alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo

Autor(i): František Németh a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo pre bakalárske a magisterské štúdium autorov F. Németha, M. Babčáka, A. Eliášovej a kol. je prínosom pre pedagogickú verejnosť zaoberajúcu sa výchovou sestier v podmienkach vysokej školy ...Viac...

Nájsť podobné
Základná farmakológia a farmakoterapia

Autor(i): Ladislav Mirossay, Ján Mojžiš a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia s názvom Základná farmakológia a farmakoterapia, ktorú po dlhšom čase systematickej práce predkladáme odbornej verejnosti, sa koncepčne vymyká z rámca klasicky písaných farmakológií...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľský slovník

Autor(i): Katarína Žiaková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...Viac...

Nájsť podobné
Zápal - Fundamentálny princíp vzniku chorôb

Autor(i): Miroslav Ferenčík

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia pojednáva o súčasných molekulovo biologických, bunkových a systémových mechanizmoch vedúcich ku vzniku klasických zápalových, ale aj autozápalových a zápalizujúvich (inflammaging) chorôb...Viac...

Nájsť podobné
Uzdrav svoje telo

Autor(i): Louise L. Hay

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Najrozšírenejšia kniha Louise L. Hayovej - len v Spojených štátoch amerických sa predalo niekoľko miliónov výtlačkov. V tejto útlej modrej knižke zaujíma autorka celostný prístup k zdraviu a ukazuje na úzke prepojenie ...Viac...

Nájsť podobné
Výživa detí

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Pôrod ste zvládli, dieťa je zdravé a radosť rodičov veľká. Predpokladom správneho vývoja dieťaťa je zdravá výživa...Viac...

Nájsť podobné
100 + 1 přírodních rad na bolest hlavy

Autor(i): Jarmila Mandžuková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V tomto stručném, ale výstižném průvodci naleznete 100 + 1 přírodních rad, jak porozumět bolestem hlavy a migréně, ale hlavně jak je léčit pomocí širokého spektra alternativních metod léčby...Viac...

Nájsť podobné
Nová miniencyklopédia prírodnej liečby

Autor(i): Igor Bukovský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha naväzuje na veľmi úspešný autorov titul Miniencyklopédia prírodnej liečby, ktorej sa na Slovensku a v Českej republike od roku 1992 v opakovaných a doplnených vydaniach predalo spolu viac ako 400 tisíc kusov...Viac...

Nájsť podobné
Ultrazvuková diagnostika ovariálnych nádorov

Autor(i): Igor Rusňák, Ján Štencl

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autori monografie si zvolili vysoko aktuálnu tému. "Ultrazvuková diagnostika ovariálnych nádorov" patrí medzi moderné neinvazívne vyšetrovacie metódy, ktorá významnou mierou posunula naše vedomosti o patofyziológii ovaria...Viac...

Nájsť podobné
Chirurgia pečene

Autor(i): Ľudovít Laca a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

V poslednej dekáde minulého storočia došlo k prudkému rozvoju techniky a k zavádzaniu nových moderných technológií do všetkých odvetví, vrátane medicíny...Viac...

Nájsť podobné
Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Máte príležitosť prečítať si najlepšie myšlienky najlepších mysliteľov v oblasti psychoterapie: osobné príbehy, prenikavé postrehy, praktické citácie, kazuistiky, anekdoty, rady expertov - všetko od najrešpektovanejších autorít na tomto poli...Viac...

Nájsť podobné
Závislosť od alkoholu

Autor(i): Johannes Lindenmeyer

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou a indikáciou, samotnou liečbou, zaobchádzaním s recidívami, prácou s príbuznými, kombináciou terapeutických prístupov, efektivitou..Viac...

Nájsť podobné
Cievne prístupy

Autor(i): Peter Gašparec a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Monografia “Cievne prístupy” uvádza čitateľa do „tajov a úskalí“ zabezpečovania cievnych prístupov u detí i dospelých. Poznatky, skúsenos­ti a praktické vedomosti, ktoré v knihe autori prezentujú boli postupne získavané z klinickej praxe už od 70. roViac...

Nájsť podobné
Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi

Autor(i): Elena Gurková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Štandardná terminológia ošetrovateľských diagnóz prezentovaná klasifikačným systémom NANDA International usmerňuje vymedzenie rozsahu autonómnej ošetrovateľskej praxe, zameranie výskumu, ako aj rozvoj ošetrovateľskej teórie...Viac...

Nájsť podobné
Zápaly pľúc u detí

Autor(i): Alica Kapellerová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Koncepcia publikácie vychádza zo základných klinických, mikrobiologických i farmakologických poznatkov potrebných pre pediatrickú prax. Okrem toho poskytuje významné údaje pre diagnózu a liečbu pneumónií počas hospitalizácie pacienta"...Viac...

Nájsť podobné
Imunitný systém - dobrý obranca, ale aj možný diverzant

Autor(i): Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Yehuda Shoenfeld, Vladimír Maťha

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"V súčasnosti je k dispozícii viac monografií o imunológii s rôznym rozsahom a zameraním. Viaceré z nich poskytujú veľmi komplexné a podrobné informácie, ktoré vyžadujú už určité vedomosti z biochémie, fyziológie, či mikrobiológie"...Viac...

Nájsť podobné
Synkopa

Autor(i): Peter Mitro

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Synkopa je symptóm definovaný ako prechodná spontánna strata vedomia s náhlym vznikom a úplnou, zvyčajne rýchlou úpravou, bez nutnosti medicínskeho zásahu, ktorá vzniká v dôsledku zníženej perfúzie mozgu...Viac...

Nájsť podobné
Ajurvéda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ajurvéda je jeden z najstarších liečebných systémov na svete. Základom je starobylé indické učenie, ktoré chápe človeka ako jeden celok tela, duše a duchovného vnímania, ktorý úzko súvisí s vesmírom a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť.Viac...

Nájsť podobné
Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Autor(i): Ivica Gulášová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené." ...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum

Autor(i): Katarína Žiaková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu...Viac...

Nájsť podobné
Bylinky a liečiteľské rady od Julky pre deti

Autor(i): Ľubica Hybenová, Júlia Strkáčová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Liečiteľské dary odovzdávam s láskou a pokorou stovkám chorých, ktorí hľadajú u mňa pomoc. Nie vždy sa mi podarí prinavrátiť trpiacim zdravie. Čo ale dávam všetkým bez rozdielu, to je nádej, silná viera v uzdravenie, pozitívna energia, ...Viac...

Nájsť podobné
Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

Autor(i): Elena Nováková, Cyril Klement, Vladimír Oleár

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Publikácia je písaná zrozumiteľne a prehľadne, aby zaujala študentov medicíny a lekárov. Princípy vakcinácie však objasní aj pre ostatných odborníkov a záujemcov...Viac...

Nájsť podobné
Cukrovka (diabetes)

Autor(i): Éric Ménat

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Diabetes – cukrovka je choroba, ktorá ohrozuje už milióny ľudí a stala sa skutočnou epidémiou. Nezdravý spôsob života – málo pohybu, nevhodné zloženie a množstvo stravy a k tomu zlozvyky ako fajčenie, alkohol...Viac...

Nájsť podobné
Neinvazívna funkčná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení

Autor(i): Anton Lacko, Marián Mokáň, Josef Květenský a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Knižná publikácia plasticky približuje čitateľovi zložitú, teoretickú aj praktický náročnú matériu funkčnej kardiovaskulárnej dianostiky. Je to vďaka tomu, že autori sa nesústredili výlučne na metodickú stránku vyšetrovacích postupov," ...Viac...

Nájsť podobné
Atlas liečivých rastlín a lesných plodov

Autor(i): Jaroslav Kresánek ml., Jaroslav Kresánek st.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Vydanie tohto diela naväzuje na veľmi úspešný Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, u nás r. 1977 ocenený Slovenským literárnym fondom ako najlepšia monografia a na knižnom veľtrhu v Mníchove a vo Varne ako najlepšie ilustrovaná monografia."...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky

Autor(i): Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, ...Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca hypnózou v medicíne

Autor(i): Dietrich Langen

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Langenov Sprievodca hypnózou v medicíne je mimoriadne jasná, stručná a informáciami nabitá príručka. Poskytuje základy, na ktorých možno stavať...Viac...

Nájsť podobné
Učenie sa kognitívno-behaviorálnej terapii

Autor(i): Jesse H. Wright a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Táto kniha je vynikajúcim úvodom do aplikácie kognitívnej terapie na klinické problémy. Zrozumiteľný text a ilustrácie knihy sprevádzajú čitateľa cez konceptualizáciu prípadu cez všetky nevyhnutné stratégie a zručnosti..."Viac...

Nájsť podobné
Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia + kniha Hypoglykémia ZADARMO

Autor(i): Marián Mokáň, Emil Martinka, Peter Galajda

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Svet v súčasnosti trpí mnohými nevyliečiteľnými chorobami a medzi tie najnepredvídanejšie a najzákernejšie patrí aj diabetes mellitus. Z celej populácie na zemeguli trpí touto chorobou 246 miliónov ľudí...Viac...

Nájsť podobné
Bolesť ako ošetrovateľský problém

Autor(i): Ivica Gulášová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Bolesť patrí medzi najčastejšie príznaky, ktoré privedú chorého k lekárovi. Sprevádzaná je nepríjemnými pocitmi rôzneho charakteru, rozličnej intenzity a jej trvanie je takisto variabilné...Viac...

Nájsť podobné
Lekárska parazitológia

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Z obsahu: Lekárska parazitológia; Lekárska helmintológia; Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov; Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie; Príležitostne parazitické červy; Príležitostne parazitické článkovce; ...Viac...

Nájsť podobné
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Autor(i): Mária Kilíková, Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov