alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Moderná liečba ložiskovej psoriázy

Autor(i): Ivan Chromej

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je plnofarebná, ilustrovaná prácami autora. Táto kniha obsahuje informácie získané z pôvodných a renomovaných zdrojov, ktoré sú citované...Viac...

Nájsť podobné
Atopický ekzém

Autor(i): Ivan Chromej

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je plnofarebná, ilustrovaná prácami autora. Táto kniha obsahuje informácie získané z pôvodných a renomovyných zdrojov, ktoré sú citované...Viac...

Nájsť podobné
Vývojová dysplázia bedrového kĺbu

Autor(i): Milan Kokavec, Elena Žiaková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (developmental dyspladia of the hip - DDH) je od staroveku v centre záujmu odboru ortopédie. Rôzne diagnostické a liečebné prístupy, ako aj hľadanie príčin tejto záhadnej vývojovej poruchy"...Viac...

Nájsť podobné
Ako zbaviť telo jedov

Autor(i): Helen Foster

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Toxíny- látky, ktoré sú pre naše telo škodlivé, sú všade okolo nás v čoraz obligátnejších množstvách. Patria k nim hlavne alkohol, kofeín, nikotín a pesticídy...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana zdravia na cestách

Autor(i): Rastislav Maďar

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Cieľom publikácie je podať praktické informácie o zdravotných nástrahách číhajúcich na cestovateľov v zahraničí a o spôsoboch, ako im predchádzať formou odpovedí na 100 + 1 najčastejších otázok...Viac...

Nájsť podobné
Efeta 2001

Autor(i): Viktor Lechta

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Jubilejné číslo vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím...Viac...

Nájsť podobné
Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku

Autor(i): Viktor Lechta, Ondrej Matuška

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Narušená komunikačná schopnosť mentálne retardovaných detí má svoju špecifickú etiológiu, špecifickú symptomatológiu a metódy starostlivosti o reč takto postihnutých detí majú tiež svoje výrazné osobitosti"...Viac...

Nájsť podobné
Dohoda s chorobou

Autor(i): Valerij Sineľnikov

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Populárny ruský lekár a duchovný terapeut vás naučí, ako sa celkom inak dívať na svoje choroby a problémy: tak, aby ste sa necítili ako obeť, ale aby ste sa stali skutočnými pánmi svojho života.Viac...

Nájsť podobné
Škandalózna pravda o interrupciách

Autor(i): Juraj Masár

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Fakty o interrupciách v celosvetovom meradle. Čo hovoria odborníci na antikoncepciu? Biblia a ženská rovnoprávnosť...Viac...

Nájsť podobné
Manuál klinickej výživy

Autor(i): Mária Voleková, Vasil Šatník

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Manuál klinickej výživy je pomôckou pre nemocničné i ambulantné pracoviská, kde je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti výživa pacientov. Obsahuje štandardné postupy výživy i aplikácie infúznych roztokov, prehľad registrovaných prípravkov.Viac...

Nájsť podobné
Pleuran - Prebiotiká a ovplyvnenie civilizačných chorôb

Autor(i): Štefan Galbavý, Pavel Bobek, Attila Czirfusz

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kardiovaskulárne a nádorové ochorenia predstavujú v industrializovaných krajinách najvážnejší zdravotnícky problém a sú hlavnou príčinou morbidity a mortality...Viac...

Nájsť podobné
Masáž a aromaterapia - veľká kniha

Autor(i): Catherine Stuart

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Praktická ilustrovaná príručka, ktorá vás krok za krokom oboznámi s metódami dosahovania psychického uvoľnenia a dobrého psychického stavu. Titul je ojedinelý, podrobne odborne spracovaný, doplnený množstvom farebných fotografií...Viac...

Nájsť podobné
Erektilné poruchy

Autor(i): Ján Breza

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Postgraduálna monografia zaoberajúca sa problematikou erektilných porúch. Publikácia komplexne zhŕňa najnovšie poznatky týkajúce sa anatómie penisu, fyziológie a patofyziológie erekcie, diagnostických postupov a liečebných metód pri erektilných porucViac...

Nájsť podobné
Benígna hyperplázia prostaty

Autor(i): Ján Kliment, Michal Horňák

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Benígna hyperplázia prostaty je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia, ktoré výsledkom môžu, ale nemusia byť poruchy močenia. Ide o najčastejšie ochorenie prostaty u mužov...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly o schizofrénii

Autor(i): Ján Pečeňák a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Schizofrénia patrí medzi najzávažnejšie, ale ak sa to tak dá povedať, najviac provokujúce duševné poruchy. Každý deň sú publikované nové klinické a výskumné údaje o ochorení samom i základných mechanizmoch, ktoré by mohli byť v pozadí poruchy...Viac...

Nájsť podobné
Transrektálna ultrasonografia prostaty

Autor(i): Ján Ľupták

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia komplexne spracúvajúca problematiku vyšetrenia a diagnostiky ochorení prostaty pomocou transrektálnej ultrasonografie. Zaoberá sa technikou vyšetrenia, prípravou pacienta a inštrumentária pred vyšetrením...Viac...

Nájsť podobné
Reumatológia v teórii a praxi VI.

Autor(i): Jozef Rovenský a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Postgraduálna príručka - ďalší zväzok časovo otvorenej série encyklopedicky koncipovaných pokrokov a noviniek v reumatológii. Určená reumatológom, neurológom, ortopédom, fyziatrom, internistom, všeobecným lekárom a iným špecialistom...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z kliniky chorôb

Autor(i): Arnošt Bayer, Anna Eliašová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov bakalárskeho štúdia na fakultách zdravotníctva. Obsahuje základné údaje o klinike najčastejších chorôb s osobitným zameraním na ženy vrátane ich výskytu a špecifík počas tehotnosti...Viac...

Nájsť podobné
Práva pacientov

Autor(i): Mária Nemčeková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 19Viac...

Nájsť podobné
Mastocytózy

Autor(i): Martin Péč a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia je venovaná ochoreniu charakterizovanému abnormálnym vzrastom počtu mastocytov v tkanivách. Z hľadiska bližšej charakteristiky mastocytóz autori približujú niektoré epidemiologické ukazovatele, etiopatogenézu, diagnostické metódy...Viac...

Nájsť podobné
Základy multikultúrneho ošetrovateľstva

Autor(i): Miroslava Líšková, Iveta Nádaská a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov...Viac...

Nájsť podobné
Malý atlas renálnej biopsie

Autor(i): Dušan Daniš, Marián Benčat

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

O realizáciu nových, najmä invazívnych vyšetrovacích metód pri diagnostike ochorení obličiek sa jednotlivci pokúsili aj u nás. Ich skúsenosti potom využili ďalší odborníci, ktorí tieto metódy zaviedli do praxe ako rutinné vyšetrenia...Viac...

Nájsť podobné
Detská gastroenterológia - Novitates Paediatricae I

Autor(i): Peter Bánovčin, Ján Buchanec, Mirko Zibolen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Prvé dielo periodickej edície NOVITATES PAEDIATRICAE vzniklo na základe opakovaných požiadaviek praktických lekárov pre deti a dorast, ako aj pediatrov-špecialistov. Ponúka čitateľom mozaikový obraz jednotlivých pododborov pediatrie...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do bioenergetických javov

Autor(i): Karel Komárek

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Cieľom publikácie je sprístupniť prienik vedeckého a alternatívneho pohľadu na reálny svet. Kniha prináša aj najkomplexnejšiu terminológiu používaných pojmov v tejto problematike...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľské konceptuálne modely

Autor(i): Katarína Žiaková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom...Viac...

Nájsť podobné
Alergológia

Autor(i): Martin Hrubiško a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Prvá slovenská Alergológia z pera významných slovenských alergológov a imunológov určená pre medikov, špecialistov-alergológov, imunológov a ostatných odborníkov, ktorí prichádzajú do styku s týmto stále častejšie sa vyskytujúcim civilizačným ochorenViac...

Nájsť podobné
Komplexný program o AIDS

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia je určená predovšetkým pre učiteľov ošetrovateľstva na rôznych stupňoch vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek ako metodika vyučovania obsahu – prevencie HIV a ošetrovania chorých s AIDS...Viac...

Nájsť podobné
Gastropatia vyvolaná nesteroidovými antireumatikami

Autor(i): Ivan Rybár

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia komplexne spracováva súčasné poznatky o vlastnostiach nesteroidových antireumatík, o mechanizme ich patofyziologického pôsobenia na sliznice tráviacej rúry, ako aj o základných princípoch agresívnych a ochranných činiteľov sliznice...Viac...

Nájsť podobné
Variabilita frekvencie srdca

Autor(i): Kamil Javorka

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Aktivity biologických systémov, orgánov, ale aj buniek a subštruktúr sa v priebehu času menia, sú premenlivé - variabilné a často rytmické...Viac...

Nájsť podobné
Pôrodná asistencia I

Autor(i): Anna Eliašová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium pôrodných asistentiek. Poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým prístupom na základe faktov. Je koncipovaná podľa najnovších trendov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii...Viac...

Nájsť podobné
Mozková mrtvice

Autor(i): David J. Spence

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autor dospěl po třicetileté praxi na klinice k přesvědčení, že u nejrizikovější skupiny pacientů lze mozkové mrtvici v 75% případů zabránit a že k mnohým mozkovým příhodám dochází zcela zbytečně...Viac...

Nájsť podobné
Potreby v ošetrovateľstve

Autor(i): Martina Tomagová, Ivana Bóriková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia je určená študentom ošetrovateľstva, sestrám, ale i pedagógom...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov