alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Detská audiológia

Autor(i): Janka Jakubíková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Neskoro odhalená porucha sluchu alebo hluchota u dieťaťa má za následok nielen oneskorený vývoj reči, ale aj omeškanie mentálneho vývoja a kognitívnych schopností dieťaťa...Viac...

Nájsť podobné
Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou

Autor(i): Michaela Martinková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Výnimočná kniha - denník "profesionálnej matky" nadaného autistického chlapca, Michaely Martinkovej je prvým edičným počinom, zoznamujúcim slovenských čitateľov s problémom autistických detí...Viac...

Nájsť podobné
Gynekologické ošetrovateľstvo

Autor(i): Adriana Repková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica vznikla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity...Viac...

Nájsť podobné
Farmakológia

Autor(i): Margita Križanová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená pre stredné zdravotnícke školy - študijné odbory farmaceutický laborant, diplomovaný fyzioterapeut, urgentná zdravotná starostlivosť a pre bakalárske štúdium zdravotníckych pracovníkov...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľské techniky

Autor(i): Anna Krišková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka...Viac...

Nájsť podobné
Neurologické ošetrovateľstvo

Autor(i): Zuzana Slezáková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami...Viac...

Nájsť podobné
Štandardy v pôrodnej asistencii

Autor(i): Mária Záčeková, Viera Simočková, Ľubica Kontrová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie...Viac...

Nájsť podobné
Pamäť

Autor(i): Bernard Croisile

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autorský kolektív uznávaných neurológov a psychiatrov prináša najaktuálnejšie informácie o pamäti a jej záhadách, o jej problémoch a chorobách, o prevencii proti jej ochoreniam...Viac...

Nájsť podobné
Mudra jóga v praxi 2

Autor(i): Kim da Silva

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Mudry sú špeiciálne gestá rúk, ktoré dokážu veľmi účinne ovládať a meniť energiu v tele aj duši.Viac...

Nájsť podobné
Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárneho systému

Autor(i): Ružena Tkáčová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Integrované úsilí fyziologů, epidemiologů, pneumologů a kardiologů přineslo v posledním desetiletí důkazy o tom, že spánková apnoe sehrává významnou úlohu v patogenezi onemocnění kardiovaskulárního systému...Viac...

Nájsť podobné
Jediná odrodilá bunka

Autor(i): Robert A. Weinberg

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autor, riaditeľ špičkového svetového strediska na výskum rakoviny, prístupným spôsobom vysvetľuje, ako toto ochorenie vzniká a ako bude jedného dňa vyliečené. Zaujímavé, dynamické rozprávanie o jednom z najslávnejších vedeckých príbehov našej doby.Viac...

Nájsť podobné
Dupuytrenova nemoc

Autor(i): Miroslav Krejča a kolektiv

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Dupuytrenova kontraktura je jedním z nejčastějších onemocnění ruky, které ve svém důsledku vede k omezení její funkce, invalidizuje nemocného a z pohledu pracovních i zájmových aktivit tak významně ovlivňuje kvalitu života a stává...Viac...

Nájsť podobné
Svet prírodných antibiotík

Autor(i): Josef Jonáš, Jiří Kuchař

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Rastlinné antibiotiká, ktoré sa v prírodnej medicíne používajú už od staroveku, veľmi často pôsobia súčasne proti vírusom, baktériám aj plesni a disponujú komplexnými mechanizmami, ktoré znemožňujú vznik rezistencii. Navyše celkovo posilňujú imunitu.Viac...

Nájsť podobné
Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti

Autor(i): Michal Čakrt

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autor se obrací k pracovníkům ve zdravotnictví. Lékaři vedeni dobrými úmysly často zacházejí s pacienty tak, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno, pokud by se ocitli v téže situaci. Pacienti se ale mnohdy liší od osobnostního typu lékařů, jimž...Viac...

Nájsť podobné
Základy imunologie

Autor(i): Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikace je již šestým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědeckých fakultách. Používají ji s oblibou také...Viac...

Nájsť podobné
Jak vyléčit vnitřní zranění podle Lise Bourbeau

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Lise Bourbeau je velmi oblíbená a uznávaná autorka knih osobnostního růstu a zkušená duchovní učitelka. Základem jejího léčebného systému je dialog s vlastním tělem tak, aby se člověk seznámil s...Viac...

Nájsť podobné
5P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

Autor(i): Viliam Dobiáš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V knihe sú poznatky o poskytovaní prvej pomoci nadobudnuté autorom za viac ako 40 rokov pôsobenia v oblasti výučby a poskytovania prvej pomoci laikmi a profesionálnymi záchranármi. Každá kapitola, aj podkapitola...Viac...

Nájsť podobné
Manažment a financovanie v zdravotníctve

Autor(i): Peter Ondruš, Iveta Ondrušová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod...Viac...

Nájsť podobné
Hypertenzia

Autor(i): Graham A. MacGregor, Michael Stowasser

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ide už o 5. vydanie populárnej príručky, venujúcej sa jednému z najrozšírenejších civilizačných ochorení. Mapuje najnovšie poznatky v tejto oblasti (rok 2016). Prináša...Viac...

Nájsť podobné
Čínska štúdia

Autor(i): T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Čínska štúdia je najvýznamnejšou knihou o výžive a zdraví, aká bola spracovaná za ostatných osemdesiat rokov. Ponúka prekvapivé pohľady na stravovanie, dlhodobé zdravie, chudnutie aj konkrétne rady, ako úspešne predchádzať ochoreniam...Viac...

Nájsť podobné
Zdravie z prírodnej lekárne - Domáci lekár

Autor(i): Christo Mermerski, Jonko Mermerski

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V Bulharsku má prírodná medicína veľmi dlhú históriu. Vo svete ju preslávil prof. Mermerski, ktorý sa jej aktívne venuje vyše 50 rokov. Počas dlhých rokov sa mu podarilo zozbierať množstvo receptov na prípravu prírodných liečiv a stravy s liečivými..Viac...

Nájsť podobné
Strach z jedla

Autor(i): Lorraine C. Ladishová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Tlač, rozhlas i televízia na nás dennodenne útočia a vnucujú nám svoju predstavu o tom, aká má byť moderná žena. Aby bola úspešná, krásna a hodná lásky, musí byť - štíhla. A tak sa médiá predháňajú v nových diétach a receptoch na zdravú výživu...Viac...

Nájsť podobné
Choroba ako cesta

Autor(i): Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autori Thorwald Dethlefsen a Ruediger Dahlke v tomto prelomovom diele ukazujú čitateľom cestu k hlbšiemu pochopeniu podstaty choroby. Podľa autorov neexistujú rozmanité choroby, ktoré by boli viac alebo menej liečiteľné, ...Viac...

Nájsť podobné
Tajomstvo biologických hodín

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha známej autorky populárno-náučných kníh prináša revolučnú metódu posilnenia zdravia a liečby chorôb. Dozviete sa v nej, aký vplyv majú na zdravie biologické hodiny, ktoré koordinujú stovky procesov v ľudskom organizme...Viac...

Nájsť podobné
Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania

Autor(i): Juraj Čáp, Marián Palenčár, Radka Kurucová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke – dielo ako celok) je výrazným príspevkom k...Viac...

Nájsť podobné
Manažment pre nelekárske študijné programy

Autor(i): Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie je manažment, a to nezávisle od toho, o aké odvetvie ide. Táto vysokoškolská učebnica sa venuje odvetviu zdravotníctva. Je to systematický výber kľúčových tematických okruhov z manažmentu s akcentom na...Viac...

Nájsť podobné
Psychofarmakológia

Autor(i): Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícky manažment a financovanie

Autor(i): Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový...Viac...

Nájsť podobné
Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia

Autor(i): Louis Breger

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Knihou nám Louis Breger venoval originálny príspevok, predurčený k tomu, aby sa stal klasikou. Jeho kniha ľahkým štýlom bez žargónu opisuje príbehy mnohých pacientov, s ktorými...Viac...

Nájsť podobné
Stres a deprese

Autor(i): Aurobindo Sri

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Díky dvěma významným duchovním učitelem naší doby, kteří patří mezi "klasiku", čtenář pochopí hlubší kořeny a příčiny strachu, přičemž některé jsou dost neobvyklé a velmi...Viac...

Nájsť podobné
Efektívnejší spánok

Autor(i): Shawn Stevenson

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

21 základných stratégií, ako si prostredníctvom spánku zabezpečiť výkonnejšie telo, pevnejšie zdravie a úspešnejší život...Viac...

Nájsť podobné
Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín

Autor(i): Július Mazuch a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Chorobami venózneho systému je postihnutá približne 1/3 našej populácie. Ide o vážny medicínsky, sociálny aj ekonomický problém...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov