alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Algeziológia

Autor(i): Marta Kulichová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto publikácia je výsledkom úsilia odborníkov zaujímajúcich sa o problematiku liečby bolesti, je určená lekárom, medikom a ostatným zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o výskume, diagnostike a možnostiach liečby bolesti...Viac...

Nájsť podobné
V ohrození života

Autor(i): Javier Vendrell Covisa

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto farebne ilustrovaná encyklopedická príručka sa zaoberá všetkými druhmi život ohrozujúcich situácií, ochorení, úrazov a nehôd. Nájdete v nej cenné praktické rady, čo robiť v konkrétnej situácii...Viac...

Nájsť podobné
Stomatologická protetika pre zubných technikov (2. diel)

Autor(i): Hans H. Caesar

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Druhý diel Stomatologická protetika pre zubných technikov obsahuje základy a praktické postupy pri zhotovovaní fixných zubných náhrad...Viac...

Nájsť podobné
Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie

Autor(i): Michelle B. Riba, Richard Balon

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Kombinovanie farmakoterapie a psychoterapie sa postupne stáva dominantnou technikou v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Dr. Riba a Dr. Balon, dvaja vysoko skúsení psychiatrickí klinici a učitelia prehľadne diskutujú..."Viac...

Nájsť podobné
Karcinóm hrubého čreva a konečníka

Autor(i): Augustín Prochotský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia Karcinóm hrubého čreva a konečníka doc. MUDr. Augustína Prochotského, CSc. vyšla 1. septembra 2006, viac ako 20 rokov po poslednej monografii prof. MUDr. A. Pelikána, DrSc, venovanej karcinómu hrubého čreva a konečníka...Viac...

Nájsť podobné
Vyšetřovací metody v nefrologii a jejich klinická aplikace

Autor(i): Ondřej Viklický, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha přehledným a systematickým způsobem seznamuje čtenáře se základními vyšetřovacími metodami v nefrologii a jejich klinickou interpretací. Detailně jsou probrána jak laboratorní a funkční vyšetření ledvin, s důrazem na problematiku proteinurie..Viac...

Nájsť podobné
Jin šin ju-cu

Autor(i): Felicitas Waldeck

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Jednoduchá a účinná samoliečba prikladaním rúk. Jin šin ju-cu, tisíce rokov známa japonská metóda samoliečenia, slúži na harmonizáciu životnej energie a uvoľňovanie zablokovanej energie v tele...Viac...

Nájsť podobné
Choroby z nenávisti (Urieknutie, porobenie, prekliatie)

Autor(i): Teodor Rosinský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vynikajúca fundovaná kniha známeho psychiatra a priekopníka akupunktúry a psychotroniky na Slovensku, zakladateľa a dlhoročného predsedu Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorú je možné označiť za najvýznamnejší literárny počin...Viac...

Nájsť podobné
Lekár so svojou obezitou a diabetom

Autor(i): Anna Kulichová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ak táto kniha pomôže iba jednému čitateľovi, aj to je už úspech, ale verím, že tých, čo si pre seba z nej čosi vyberú, bude mnoho, i keď nie sme všetci rovnakí v tom zmysle, že ľudský organizmus je každý iný, inak reaguje...Viac...

Nájsť podobné
Vnútorné príčiny chorôb

Autor(i): Valerij Sineľnikov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Pokračovanie úspešnej Dohody s chorobou. V tejto knihe obľúbený autor postupuje systematicky po ľudskom organizme a vysvetľuje, ako rôzne časti nášho fyzického tela korešpondujú s naším celkovým žitím, myslením a cítením...Viac...

Nájsť podobné
Štandardy v ošetrovateľstve

Autor(i): Ľubica Kontrová, Mária Záčeková, Viera Hulková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, sestrám, pôrodným asistentkám, zdravotníckym asistentom a ďalším pracovníkom v zdravotníctve...Viac...

Nájsť podobné
Základy traumatológie

Autor(i): Jozef Lohnert

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Medicína & náboženstvo

Autor(i): Alexander Rehák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Už samotná história kresťanstva je poznačená nepriateľstvom proti vede a teda aj proti medicíne. Pretrváva takýto napätý pomer doteraz? Aké sú jeho prejavy? Akú stratégiu používajú apologéti náboženstva, aby prenikali do medicíny....Viac...

Nájsť podobné
Očkování

Autor(i): Jiří Beran

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Mnoho rodičů zvažuje, zda své děti dát očkovat a proti čemu, ale i to, zda se dají očkovat oni sami. Tato knížka jim bude dobrým rádcem. Naleznou v ní odpovědi jednak na obecné otázky o očkování, ale také na celou problematiku očkování u dětí....Viac...

Nájsť podobné
500 najlepších receptov ľudovej medicíny

Autor(i): Dionýz Dugas

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autora tejto knihy k životu s liečivými rastlinami priviedla jeho mama. Taký život je plnší a zdravší, preto ho prostredníctvom tejto knihy ponúkam všetkým. Je na každom z nás, koľko z nej prijmeme, tvrdí autor...Viac...

Nájsť podobné
Neurálna terapia

Autor(i): Milan Beňo

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V osemdesiatych rokoch 20. stor. bola v bývalom Československu ofi­ciálne uznaná a uve­de­ná do praxe nová liečebná metóda – neurálna tera­pia...Viac...

Nájsť podobné
Temperament a autonomní nervový systém

Autor(i): Felix Imriš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografie se zabývá objektivizací vlivu autonomního nervového systému (ANS) na kardiovaskulární aparát, na kožní a biochemické změny, na farmakoterapii, dále vztahem ANS k psychickým chorobám, ale i různými způsoby fyziologického ovlivňování ANS.Viac...

Nájsť podobné
Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve

Autor(i): Beata Mladosievičová, Emília Kaiserová, Anna Foltinová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V súčasnosti sa vyliečia tri štvrtiny detí a adolescentov s onkologickým ochorením. Odhaduje sa, že vo vyspelých krajinách je 1 zo 450 mladých ľudí bývalým onkologickým pacientom...Viac...

Nájsť podobné
Kompendium akupunktúry 1

Autor(i): Jozef Šmirala a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha predkladá základné údaje o podstate akupunktúry a možnostiach jej pôsobenia na organizmus človeka. Približuje základné údaje o histórii a súčasnosti akupunktúry a tiež o legislatívnom rámci jej integrácie do modernej západnej medicíny...Viac...

Nájsť podobné
Lekárska virológia

Autor(i): Július Rajčáni, Fedor Čiampor

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vírusy napriek svojej relatívne jednoduchej skladbe existujú v mnohorakých formách a využívajú najrozličnejšie stratégie na svoje prežitie a rozmnožovanie v infikovaných bunkách. Niektoré vírusy sú pre svojho hostiteľa veľmi nebezpečné...Viac...

Nájsť podobné
Liečivo ginkgo

Autor(i): Jörg Zittlau

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Prastarý strom Ginkgo biloba alebo ginkgo dvojlaločné je jednou z najúčinnješích liečivých rastlín. Jeho listy a semená sa už stáročia úspešne používajú v boji proti mnohým zdravotným ťažkostiam...Viac...

Nájsť podobné
Predchádzajme civilizačným chorobám

Autor(i): Ružena Murgová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto publikácia by sa mala stať akýmsi pomocníkom pri predchádzaní civilizačných ochorení, ktoré sú najčastejšími v súčasnom období. Knižka je dobrým informátorom ako si pri týchto ochoreniach môže každý pomôcť...Viac...

Nájsť podobné
Princípy chirurgie

Autor(i): Jaroslav Siman a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

1 - História chirurgie a jej východiská; 2 - Chirurgický pacient; 3 - Asistované vyšetrenie chirurgického pacienta; 4 - Anestézia, reanimácia a výživa; 5 - Základné a špecifické chirurgické výkonyViac...

Nájsť podobné
Transkraniálna farebná duplexná sonografia dojčiat

Autor(i): Milan Minarik

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia ponúka základné informácie o transkraniálnej farebnej duplexnej sonografii a skúsenosti s jej využitím v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické interview s deťmi a mladistvými

Autor(i): Claudio Cepeda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

OBSAH: Predhovor; Úvod; Všeobecné princípy interview; Neverbálne techniky v interview s deťmi a mladistvými; Využitie "AMSIT" v dokumentovaní psychiatrického vyšetrenia dieťaťa a mladistvého;...Viac...

Nájsť podobné
Patologická anatómia a patologická fyziológia

Autor(i): Lukáš Plank, Ján Hanáček a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie...Viac...

Nájsť podobné
Zbavte sa bolesti

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha poskytuje jasný, všestranný a praktický prehľad všetkých možností, ako sa zbaviť najrôznejších bolestí...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícke právo

Autor(i): Robert Vlček, Zdenka Hrubešová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Obsah: PRVÁ ČASŤ: VŠEOBECNÁ ČASŤ; DRUHÁ ČASŤ: VYBRANÉ OSOBITNÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍCKEHO PRÁVA; TRETIA ČASŤ: SÚVISIACE PREDPISY ...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľské štandardy v nefrológii

Autor(i): Ľubica Kontrová, Viera Borbélyová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Rámcové procesuálne ošetrovateľské štandardy v nefrológii, ktoré boli vypracované pracovnou skupinou na základe teoretických vedomostí a praktických skúseností sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v nefrológii...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z anatómie a fyziológie človeka s klinickými aplikáciami

Autor(i): Miroslav Murgaš

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená poslucháčom psychológie, učiteľského štúdia psychológie, ošetrovateľstva a biológie...Viac...

Nájsť podobné
Bylinky a liečiteľské rady od Julky

Autor(i): Ľubica Hybenová, Júlia Strkáčová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Liečiteľské dary odovzdávam s láskou a pokorou desiatkam, stovkám ľudí, ktorí vyhľadajú moju pomoc. Nie vždy sa mi podarí prinavrátiť chorým zdravie...Viac...

Nájsť podobné
Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu IV

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kritický prehľad psychológie C. G. Junga so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. Bossa, antropologickej psychoterapie V. V. Gebsattela, učenia o veľkej skúsenosti Grafa Dürkheima a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov