alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Varíme proti rakovine

Autor(i): Johannes F. Coy

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Podľa najnovších vedeckých poznatkov rakovinové bunky na rozdiel od zdravých buniek nevyužívajú na uvoľňovanie energie kyslík. Zato však potrebujú glukózu, ktorú nespaľujú, ale fermentujú na kyselinu mliečnu...Viac...

Nájsť podobné
Rakovina a výživa: mýty a fakty

Autor(i): Peter Minárik, Daniela Mináriková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V pokračovaní tohto úspešného titulu je hlavnou témou úloha výživy, stravovania a telesnej aktivity vo vzťahu k onkologickým ochoreniam - najskôr pri prevencii ich vzniku a potom medicínske odporúčania o stravovaní a vhodnej telesnej aktivite...Viac...

Nájsť podobné
Základy fyzioterapie

Autor(i): Kamila Kociová a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor...Viac...

Nájsť podobné
Inulínové plodiny

Autor(i): Mária Kleňová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V súčasnom období je celosvetovým problémom ustavične sa zhoršujúci zdravotný stav obyvateľstva. Sledujeme stále rastúci počet civilizačných chorôb, ktoré dostávajú postupne až charakter pandémie...Viac...

Nájsť podobné
Verejné zdravotníctvo

Autor(i): Margaréta Šulcová, Ivan Čižmár, Eleonóra Fabiánová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych...Viac...

Nájsť podobné
Farmakognózia

Autor(i): Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Intenzívny rozvoj základných biologických, chemických a medicínskych vedných odborov v ostatných dvoch dekádach spolu s masívnym využívaním výpočtovej techniky a vedeckých databáz boli dôvodom obrovského nárastu nových poznatkov...Viac...

Nájsť podobné
Myasthenia gravis a myastenické syndrómy

Autor(i): Viliam Korenko

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia obsahuje prehľad súčasných poznatkov o myasthenia gravis a myastenických syndrómoch. Zrozumiteľnou formou chronologicky poskytuje informácie o patomechanizmoch, diagnostike, diferenciálnej diagnostike a terapii týchto ochorení. Osobitne...Viac...

Nájsť podobné
Diéta pri vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika

Autor(i): Andrej Dvorský, Soňa Dvorská

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia je rozdelená na všeobecnú časť, ktorá podáva stručné odborné informácie o anatómii a fyziológii žalúdka, diagnostike žalúdkového a dvanástnikového vredu, príčinách ochorenia, operačnom zákroku a o liečbe tohto ochorenia. V špeciálnej častiViac...

Nájsť podobné
Diagnostika autoprotilátok

Autor(i): Marián Benčat, Július Rajčáni

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Predmetom tejto príručky je oboznámiť čitateľov s laboratórnymi znakmi niektorých autoimunitných chorôb. Ide o náročnú a úzko zameranú oblasť medicíny, ktorá býva doménou špecialistov...Viac...

Nájsť podobné
Prirodzená cesta

Autor(i): Anna Cappella

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Prirodzená metóda regulácie plodnosti môže byť používaná len ak je sexualita správne hodnotená a prírodné zákony, ktoré ovládajú možnosť počatia, sú zvládnuté, naučené...Viac...

Nájsť podobné
100 + 1 receptů pro zdraví a krásu

Autor(i): Edgar Cayce

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto knižka je venovaná všetkým, ktorí chcú vykročiť na cestu zdravia, ktorí hľadajú východisko z chorôb, zúfalstva a bolesti nemocí, všetkým tým, čo hľadajú radosť zo života, zdravie, poznanie a šťastie.Dufame, že tátu kniha sa stane obľúbenou všaViac...

Nájsť podobné
Latinčina pre logopédov

Autor(i): Katarína Martinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autorka predloženej práce sa zameriava popri základných anatomických a fyziologických termínoch na špecifické črty logopedickej termnológie, s ktorými sa stretávame predovetkým pri tvorení zložených odborných názvov označujúcich istý stupeň...Viac...

Nájsť podobné
Rakovina

Autor(i): Phillip Day

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Nikdy nezabudnem na slová istého profesora strategického manažmentu, ktorý často opakoval, že „medicínsky obchod je jeden z najväčších a zároveň najšpinavších obchodov.“ Dodával tiež, že „ak si myslíme, že liek na rakovinu ešte nebol vynájdený, sme bViac...

Nájsť podobné
Lekár verzus legislatíva alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov

Autor(i): Zdenko Doktor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia „Lekár verzus legislatíva“ je zameraná na problematiku zdravotníckej legislatívy. Konkrétne sa venuje otázkam súvisiacim so zdravotnou dokumentáciou, poučením a informovaným súhlasom, lekárskym tajomstvom...Viac...

Nájsť podobné
Zdravý život s babkinými bylinkami

Autor(i): Dionýz Dugas

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Liečivé rastliny na prevenciu a liečbu podľa ľudovej medicíny. -116 najdôležitejších liečivých rastlín s návodom na ich použitie podľa ľudovej lekárne babky bylinkárky -čaje, tinktúry, obklady, inhalácie, vína a mnoho ďalších receptov.Viac...

Nájsť podobné
Samoliečenie

Autor(i): Jack Angelo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Dýchame všetci a stále. Je to také jednoduché! A predsa tajomstvo života a uzdravovania, ktoré sa v dychu skrýva, si v každodennom živote takmer neuvedomujeme...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna gerontológia

Autor(i): Ladislav Hedgyi a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Obsahuje: Zoznam tabuliek a grafov, Zoznam používaných skratiek, Sociálna gerontológia ako vedný odbor, Sociálna medicína a sociálna gerontológia, Postavenie sociálnej gerontológie ako interdisciplinárneho vedného odboru, Sociálna...Viac...

Nájsť podobné
Komunikácia v ošetrovateľstve

Autor(i): Jarmila Kristová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Vítamínová biblia

Autor(i): Ružena Uherová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Záujem dnešného človeka získať čo najviac poznatkov, ako si udržať dobrý zdravotný stav svojho organizmu, súvisí často s vysokým pracovným nasadením, s túžbou udržať si dobrú duševnú i fyzickú výkonnosť a rovnováhu, ale i telesnú krásu a dokonalosť..Viac...

Nájsť podobné
Z mojej domácej lekárne

Autor(i): Maria Treben

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto kniha ponúka poznatky Marie Trebenovej o liečivých bylinách, názory na starostlivosť o zdravie ľudí a liečbu ochorení a jej životnú filozofiu. Nájdete tu:...Viac...

Nájsť podobné
Internistická propedeutika

Autor(i): Štefan Hrušovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

OBSAH: Zoznam skratiek 7 Predhovor k I. vydaniu 13 Úvod 14 Ako čítať túto knihu 16 Kapitola 1 MEDICÍNSKA ETIKA 17 1.1 Etika, zdravie a choroba 21 1.2 Etika lekára 22 1.3 Etika zdravotnej starostlivosti 23 1.4 Etika klinického výskumu 26...Viac...

Nájsť podobné
Bolesť končatín

Autor(i): Viera Štvrtinová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Bolesť - aký má zmysel ? Otázka, na ktorú človek hľadá odpoveď po celé stáročia. Bolesť končatín - dôležitá a veľmi užitočná informácia pre lekára. Umožňuje odlíšiť poškodenie jednotlivých tkanív a orgánov...Viac...

Nájsť podobné
Prednemocničná urgentná medicína

Autor(i): Viliam Dobiáš a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie...Viac...

Nájsť podobné
Fytoterapia v súčasnej medicíne

Autor(i): Daniela Košťálová, Silvia Fialová, Lucia Račková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia Fytoterapia v súčasnej medicíne reprezentuje súhrn najnovších vedeckých poznatkov a historicky overených praktických skúseností najznámejších u nás dostupných liečivých rastlín. Cieľom autoriek...Viac...

Nájsť podobné
Anatómia ľudského tela I.

Autor(i): Peter Mráz

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s obrázkami. Umožňuje ľahšie pochopiť aj funkciu príslušného orgánu, orgánovej sústavy ako celku, a to považujeme za veľmi dôležité.Viac...

Nájsť podobné
Babičkine rady nad zlato

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha ponúka množstvo praktických rád a zaujímavých fígľov našich babičiek overených časom. Poradia vám, ako si zjednodušiť prácu v kuchyni, v domácnosti a v záhrade, či ako sa starať o svoje zdravie a krásu.Viac...

Nájsť podobné
Čo vám chýba, keď...

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Na stránkach tejto knihy zistíte, aké vitamíny, minerály a stopové prvky potrebujete na zvládnutie choroby alebo zdravotného problému alebo ako si môžete posilniť organizmus. Zrozumiteľne je v nej uvedených viac ako osemdesiat bežných...Viac...

Nájsť podobné
Osteoporóza

Autor(i): Juraj Payer, Zdenko Killinger

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje osteoporózu spolu s onkologickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami medzi civilizačné hrozby 21. storočia. Problém osteoporózy sa celosvetovo akceptuje predĺžením obdobia „Dekády kostí a kĺbov“ o ďalšie roky..Viac...

Nájsť podobné
Liečivé rastliny z Božej záhrady + Zdravie z Božej lekárne

Autor(i): Maria Treben

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kolekcia kníh Zdravie z Božej lekárne, Liečivé rastliny z Božej záhradyViac...

Nájsť podobné
Očkovanie

Autor(i): Alexander Kotok

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V spoločnosti, ktorá je na viacerých úrovniach vyslovene chorá a zo všetkého najviac choré je zdravotníctvo, sa zdravie stáva čoraz vzácnejšou hodnotou. Zbesilá komercializácia spôsobila, že naše zdravie i zdravie našich detí sa stalo predmetom obchoViac...

Nájsť podobné
Spontánne uzdravenie

Autor(i): Andrew Weil

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Telo sa dokáže samo uzdraviť. Nejde o zázrak, ale o biologický fakt – výsledok pôsobenia prirodzeného liečebného systému, s ktorým sa všetci narodíme. Doktor Andrew Weil nám na príkladoch z praxe a tiež vedeckej literatúry ukáže, ako tento systém.Viac...

Nájsť podobné
Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a... (kniha + CD)

Autor(i): Elena Ďurišová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov