alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy

Autor(i): Peter Kukumberg a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Existuje zopár ochorení ľudí, ktorých príznaky sú prejavom súčasne prebiehajúcej poruchy súhry prganizácie a chodu funkcií tela a duše. Ich klinická...Viac...

Nájsť podobné
Mikronutrienty

Autor(i): Uwe Gröber

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto praktická príručka poskytuje informácie, ako bezpečne a účinne používať mikronutrienty. V prehľadnom usporiadaní popisuje 54 mikronutrientov, vrátane odporúčaní, indikačných skupín, znakov a symptómov deficiencie...Viac...

Nájsť podobné
Pediatrické ošetrovateľstvo

Autor(i): Mária Boledovičová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie...Viac...

Nájsť podobné
1001 malých zázrakov pre zdravie

Autor(i): Esme Floyd

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Táto pozoruhodná publikácia ponúka čitateľom skutočne až toľko neoceniteľných rád, návodov, tipov a odporúčaní, ako si poradiť – nekomplikovane a bez nepríjemných návštev lekára – so všemožnými zdravotnými problémami, ...Viac...

Nájsť podobné
Metódy v klinickej dysfagiológii

Autor(i): Sönke Stanschus

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Dysfagiológia je mladá veda, no záujem o ňu je nebývalý, pretože množstvu pacientov (dospelých aj detí) s poruchami prehĺtania vracia nádej na komfortnejší život a často im život aj zachráni. Po publikáciách, ktoré by sa zaoberali diagnostikou a...Viac...

Nájsť podobné
Systémové choroby spojivového tkaniva (systémové autoimunitné choroby)

Autor(i): Jozef Lukáč a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Systémové choroby spojivového tkaniva (SCHS) - systémové autoimunitné choroby - tvoria samostatnú skupinu medzi zápalovými reumatickými chorobami...Viac...

Nájsť podobné
Nádory oka a okolitých štruktúr

Autor(i): Alena Furdová, Zoltán Oláh

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Zhubné nádory všeobecne tvoria závažný a veľmi aktuálny problém medicíny a aj spoločnosti. Svojím bujnením v tkanivových štruktúrach očnej gule a jej pomocných orgánov ohrozujú nielen zrak, ale i život človeka...Viac...

Nájsť podobné
Celiakia a bezlepková diéta

Autor(i): Ružena Murgová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,...Viac...

Nájsť podobné
Zdravie z Božej lekárne

Autor(i): Maria Treben

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Svetoznáma rakúska liečiteľka a bylinkárka ponúka v novom vydaní žiadanej a obľúbenej bylinkárskej knihy množstvo informácií o bylinkách a liečivách z nich vyrábaných, o ich účinkoch a možnostiach použitia...Viac...

Nájsť podobné
Princípy chirurgie

Autor(i): S. Haruštiak a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Pokračovanie odbornej publikácie Princípy chirurgie 2. diel...Viac...

Nájsť podobné
Starnutie a staroba

Autor(i): M.B. Benjan

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Staroba –choroba!" "Proti veku nieto lieku!" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne...Viac...

Nájsť podobné
Interpersonálna psychoterapia

Autor(i): Myrna. M. Weissman, John C. Markowitz, Gerald L. Klerman

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

"Interpersonálna psychoterapia bola vyvinutá v roku 1970 ako individuálna liečba depresie, neskôr sa rozširovala a modifikovala aj pre účely profylaktickej liečby podobne ako pre akútnu liečbu..."Viac...

Nájsť podobné
Manažment, marketing a lieky

Autor(i): Viliam Foltán a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

- Lieky a ich potenciál na trhu; - Hospodárska politika; - Manažment a jeho možnosti; - Marketing a lieky; - Reklama a lieky; ...Viac...

Nájsť podobné
Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe

Autor(i): Táňa Bulíková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov...Viac...

Nájsť podobné
EKG do vrecka

Autor(i): Štefan Farský

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí...Viac...

Nájsť podobné
Profesionálne opatrovateľstvo

Autor(i): Anna Krišková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna farmácia a zdravotníctvo

Autor(i): Viliam Foltán

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Súčasný stav v zdravotníctve a vo farmácii na Slovensku je podmienený niekoľkými hlavnými faktormi. Systém už pozná trh, trhové hospodárstvo a právnymi úpravami stanovuje pravidlá podnikania...Viac...

Nájsť podobné
História ošetrovateľstva

Autor(i): Dana Farkašová

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu...Viac...

Nájsť podobné
Malý atlas liečivých rastlín

Autor(i): Ľ. Thurzová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny...Viac...

Nájsť podobné
Parkinsonova choroba

Autor(i): Ján Benetín, Pete Valkovič

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Neurológia je medicínska disciplína revokujúca rešpekt svojou ne­úprosne komplikovanou logikou odkrývanou ustavične sa zdokonaľujú­cim stavom znalostí skladby a funkcie najvznešenejšej biologickej matérie ...Viac...

Nájsť podobné
Pľúcna hypertenzia očami kardiológa

Autor(i): Iveta Šimková a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Autor(i): Dagmar Magurová, Ľudmila Majerníková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb,...Viac...

Nájsť podobné
EMDR - Terapia psychotraumatických stresových syndrómov

Autor(i): Arne Hofmann

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha obsahuje podrobný popis psychodynamického pozadia traumatizácií, prehľad o oblasti porúch, ktoré sú traumatogénne, praktické postupy pri jednotlivých fázach,...Viac...

Nájsť podobné
Výchova k zdraviu

Autor(i): Martina Bašková a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Cieľom tejto monografie je rozpracovať otázky v oblasti výchovy k zdraviu z pohľadu ošetrovateľstva a príbuzných odborov...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľstvo - teória

Autor(i): Dana Farkašová a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia.Viac...

Nájsť podobné
Volajú to medicína

Autor(i): Daniel Jankech

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kritická publikácia o pomeroch rešpektovania práv pacientiek hospitalizovaných na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach slovenských nemocníc...Viac...

Nájsť podobné
Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy inhibítormi aromatázy

Autor(i): Peter Kubatka a kol.

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Napriek významným pokrokom v liečbe a stúpajúcemu počtu prežívajúcich je rakovina stále veľmi vážnym celospoločenským problémom. Najčastejšie vyskytujúcim sa nádorovým ochorením u žien je v celosvetovom merítku rakovina mliečnej žľazy...Viac...

Nájsť podobné
Môj život so sklerózou multiplex

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Kniha prináša vybrané texty a obrázky zo súťaže, ktorú organizovali občianske združenie Podpora a nádej a farmaceutická spoločnosť Bayer. Do súťaže sa mohli zapojiť nielen samotní pacienti, ale aj ich rodinní príslušníci, či priatelia...Viac...

Nájsť podobné
Onkologické ošetrovateľstvo I.

Autor(i): Alexander Berč, Ľuba Palková

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné zdravotné predpisy – teória, legislatíva, implement

Autor(i): Cyril Klement a kolektív

Kategória: KNIHY | Medicína a zdravie

Komplexná, prehľadná a zrozumiteľná publikácia o závažných ohrozeniach zdravia prenosnými ochoreniami...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov