veľa výhod. Pomáha pri bolesti a mnohých poruchách zdravia, a pritom nezaťažuje organizmus cudzími látkami a nemá nijaké nepriaznivé vedľajšie účinky...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve

Autor(i): Gabriela Vörösová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovanie chorých

Autor(i): Andrea Čerňanová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva...Viac...

Nájsť podobné
Neurológia

Autor(i): Miroslav Brozman a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov...Viac...

Nájsť podobné
Príručka klinickej psychiatrie

Autor(i): Eduard Kolibáš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
EPIAF - epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

Autor(i): Yvetta Mellová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Terminológia, Osteológia, Artrológia,...Viac...

Nájsť podobné
Nežiaduci účinok: Smrť

Autor(i): John Virapen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto kniha rozpráva pravdivý príbeh o korupcii, podplácaní a podvodoch. Napísal ju bývalý riaditeľ farmaceutického koncernu Dr. John Virapen, ktorý pozná interné praktiky a postupy používané vo farmaceutických gigantoch...Viac...

Nájsť podobné
Pediatrická psychológia

Autor(i): Ivan Štúr, Viola Zlámalová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Pediatrická psychológia v spojení s detským lekárom hľadá odpovede na všetky problémy, ktoré trápia deti.Viac...

Nájsť podobné
Mentální anorexie

Autor(i): František D. Krch

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace s dětským pacientem

Autor(i): Ilona Plevová, Regina Slowik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha se zabývá problematikou komunikace se zdravým i nemocným dítětem ve všech jeho vývojových obdobích. Je zaměřena na specifika komunikace s dětským pacientem při výskytu různorodých onemocnění a postižení...Viac...

Nájsť podobné
Předčasná puberta

Autor(i): Marta Šnajderová, Daniela Zemková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Předkládaná publikace uvádí přehled současných názorů na fyziologii puberty a podrobně mapuje problematiku puberty předčasné.Viac...

Nájsť podobné
Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha by měla být především pomocníkem v ordinaci praktického lékaře a to jak při rychlé diagnostice a léčbě stavů vyvolaných návykovými látkami, tak i při dlouhodobé práci s pacienty tohoto typu.Viac...

Nájsť podobné
Pomočování u dětí

Autor(i): Josef Gut, Jiří Doležal, Jaroslav Ženíšek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Publikace je určena především pediatrům, kteří se ve svých ordinacích s tímto problémem setkávají nejčastěji, základní informaci však poskytne i odborným lékařům různého zaměření.Viac...

Nájsť podobné
Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání

Autor(i): Jana Kocourková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Publikace je vysoce informativní příručkou zejména pro praktické lékaře, kteří s mentální anorexií a mentální bulimií přicházejí ve svých ordinacích do styku většinou jako první.Viac...

Nájsť podobné
Aspergerův syndrom

Autor(i): Ioan James

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha se zabývá dvaceti významnými historickými osobnostmi, jež s velkou pravděpodobností trpěly mírnou formou autismu, konkrétně tzv. Aspergerovým syndromem...Viac...

Nájsť podobné
Atlas of Pediatric Physical Diagnosis

Autor(i): Basil J. Zitelli, Holly W. Davis

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Without a doubt, this book is truly unique amongst paediatric textbooks. I have not come across any other book which provides such a comprehensive atlas of paediatric conditions. The sheer number of clinical pictures and their quality is exceptional.Viac...

Nájsť podobné
Dětská neurologie

Autor(i): John H. Menkes

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Českým čtenářům se dostává do rukou překlad 7. vydání známé Menkesovy knihy Child Neurology. Ačkoliv u nás v minulosti vyšlo několik monografií věnovaných dětské neurologii, tento text je z nich nepochybně nejobsáhlejší a nejucelenější...Viac...

Nájsť podobné
Základy psychoterapie pro lékaře

Autor(i): Jiří Beran

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha je určena lékařům všech klinických oborů i praktickým lékařům.Viac...

Nájsť podobné
Dětská klinická psychologie

Autor(i): Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Kniha zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství.  3., přepracované a doplněné vydání.Viac...

Nájsť podobné
Logopedické poradenství

Autor(i): Alžběta Peutelschmiedová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

"Otevřeně a upřímně předesílám, že vše, co začínáte číst ..., bude čistě osobní výpovědí někoho, kdo se s radostí i jistým uspokojením ohlíží za klopotnou, ale smysluplnou cestou brázdami logopedie, ...Viac...

Nájsť podobné
Logopedická prevence

Autor(i): Dana Kutálková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Vysoký výskyt řečových vad u dětí je výzvou, abychom se jim pokusili předcházet. Publikace se zabývá problematikou dětské řeči v celé její šíři a uvádí příčiny opožděného vývoje řeči a jejích poruch, metody prevence, typy sluchových vad, ...Viac...

Nájsť podobné
Autismus u dospívajících a dospělých

Autor(i): Patricia Howlin

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Většina publikací věnovaných autismu se však zabývá pouze dětstvím...Viac...

Nájsť podobné
Dětská mozková obrna

Autor(i): Josef Kraus a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Tato moderní podrobná monografie s aktuálními poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace svým zaměřením uspokojí nejen lékaře první linie ...Viac...

Nájsť podobné
Autismus - zdravotní a výchovné aspekty

Autor(i): Christopher Gillberg, Theo Peeters

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech současných diagnostických technik i nejčastějších dalších poruchách, které autismus někdy doprovázejí...Viac...

Nájsť podobné
Logopedická prevence

Autor(i): Dana Kutálková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Příčiny poruch řeči, základní metody prevence, soubor cvičení a náměty na hry.Viac...

Nájsť podobné
Velofaryngální dysfunkce a palatolalie

Autor(i): Aurélia Kerekrétiová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie | Odborná medicína | Detské a dorastové lekárstvo | Detská psychiatria a psychológia

Velofaryngální dysfunkce a její důsledek, palatolalie, je jedním z těžkých a nejnápadnějších narušení komunikační schopnosti...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov