alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Ekonómia dobra a zla

Autor(i): Tomáš Sedláček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátanViac...

Nájsť podobné
Odložené dane v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvé vydanie tejto publikácie vyšlo v roku 1999. Odvtedy sa vo svete odložených daní veľa zmenilo, tak v slovenských účtovných predpisoch, ako aj v štandarde IAS 12...Viac...

Nájsť podobné
Najbohatší muž v Babylone

Autor(i): George S. Clason

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto nadčasová klasika, ktorú zbožňujú milióny ľudí, obsahuje kľúč ku všetkému, po čom túžite a ku všetkému, čo chcete dosiahnuť. Odhaľuje tajomstvo, ako dosiahnuť osobný blahobyt. TAJOMSTVÁ ÚSPECHU STARÝCH NÁRODOV – ISTÁ CESTA K ŠŤASTIU A PROSPERViac...

Nájsť podobné
Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia 21/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o Policajnom zbore a Zákon o priestupkoch podľa právneho stavu k 3. 5. 2013 s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach daňového práva

Autor(i): Ivan Rumana, Marianna Hirková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe...Viac...

Nájsť podobné
Život na úver

Autor(i): Joachim Becker, Ivan Lesay

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvá slovenská ucelená kniha o kríze! Prečo kríza trafila jadro svetovej ekonomiky a iba lízla perifériu? Ako je možné, že finančné špekulácie vedú k rastu cien a k hladomorom...peňazí? Zhrešili ibaViac...

Nájsť podobné
O práve a štáte

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha je zbierkou autorových vedeckých štúdií a esejí o problematike práva a štátu, ktoré boli publikované v českých a slovenských časopisoch a zborníkoch v období rokov 1997 - 2012...Viac...

Nájsť podobné
Československé právne dejiny

Autor(i): Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviachViac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 4/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Dodatočné daňové priznanie, Paušálne výdavky od 1.1.2013, Daňový nedoplatok, Obmedzenie platieb v hotovosti,...Viac...

Nájsť podobné
Daňové výdavky A-Z 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Všetky daňové a nedaňové výdavky a náklady abecedne zoradené platné na rok 2013...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Na knižný trh sa dostáva už XIII. vydanie odbornej publikácie OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po novele vykonanej zákonom NR SR č. 9/2013 Z. z.Viac...

Nájsť podobné
Právo cenných papierov

Autor(i): Dušan Holub

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva. Rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stávajú súčasťou nášho života...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí

Autor(i): Lucia Černáková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí. Inštitúty slúžiace na zaistenie osôb a vecí sú nevyhnutne potrebné...Viac...

Nájsť podobné
Automanažment podnikateľa

Autor(i): Emil Burák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Automanažment podnikateľa.Viac...

Nájsť podobné
Teória práva

Autor(i): Alexander Bröstl a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo.Viac...

Nájsť podobné
Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi ekonómami Lukáš Kovanda..Viac...

Nájsť podobné
Evolúcia práva

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha poskytuje nový netypický pohľad na vývoj právneho systému, pričom berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti v širšom kontexteViac...

Nájsť podobné
Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie

Autor(i): Jesús Huerta de Soto

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V knihe Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie je spracovaná kritická analýza socializmu v duchu subjektivistickej metodiky rakúskej ekonomickej školy a jej teórie procesov spoločenskej interakcie...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo hmotné

Autor(i): Peter Škultéty, Petra Raučinová, Jozef Tóth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V nadväznosti na vydané učebné texty zo všeobecnej časti správneho práva hmotného predkladáme učebný text, ktorý sa zaoberá osobitnou časťou správneho práva. Predpokladom pre pochopenie jednotlivých...Viac...

Nájsť podobné
Právo životného prostredia

Autor(i): Soňa Košičiarová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je reprezentatívnym dielom osvedčeného tímu odborníkov – špecialistov z oblasti právnej teórie a praxe. Jej charakteristiku najlepšie vystihujú slová – komplexnosť, zrozumiteľnosť, dôraz na európsku dimenziu ochrany životného prostredia...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správnom konaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní - stav k 1. novembru 2012, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 204/2011 Zbierky zákonov...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Autor(i): Peter Mosný, Miriam Laclavíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Občianske právo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného právaViac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Autor(i): Ján Drgonec

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje podrobný komentár k článkom Ústavy SR a rozhodnutia Ústavného súdu SR, rozhodnutia orgánov Rady Európy vo veciach ochrany základných práv a slobôd, rozhodnutia orgánov Európskej únie vo veciach, ktoré sú relevantné po novelizácii.Viac...

Nájsť podobné
Spotrebiteľské právo

Autor(i): Jana Drgoncová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku...Viac...

Nájsť podobné
Učebnica občianskeho procesného práva 1+2

Autor(i): Ján Mazák, Mária Jánošíková, Peter Molnár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na.Viac...

Nájsť podobné
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch

Autor(i): Eva Gášpárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch“ predstavuje „praktický manuál“ pre zostavenie účtovnej závierky...Viac...

Nájsť podobné
Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch IV.

Autor(i): Milada Illášová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných publikácií vydaných vydavateľstvom NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. Je určená všetkým, ktorí...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2013/I

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Daň z príjmov, daňový poriadok, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, zákon o účtovníctve, DPH...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novela Zákonníka práce, Minimálna mzda, Odvody v roku 2013...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Postupy účtovania pre podnikateľov - s komentárom, Sociálne poistenie, Daňové plánovanie...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov