alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Marketing Research

Autor(i): Nigel Bradley

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Building on the success of the previous editions, the third edition of Marketing Research: Tools and Techniques provides an accessible and engaging insight into marketing research. Based on the concept of the Marketing Research Mix, ...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol

Autor(i): Soňa Gullová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci...Viac...

Nájsť podobné
Big Data Marketing

Autor(i): Lisa Arthur

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Leverage big data insights to improve customer experiences and insure business success. Many of today's businesses find themselves caught in a snarl of internal data, paralyzed by internal silos, and executing antiquated marketing approaches...Viac...

Nájsť podobné
Velká kniha o prodeji

Autor(i): Martin Limbeck

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Uznávaný prodejní trenér a autor známé knížky Jak myslí špičkový obchodník vám ve své klíčové knize o prodeji ukáže, jak úspěšně získávat nové zákazníky, uzavírat s nimi obchody a budovat vztahy. Co je to vlastně NOVÝ HARDSELLING? Je to moderní..Viac...

Nájsť podobné
Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Kniha Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky vás provede unikátním světem tvorby účinných obchodních názvů. První část knihy je určena především aktivním tvůrcům názvů z řad laické i odborné veřejnosti. Autoři publikViac...

Nájsť podobné
Brick by Brick

Autor(i): David Robertson, Bill Breen

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

What is less well known, though, is how close this iconic company came to total collapse in 2003. Brick by Brick is the compelling story of a Danish family-owned company that enjoyed decades of success before its inability to keep ...Viac...

Nájsť podobné
Marketing služeb

Autor(i): Miroslava Vaštíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

V praktické a čtivé knize se dozvíte, jak vytvořit nabídku konkurenceschopného sortimentu služeb a tyto služby úspěšně a efektivně poskytovat zákazníkům. Publikace uznávané české odbornice v této oblasti nemá na trhu konkurenci. Je určena zejména...Viac...

Nájsť podobné
Vytvořte si vlastní značku

Autor(i): John Purkiss

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Abyste uměli dobře „prodat“ své dovednosti je potřeba, abyste věděli, co vám jde nejlépe a v čem jste jedineční. Nejde jen o to vydělávat velké peníze, ale především o to, jak cítit se dobře vykonávat zaměstnání, které vám skutečně sedí. Zkrátka o Viac...

Nájsť podobné
Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem

Autor(i): Luboš Bárta

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikace si klade za cíl být přehlednou příručkou pro malé, střední i větší vinaře, vinařské hotely, obchodní společnosti, chce být praktickým manuálem, podle nějž může efektivně komunikovat své vinařství a jeho produkty každý vinař...Viac...

Nájsť podobné
Emoce v marketingu

Autor(i): Jitka Vysekalová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Emoce hrají v marketingu důležitou, ne-li hlavní roli – od marketingového výzkumu přes jednotlivé části marketingového mixu až po komunikační strategie. Jak můžeme emoce v marketingu a především v marketingové komunikaci využít? Jaký význam mají emocViac...

Nájsť podobné
Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva

Autor(i): Marián Kropaj

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Všeobecným právnofilozofickým a právnoteoretickým otázkam sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Predkladané dielo predstavuje pokus vyrovnať sa...Viac...

Nájsť podobné
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013 + CD-ROM / Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2013

Autor(i): Martina Radvanová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Súhrnný prehľad zo všetkých oblastí národného hospodárstva (demografia a sociálne štatistiky; makroekonomické štatistiky; podnikateľské štatistiky...Viac...

Nájsť podobné
Procesní řízení pro manažery

Autor(i): Roman Fišer

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Kniha je manažerskou příručkou pro všechny, kdo chtějí prostřednictvím procesního řízení co nejrychleji dosahovat konkrétních a udržitelných výsledků. Zkušený autor s vysvětluje, že přechod od funkčního k procesnímu řízení není mechanická záležitost.Viac...

Nájsť podobné
Rozhodnutia vo veciach reklamy

Autor(i): Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...Viac...

Nájsť podobné
Marketing a strategické řízení ve veřejných službách

Autor(i): Jakub Slavík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele...Viac...

Nájsť podobné
Best of Business Card Design 6

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

The latest edition of Rockport’s best-selling The Best of Business Card Design series features a high-end collection of the most recent and best work by top designers around the world.Viac...

Nájsť podobné
Pirátství

Autor(i): Adrian Johns

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Je stahování z internetu legální? Jak stará jsou autorská práva? Od chvíle, kdy se začal šířit Napster a jiné služby na sdílení souborů, se většina z nás smířila s faktem, že duševní pirátství je produktem digitální éry...Viac...

Nájsť podobné
Jak stvořit pecku na trhu

Autor(i): Jonah Berger

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Proč se některé výrobky a myšlenky mezi lidmi rozšíří jako vi- rus? Proč o některých výrobcích mluvíme raději než o jiných? To, o čem si lidé povídají, způsobí, že jisté myšlenky a zvyklosti se jaksi uchytí lépe...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov...Viac...

Nájsť podobné
Sloboda prejavu a sloboda po prejave

Autor(i): Ján Drgonec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Autor sa vo svojom najnovšom diele znovu zaoberá problematikou, ktorú má rád a ktorej sa dlhodobo venuje. Predkladá v ňom posun vo výklade podmienok uplatňovania...Viac...

Nájsť podobné
Kroky slov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., ktorý je novinárom, profesorom...Viac...

Nájsť podobné
Kompetentný hovorca

Autor(i): Eva Chudinová, Andrej Tušer

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj...Viac...

Nájsť podobné
Nové trendy v nabídce cestovního ruchu

Autor(i): Halina Kotíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Kniha je první na našem trhu, která se věnuje novým trendům v nabídce cestovního ruchu a představuje je na konkrétních příkladech ze zahraničí i z České republiky. Je určena pracovníkům a podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a..Viac...

Nájsť podobné
Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie

Autor(i): Eva Poláková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnotovej orientácie jednotlivca...Viac...

Nájsť podobné
Metody výzkumu médií

Autor(i): Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického...Viac...

Nájsť podobné
Masová média

Autor(i): Jan Jirák, Barbara Köpplová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je...Viac...

Nájsť podobné
Zpravodajství

Autor(i): Tomáš Trampota

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Předmět sociologie zpravodajství poskytuje základní orientaci v pohledu na zpravodajství jako na sociální fenomén, seznamuje studenty se základními teo-riemi, které se vztahují k popisu produkce zpráv, s faktory, které se na...Viac...

Nájsť podobné
Fundraising

Autor(i): Petr Boukal a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Na trhu ojedinělá publikace se komplexně věnuje problematice fundraisingu neziskových organizací. Staví na vědeckém výstupu výzkumné činnosti v oblasti fundraisingu, je určena zejména ekonomům a fundraiserům neziskových organizací a studentům vysokýcViac...

Nájsť podobné
Transparentní společnost

Autor(i): Gianni Vattimo

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Plně informovaný pohled na svět (média v něm jsou určující, v negativním i positivním slova smyslu) mění společnost a sociální scénář - mění se pojmy demokracie, pravdy. Místo individuální zkušenosti nastupuje zkušenost mediální...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Autor(i): Ludmila Štěrbová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, obchodníkům, pracovníkům státní správy, studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Autoři, kterými jsou odborníci z VŠE v Praze, se zaměřují na komplexní analýzu...Viac...

Nájsť podobné
Jak si vybudovat MLM stroj na peníze

Autor(i): Randy Gage

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Randy Gage, světový expert na síťový marketing, v této knize, která představuje milník, odkrývá to, jak můžete vytvořit z přetrvávajícího pasivního příjmu naprostou finanční svobodu. Randy se prořezává přes klamy a nadsázky, aby vám přesně ukázal, Viac...

Nájsť podobné
A Guide to the Project Management Body of Knowledge

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

A reflection on the collaboration and knowledge of working project managers that provides the fundamentals of project management as they apply to a wide range of projects. This internationally recognized standard provides ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov