alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Život bez pšenice (kolekcia)

Autor(i): William Davis

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kolekcia titulov: Život bez pšenice a Život bez pšenice – recepty do 30 minút.Viac...

Nájsť podobné
Zemské frekvencie

Autor(i): Radovan Babic

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vedecko-odborná publikácia bola vytvorená s cieľom podať kompletne nové svetlo k tematike ľudský mozog ako najvýkonnejší počítač na svete rovnako ako aj nová neurotechnológia schopná vyliečiť všetky mozgové choroby...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z klinickej onkológie

Autor(i): Mária Rečková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha „Vybrané kapitoly z klinickej onkológie” je v svojej prvej časti prehľadom základov zo všeobecnej onkológie, ktoré by mali slúžiť hlavne začínajúcim lekárom, ktorí v rámci svojej klinickej praxe prídu do kontaktu s onkologickými pacientmi. DruhViac...

Nájsť podobné
Taktne o tráviacom trakte

Autor(i): Giulia Enders

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Črevá zohrávajú v našom tele dôležitú úlohu, no neprávom ich podceňujeme. Mladá nemecká lekárka Giulia Enders v tejto knihe vysvetľuje, ako fungujú a aké majú súvislosti...Viac...

Nájsť podobné
Genetika

Autor(i): Mark Henderson

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha Genetika z vyhľadávanej a populárnej edície 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať prináša prehľad 50 významných myšlienok z oblasti genetiky. Odpovedá na...Viac...

Nájsť podobné
Pediatrická propedeutika

Autor(i): László Kovács

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Cieľom výučby pediatrickej propedeutiky je, aby študenti pochopili význam a postavenie tohto odboru v rámci súčasnej klinickej medicíny, aby získali možnosť osvojiť si základné vyšetrovacie postupy u novorodencov, dojčiat a detí a aby ovládli...Viac...

Nájsť podobné
Z babičkinho receptára

Autor(i): Alena Doležalová, Vladimír Doležal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V nejednej rodine z generácie na generáciu kolujú obľúbené recepty, ktoré sú zapísané v malých či veľkých zošitoch, a je prirodzené, že strážcami tohto pokladu sú naše babičky. Dlhé roky všetko prepisujú, aby svojim deťom a vnúčatám odovzdali...Viac...

Nájsť podobné
Chronická myelocytová leukémia

Autor(i): Elena Tóthová, Adriana Kafková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia Chronická myelocytová leukémia (CML) z pera Eleny Tóthovej a Adriany Kafkovej prináša veľmi potrebný a komplexný pohľad na manažment tohto nesmierne zaujímavého a historicky dôležitého ochorenia...Viac...

Nájsť podobné
Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby

Autor(i): Július Mazuch

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je určená pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale predovšetkým pre cievnych chirurgov, angiológov, flebológov, dermatológov, všeobecných...Viac...

Nájsť podobné
Chiron - Uzdravení a růst vědomí

Autor(i): Martin Lass

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Hlavné témy, ktoré súvisia s Chirónom, sú zranenie a uzdravenie – na úrovni telesnej, emocionálnej, duševnej aj duchovnej. Táto kniha je z astrologického hľadiska jedinečná, pretože prináša podrobné interpretácie Chirónu v horoskope: v znameniach...Viac...

Nájsť podobné
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii

Autor(i): Ivica Lazúrová, Juraj Payer a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia má slúžiť bežným klinickým potrebám praktických endokrinológov a internistvov pracujúcich na ambulanciách a lôžkových oddeleniach. Nie je...Viac...

Nájsť podobné
Vredy predkolenia

Autor(i): Jozef Beláček a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Úvod - Historické poznámky - Anatómia, Patologická anatómia, Patologická fyziológia, Diagnostika, Farmakoterapia...Viac...

Nájsť podobné
Ako prežiť dobu jedovú

Autor(i): Anna Strunecká

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto knižka je užitočným sprievodcom pre každého, kto nečaká na čarovnú pilulku, ale berie zodpovednosť za svoje zdravie predovšetkým do vlastných rúk. AutorkaViac...

Nájsť podobné
Liečenie dotykom

Autor(i): Jadwiga Górnicka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Cenný sprievodca zdravím pre všetkých ľudí, ktorí chcú predchádzať chorobám, ale aj pre tých, ktorí už trpia menšími chorobnými zmenami. Prvá časť knihy sa venuje...Viac...

Nájsť podobné
Akútny koronárny syndróm

Autor(i): Martin Studenčan

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha poskytuje čitateľovi prehľad najnovších poznatkov o akútnych koronárnych syndrómoch od ich etiopatogenézy, cez klinický obraz, rozhodovacie postupy, po všety aspekty liečby a prevencie. Je to moderná knižka, ktorá sa nielen dobre číta, ale ajViac...

Nájsť podobné
Pediatria

Autor(i): László Kovács a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Podobne ako celý náš okolitý svet, aj pediatria sa stáva čoraz zložitejšou a komplexnejšou, jej odborné poznatky sa z roku na rok neudržateľne rozširujú. T ento dynamický vývoj si žiada pripraviť kompaktnú monografiu, ktorá odráža najnovšie poznatkViac...

Nájsť podobné
Liečivé rastliny

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Odborný výber najdôležitejších liečivých rastlín predstavuje tie druhy, ktoré môžete skutočne objaviť v prírode...Viac...

Nájsť podobné
Traumatológia skeletu tváre

Autor(i): Dušan Hirjak, Vladimír Machoň

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vedecká publikácia sa zaoberá problematikou diagnostiky a liečby úrazov v oblasti čeľustí a tváre spoločne s potrebou medziodborovej spolupráce. Cieľom odbornej publikácie je poskytnúť odbornej medicínskej verejnosti moderné klinické skúsenosti a.Viac...

Nájsť podobné
Také obyčajné zázraky

Autor(i): Vincentina

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

1. februára som navštívila v sprievode svojej dcéry vo veľmi zlom zdravotnom stave ambulanciu Vincentina. Živorila som na bylinkových čajoch, šťave z mrkvy, z jabĺk, zemiakov, pretože som nedokázala prehltnúť tuhú potravu...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev

Autor(i): Viliam Bada

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Najnovšia kniha, z pera odborníka na preventívnu medicínu , pána prof. MUDr. Viliama Badu, CSc., Vám zaujímavým štýlom prináša pozoruhodné poznatky z oblasti správnej výživy a zdravého životného štýlu obohatené o perličky z histórie...Viac...

Nájsť podobné
PRIRODZENÁ BIOLIEČBA PYRAMÍDAMI

Autor(i): Radovan Babic

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vedecko-odborná publikácia bola vytvorená s cieľom podať kompletne nové svetlo k tematike pyramíd, pyramidálnej energii a jej účinkom na ľudské telo. Informácie v publikácii sú podložené vedeckým výskumom a odbornou literatúrou...Viac...

Nájsť podobné
Liečivá sila antioxidantov

Autor(i): Ivana Baranovičová, Tatiana Kimáková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Aj vy si kladiete otázku, prečo mnohí ľudia zomierajú predčasne, na choroby, ktorým sa dá predísť? Za zvyšovanie rizika civilizačných chorôb a predčasné starnutie...Viac...

Nájsť podobné
Zdravie z lekárne sv. Hildegardy

Autor(i): Reinhard Schiller

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Meno sv. Hildegardy z Bingenu má svoje miesto nielen v dejinách katolíckej cirkvi, ale aj v dejinách medicíny. Hildegarda bola skvelou liečiteľkou a dobrou znalkyňou prírody. Na svoju dobu priam geniálne poznala liečivé sily,...Viac...

Nájsť podobné
Od symptómu k diagnóze a liečbe

Autor(i): Soňa Kiňová, Ivan Hulín a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha, ktorú predkladáme medikom, lekárom, odbornej a aj vzdelanej pospolitosti opisuje symptómy, ktoré sa často vyskytujú v lekárskej praxi. Nie je náhradou za učebnice internej medicíny. Neposkytuje detailné informácie o molekulových základoch chorViac...

Nájsť podobné
Interná propedeutika

Autor(i): Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu...Viac...

Nájsť podobné
Čo nejesť, keď... + Čo vám chýba, keď... (kolekcia dvoch titulov)

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ďalšia kolekcia dvoch titul z pera jednej autorky - Čo nejesť, keď... a Čo vám chýba, keď...Viac...

Nájsť podobné
Čo jesť, keď... + Čo piť keď... (kolekcia dvoch titulov)

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kolekcia dvoch titul z pera jednej autorky - "Čo jesť, keď..." a "Čo piť keď..."Viac...

Nájsť podobné
Superpotraviny + Liečivá sila vitamínov a mineránych látok (kolekcia dvoch titulov)

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kolekcia dvoch kníh od autorky Jarmila Mandžukovej: Superpotraviny + Liečivá sila vitamínov a mineránych látok!...Viac...

Nájsť podobné
Tajomstvo života plného zdravia a pohody

Autor(i): Inna Segal

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto kniha vám môže pomôcť pri zmierňovaní či odstraňovaní zdravotných problémov, rozvíjaní intuitívneho cítenia, nadväzovaní a zlepšovaní vzťahov, posilňovaní vnútornej sily a intuície či pri zvládaní emócií, ktoré vás oslabujú. Uznávaná liečiteľViac...

Nájsť podobné
Karcinóm prsníka

Autor(i): Pavol Žúbor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Prítomnosť zhubných nádorových ochorení v ľudskej populácii je pre lekársku vedu neustálou výzvou do náročného a zdĺhavého zápasu s nimi. Ich existencia nás núti oboznámiť sa s rizikovými faktormi, ktoré vznik malígneho ochorenia podporujú...Viac...

Nájsť podobné
Ako mať zdravý mozog v každom veku

Autor(i): Katarína Horáková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ako mať zdravý mozog a chrániť si jeho funkčnosť v každom veku? Táto otázka trápi každého z nás. Nik nechce ostať odkázaný v starobe na starosť svojich príbuznyViac...

Nájsť podobné
Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku

Autor(i): Katarína Horáková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Srdce a jeho nepretržitá činnosť počas celého nášho života patrí medzi jeden zo zázrakov prírody. Mnohých určite prekvapí, čo všetko zdravé srdce dokáže v spolupráci so „sieťou života“ – cievami a krvou – tekutinou jedinečných vlastností...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov