alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Život v rovnováhe

Autor(i): Debbie Lovell

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Potrava a hmotnosť, uvedomovanie si vlastnej hodnoty a depresia – to sú dnes dôležité témy pre mnohých ľudí. Sme obklopení ľuďmi, ktorí chcú schudnúť, ľuďmi, ...Viac...

Nájsť podobné
Liečenie negatívnych energií

Autor(i): Anne Jones

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Necítite sa v prítomnosti nejakého človeka dobre? Oberá vás počítač o energiu? Mrazí vás v starých budovách? Uznávaná liečiteľka Anne Jonesová v tejto praktickej a inšpirujúcej knihe ukazuje, ako vniesť pozitívnu energiu do všetkých oblastí života...Viac...

Nájsť podobné
Extrémna agresia I.

Autor(i): Anton Heretik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Každý človek je agresor a za určitých okolností sa môže stať i vrahom! Vražda je extrémna agresia s nezvratnými dôsledkami. Extrémna agresia však tvorí len povestný vrchol ľadovca násilia medzi ľuďmi. Je preto vhodným modelom štúdia ľudskej agresiViac...

Nájsť podobné
Posttraumatická stresová porucha

Autor(i): Jozef Hašto, Hana Vojtová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Posttraumatická stresová porucha. Krátke diagnostické interview pre psychické poruchy DSM-IV, ...Viac...

Nájsť podobné
Molekulárna neuropsychofarmakológia

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Umožňuje plné porozumenie fungovania nervového systému a jeho súvislosti s humánnymi neurologickými a psychiatrickými poruchami MOLEKULÁRNA NEUROPSYCHOFARMAKOLÓGIA poskytuje jasné a dôkladné vysvetlenie molekulárneho fungovania nervového systému...Viac...

Nájsť podobné
Čo piť keď...

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha Čo piť, keď... ponúka zaujímavé informácie a užitočné rady, ako preventívne pôsobiť proti chorobám alebo liečiť bežné choroby či zdravotné ťažkosti pomocou rozmanitých nápojov - čajov, ovocných a zeleninových štiav, koktailov, zdravotných vín..Viac...

Nájsť podobné
Kompendium súdnolekárskej toxikológie

Autor(i): Ľubomír Straka a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Súdne lekárstvo a toxikológia – náuka o chemických či biologických substanciách (jedoch), ktoré spôsobujú závažné poškodenie až usmrtenie živého organizmu, sú svojou podstatou vzájomne prepojené nevyvrátiteľnou logikou...Viac...

Nájsť podobné
Opatrovateľstvo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto príručka poskytuje všetky dôležité informácie týkajúce sa ošetrovania detí, chorých, bezvládnych a starých ľudí. Je to základná príručka pre každého, kto sa zúčastňuje na opatrovaní pacientov v domácom prostredí...Viac...

Nájsť podobné
Domáca bylinkáreň

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Využívajte liečivú silu byliniek. Vyberte si zo zoznamu obsahujúceho sto základných liečivých byliniek a zistite, ako jednotlivé bylinky účinkujú, ...Viac...

Nájsť podobné
Slnečný vitamín

Autor(i): Katarína Furková, Miroslav A. Šašinka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vitamín D sa v súčasnej dobe dostáva do pozornosti vedcov i lekárov vďaka poznatkom o jeho širokospektrálnych účinkoch.Viac...

Nájsť podobné
Hematológia a transfuziológia

Autor(i): Peter Kubisz a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica „Hematológia a transfuziológia“ je určená najmä študentom lekárskych fakúlt, m˘že však slúžiť aj ako doplnok pre postgraduálne štúdium v odbore hematológia a transfuziológia, vnútorné choroby a všeobecné lekárstvo...Viac...

Nájsť podobné
Čo jesť, keď...

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Staroveká múdrosť hovorí, že stravou môžeme ovplyvniť to, ako sa cítime fyzicky, duchovne i intelektuálne. Autorka tejto knihy vychádza z myšlienky, že chorobám treba najskôr predchádzať, a až potom ich liečiť...Viac...

Nájsť podobné
Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov

Autor(i): Pavol Török a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V knihe sú skoncentrované akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať...Viac...

Nájsť podobné
Vývin mozgu a jeho poruchy

Autor(i): Miroslav Murgaš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia...Viac...

Nájsť podobné
Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie

Autor(i): Želmíra Fetisovová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V tejto učebnici sú okrem propedeutiky základných klinických odborov uvedené aj podrobnejšie informácie z vybraných klinických odborov, ako je zubné lekárstvo, ústna a tvárovočeľustná chirurgia a dermatovenerológia, ktoré sú veľmi dôležité...Viac...

Nájsť podobné
Feldenkraisova metoda

Autor(i): Yochanan Rywerant

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Y ochanan Rywerant v knize Feldenkraisova metoda seznamuje čtenáře s ojedinělým systémem funkční integrace, vycházejícím z rehabilitačních metod založených známým izraelským vědcem Moshe Feldenkraisem. Je to velmi zajímavý systém cvičení...Viac...

Nájsť podobné
Naslouchejte svému tělu

Autor(i): Robert Masters, Jean Houston

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha Naslouchejte svému tělu představuje revoluční program psychofyzických cvičení, který promění naše tělo a naučí nás fungovat příjemněji a efektivněji. Neoddělitelnost těla a mysli je sice všeobecně známá, ale neuvědomujeme si, jak špatně sViac...

Nájsť podobné
Patológia

Autor(i): Harsh Mohan

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Prvé slovenské vydanie, 6. vydania Textbook of Patology je komplexná, prehľadná, bohato ilustrovaná publikácia, ...Viac...

Nájsť podobné
Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

Autor(i): Viera Simočková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vyšetrovacie metódy, Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva, ...Viac...

Nájsť podobné
Praktický sprievodca endokrinologickými ochoreniami psov a mačiek

Autor(i): Renate Hämmerling

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vzhľadom na svoju zložitosť sa endokrinológia považuje za náročný odbor. Ozrejmenie vzťahov medzi patofyziológiou a symptómami ochorení ako aj konkrétna diagnostická príručka sú preto veľmi užitočným pomocníkom každému klinickému veterinárovi...Viac...

Nájsť podobné
Otravy jedovatými hubami

Autor(i): Peter Gavorník

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ako rozoznať jedlé, nejedlé a jedovaté huby? Viete, že existujú pravé, nepravé a zdanlivé otravy hubami? Ako sa úspešne vyhnúť škodlivým hubám? Ako predchádzať otravám húb?Viac...

Nájsť podobné
Homeopatia a výber liekov

Autor(i): Michèle Boiron, Francois Roux

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Napísať úvodné slovo ku knihe „Homeopatia a výber liekov, 43 klinických situácií“ je pre mňa príležitosťou vyjadriť obdiv a poďakovanie autorom za odovzdanie ich vedomostí z oblasti homeopatie a ich využití v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Kniha o srdci

Autor(i): Flavio Burgarella

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Čo bolo príčinou infarktu? Aké mám šance? Ako mám dodržiavať životosprávu? Ako sa mám liečiť? Môžem predísť ďalšiemu infarktu? Mám vôbec šancu na plnohodnotný život? Ako ďalej v sexuálnej oblasti? Odpovede ponúka autor tejto malej knižky.Viac...

Nájsť podobné
Nežiaduci účinok: Smrť + Kult liekov (kolekcia)

Autor(i): John Virapen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Objednajte si šokujúce priznania bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu ako komplet oboch titulov...Viac...

Nájsť podobné
Kult liekov

Autor(i): John Virapen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autor John Virapen sa označuje za naozajstného insidera farmaceutickej loby. Za 35 rokov medzinárodného pôsobenia v tomto odvetví, najmä však na poste riaditeľa pobočky spoločnosti Eli Lilly and Company, zodpovedal za marketing niekoľkých liekov...Viac...

Nájsť podobné
Verejné zdravotníctvo

Autor(i): Ivan Rovný

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Zdravá strava pre diabetikov a nielen pre nich

Autor(i): Blanka Neoralová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autorka, ktorá sa už veľa rokov zaoberá problematikou diabetu, radí: „Ak chcete schudnúť, neodopierajte si všetko naraz. Prvý deň odsuňte z taniera jedno sústo, druhý deň dve sústa... Prečítajte si na rotopéde noviny. Ďalší deň skúste minútu šľapať..Viac...

Nájsť podobné
Posolstvo tvojho tela

Autor(i): Kurt Tepperwein

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Každá choroba má svoju príčinu. V minulosti to boli najmä nedostatočná a málo hodnotná výživa a infekčné choroby, dnes je to nesprávna výživa, stres a vysoká duševná záťaž...Viac...

Nájsť podobné
Súdnolekárska alkohológia

Autor(i): Ľubomír Straka a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, ....Viac...

Nájsť podobné
Bylinky pre ženy

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Túžite po pokojnom spánku, uvoľnení, zbavení sa stresu? Trápia vás mesiac čo mesiac bolesti? Odpoveď na mnohé problémy nájdete v prírode. Vyskúšajte recepty našich babičiek overené vekmi, ktoré sú zamerané špeciálne na zdravotné problémy žien...Viac...

Nájsť podobné
Bylinková lekáreň

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Bylinky to nie je len vôňa a chuť. Za krehkým vzhľadom sa neraz ukrýva liečivá sila. Využite poznatky a skúsenosti našich babičiek a založte si vlastnú bylinkovú lekárničku. Lieky z lona prírody posilnia vaše fyzické i duševné zdravie..Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov