alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
PMP Exam Prep Questions, Answers and Explanations

Autor(i): Christopher Scordo

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Countless time and money is spent preparing for the PMP(r) exam. So why aren't students laser-focused on taking practice exams before attempting the real thing? Reflects the current PMP exam format and the PMBOK(r) Guide - Fifth Edition! ...Viac...

Nájsť podobné
Strategický marketing

Autor(i): Dagmar Jakubíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikace uznávané autorky se jako jediná na českém trhu komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií a trendům v této oblasti. Publikace je určena jak marketingovým praktikům, manažerům a podnikatelům, tak.Viac...

Nájsť podobné
Komunikace a prezentace

Autor(i): Jiří Plamínek

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si...Viac...

Nájsť podobné
Velký slovník marketingových komunikací

Autor(i): Olga Jurášková, Pavel Horňák a kolektiv

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Velký slovník marketingových komunikací poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie reklamy

Autor(i): Jitka Vysekalová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy...Viac...

Nájsť podobné
Prodejem k vítězství

Autor(i): Richard Denny

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Pokud si chcete začít budovat kariéru jako úspěšný prodejce nebo už profesionálním prodejcem jste a rádi byste své prodeje navýšili, kniha Prodejem k vítězství se vám jistě stane neocenitelnou příručkou...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o mediaci

Autor(i): Martina Doležalová a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. Zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostechViac...

Nájsť podobné
Building the Bridge As You Walk On It

Autor(i): Robert E. Quinn

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Building the Bridge As You Walk On It tells the personal stories of people who have embraced deep change and inspired author Robert Quinn to take his concept one step further and develop a new model of leadership ...Viac...

Nájsť podobné
Creativity at Work

Autor(i): Ros Taylor

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

With the latest theories on creative thinking, psychologist Ros Taylor investigates the pre-requisites needed in any organisation for creativity to flourish. With a ground-breaking new study taking in 1000 ...Viac...

Nájsť podobné
Prezentace v marketingových komunikacích

Autor(i): Ladislav Kopecký

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Dnešní svět křižují miliardy nejrůznějších sdělení a informací. Přes dynamický rozvoj elektronických médií a technologií patří k ironii dnešní doby, že komunikace ve světě se stává stále obtížnější...Viac...

Nájsť podobné
Marketing v cestovním ruchu

Autor(i): Dagmar Jakubíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Druhé vydání úspěšné publikace reaguje na vývoj ve společnosti a ekonomice, je upraveno a doplněno o aktuální poznatky z oblasti teorie i praxe v cestovním ruchu. První část se nadále zabývá volným časem, který je jednou...Viac...

Nájsť podobné
Public relations

Autor(i): Ladislav Kopecký

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Aniž si to uvědomujeme, s public relations, s jejich účinky a vlivy se potkáváme téměř na každém kroku. Ovlivňují naše názory a postoje, náš životní styl, prostupují naší každodenností a velmi často formují prostředí, které nás obklopuje. Nabízíme váViac...

Nájsť podobné
Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Autor(i): Marek Šedivý, Olga Medlíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizací: Co je třeba udělat, aby se nezisková organizace stala atraktivní pro veřejnost a byla schopna zajistit dostatek zdrojů na prosazování a naplňování svého poslání?Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní marketing

Autor(i): Hana Machková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Nové vydání knihy reaguje na současný dynamický vývoj v oblasti mezinárodního marketingu. Je rozšířeno o aktuální trendy, např. úlohu marketingu v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility - společensky zodpovědné chování firem)...Viac...

Nájsť podobné
Moderní marketingová komunikace

Autor(i): Jana Přikrylová, Hana Jahodová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikace se komplexně věnuje problematice marketingové komunikace včetně nových trendů. Obsahuje případové studie a barevnou obrazovou přílohu. Je určena jak pracovníkům komunikačních agentur, firemního marketingu a PR...Viac...

Nájsť podobné
Jak psát reklamní text

Autor(i): Zdeněk Křížek, Ivan Crha

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Již čtvrté vydání úspěšné knížky se věnuje všemu podstatnému, co je třeba znát k sestavení účinného reklamního textu pro inzeráty, letáky a katalogy, reklamu na internetu, televizní a rozhlasovou reklamu a venkovní reklamu...Viac...

Nájsť podobné
Empowerment Takes More Than a Minute

Autor(i): Kenneth Blanchard

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Empowerment is not about giving power to people but releasing the power people already have. So say the authors of Empowerment Takes More Than a Minute. Now more than ever, organizations are maximizing their effectiveness ...Viac...

Nájsť podobné
Jak stvořit pecku na trhu

Autor(i): Jonah Berger

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Proč se některé výrobky a myšlenky mezi lidmi rozšíří jako vi- rus? Proč o některých výrobcích mluvíme raději než o jiných? To, o čem si lidé povídají, způsobí, že jisté myšlenky...Viac...

Nájsť podobné
Doménová čítanka

Autor(i): Martin Husovec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia...Viac...

Nájsť podobné
Styl mediálních dialogů

Autor(i): Světla Čmejrková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikace analyzuje televizní a rozhlasové dialogy od krátkých informativních interview po moderování celých vysílacíc bloku, od rozhovoru seriózních po zábavné talk show...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum sociálnej komunikácie

Autor(i): Elena Hradiská, Helena Čertíková, Zora Hudíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné preViac...

Nájsť podobné
Reklamní slogany

Autor(i): Lionel Salem

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Reklamní slogany jsou krátká slovní spojení, která zdůrazňují klíčové vlastnosti produktů, služeb nebo značek. Jejich tvůrci je navrhují tak, abychom si je snadno zapamatovali...Viac...

Nájsť podobné
Mediální právo v informační společnosti

Autor(i): Ondřej Moravec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního.Viac...

Nájsť podobné
Marketing management

Autor(i): Philip Kotler, Kevin Lane Keller

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Autoři reflektují dramatické změny v marketingovém prostředí, zejména ekonomické poklesy a recese, dále...Viac...

Nájsť podobné
The Marketing Manifesto

Autor(i): David James Hood

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Marketing is key to the health and wealth of organisations and a vital component in business strategy. Despite the fact that it produces three times more value than any other facet of a business and continual major improvements in ...Viac...

Nájsť podobné
Public relations jako ovlivňování mínění

Autor(i): Jozef Ftorek

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Nové, rozšířené vydání ojedinělé publikace je určeno zájemcům o oblast komunikace, manipulace, ovlivňování mínění a vytváření souhlasu - public relations. Kniha je určena zejména studentům komunikace a PR, pracovníkům v PR...Viac...

Nájsť podobné
Politika a politický marketing

Autor(i): Bohumír Štědroň a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

V klasickém pojetí je politický marketing součástí politického managementu. Politický marketing obvykle používá klasický marketingový mode 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, "umístění" kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Voliči jsouViac...

Nájsť podobné
Mezinárodní ekonomické právo

Autor(i): Pavel Šturma, Vladimír Balaš

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Předkládaná publikace přináší komplexní zpracování mezinárodního ekonomického práva jako jednoho z nových a velmi dynamických odvětví mezinárodního práva.Viac...

Nájsť podobné
Creating Powerful Brands

Autor(i): Leslie de Chernatony

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

This has long been the one book that students can rely on to get them thinking critically and strategically about branding. This new fourth edition is no exception. The definitive introductory textbook for this crucial topic, ...Viac...

Nájsť podobné
Islamic Branding and Marketing

Autor(i): Paul Temporal

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Islamic Branding and Marketing: Creating A Global Islamic Businessprovides a complete guide to building brands in the largest consumer market in the world...Viac...

Nájsť podobné
Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

Autor(i): Roman Kozel, Lenka Mynářová, Hana Svobodová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Přehledná a srozumitelná publikace představuje současné metody a techniky marketingového výzkumu a přináší řadu rad a tipů pro jejich využití v praxi. Velmi cenné je velké množství příkladů a řada případových studií...Viac...

Nájsť podobné
Krizová komunikace s médii

Autor(i): Vojtěch Bednář

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi se zásadami a možnostmi krizové mediální komunikace. Poznáte mechanismy mediální komunikace se zvláštním zřetelem ke vzniku situací...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov