alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Práce a Mzdy 6/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Dovolenka v roku 2012, Hmotná zodpovednosť, daňový bonus, garančné poistenie v nezamestnanosti, ...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 6/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Rozdelenie zisku spoločnosti, zmeny v PÚ a dotácie v roku 2012, úpravy základu dane PO a FO, ...Viac...

Nájsť podobné
Kolektívne investovanie

Autor(i): Božena Chovancová, Stanislav Žofčák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Problematika kolektívneho investovania má v súčasnosti veľmi široký záber, ktorý nie je možné obsiahnuť v rámci jednej publikácie. Autori sa preto rozhodli sústrediť pozornosť len na niektoré ťažiskové problémy a najmä na najnovšie inovatívne formy..Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 5/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Odpisy - účtovné a daňové, Určenie miesta zdaniteľného plnenia, Dovolenky, ...Viac...

Nájsť podobné
Organizačné správanie: Od teórie k aplikácii v praxi

Autor(i): Zuzana Birknerová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov...Viac...

Nájsť podobné
Podniková diagnostika

Autor(i): Anna Neumannová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk...Viac...

Nájsť podobné
Obchod - minulosť, súčasnosť, perspektívy

Autor(i): Ľudmila Chmelíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autorka sa zamýšľa nad vývinom obchodu od jeho histórie až po súčasnosť a nad perspektívami, ktoré sa črtajú pre ďalšie generácie.Viac...

Nájsť podobné
Manažment

Autor(i): Edward Russell-Walling

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Edward Russell-Walling sa v publikácii zamýšľa nielen nad otázkou, či je manažment umením, alebo vedou, ale predstavuje aj najzaujímavejšie pojmy, definície a prípadové štúdie tejto oblasti. Odpovedá na otázky, čo je bilančná karta, benchmarking...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 4-5/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon o inšpekcii práce, Novela zákona o sociálnych službách, Zamestnávanie absolventov,...Viac...

Nájsť podobné
Zásobovacia a distribučná logistika

Autor(i): Peter Trebuňa, Miriam Pekarčíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár podnikania

Autor(i): Ján Zbojek

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Je to nový pohľad na podnikanie, ktorý vychádza zo základných princípov neokybernetiky. Dozviete sa, v čom spočíva podstata podnikania a ako k nemu pristupovať. Autor predstavuje deväť krokov algoritmu podnikania, ktorých dodržiavanie vám zaručuje...Viac...

Nájsť podobné
Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť teóriu číslami

Autor(i): Menbere Workie, Martin Labaj, Daniel Dujava

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V prvej časti autori detailne a postupne popisujú chápanie štruktúry ekonomiky pomocou modernej metódy input-outputu...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 3/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ako darovať 2 % dane?, Vysporiadanie príjmov dôchodcov, Sociálny fond, Dobrovoľné poistenie,...Viac...

Nájsť podobné
Základy marketingu

Autor(i): Viera Cibáková, Gabriela Bartáková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, ...Viac...

Nájsť podobné
Verejná správa 2/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon o rozpočtovej hospodárnosti, Náhrada škody a nemajetkovej ujmy, Podnikanie cez internet, Školské výchovno-vzdelávacie a účelové zariadenie, ...Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 1/2012

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vnútropodnikové smernice; Dane v praxi; Zákonník práce; ...Viac...

Nájsť podobné
Pozitívne správanie

Autor(i): Otakar Krásenský

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vážne, veselé a poučné zamyslenia s aforizmami nad východiskami z rôznych situácií...Viac...

Nájsť podobné
Úvahy o podnikaní

Autor(i): Ján Košturiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zdá sa mi, že svet okolo nás sa dnes mení rýchlejšie ako v minulosti. Veci, ktoré sme sa naučili v škole zastarávajú veľmi rýchlo, musíme sa učiť stále viac nových vecí, ale musíme sa aj mnohé staré návyky a praktiky odúčať...Viac...

Nájsť podobné
Marketing na Twitteri

Autor(i): Peter Murár

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Firiem, ktoré sa snažia rozšíriť svoj marketing aj na Twitter, stále pribúda. No vytvorenie profilu na Twitteri a úspešné tweetovanie sú dve rozdielne veci...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika pre obchodníkov i bežný život

Autor(i): Vojtěch Černý

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Titul je určený tým, ktorých každodenným chlebom je vysvetľovanie a presvedčovanie - obchodníkom, ale tiež manažérom, učiteľom, politikom, atď. Ponúkne im ucelený kurz, ktorého úlohou je vylepšiť vystupovanie, prejav, ale predovšetkým argumentáciu...Viac...

Nájsť podobné
Digitálna značka

Autor(i): Allen P. Adamson

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe Digitálna značka autor pomôže firmám nájsť spôsob, ako na to, ako sledovať reakcie zákazníkov na internete a adekvátne na ne reagovať...Viac...

Nájsť podobné
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,...Viac...

Nájsť podobné
Vybudujte skvelú firmu

Autor(i): Mark Thompson, Brian Tracy

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Napriek náročným trhovým podmienkam a neľútostnej konkurencii existuje stále množstvo firiem, ktoré sú úspešné a vysoko ziskové. Prečo by medzi ne nemohla patriť aj vaša? Kniha Vybudujte skvelú firmu je plná osvedčených postupov...Viac...

Nájsť podobné
Nová štatistická klasifikácia zamestnaní

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Štatistický úrad Slovenskej republiky schválil od 15.11.2010 vyhlášku č.407/2010 Z.z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní. Zároveň v § 3 zrušil opatrenie č. 16/2001 Z.Z. ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní...Viac...

Nájsť podobné
Venture kapitál a rozvojový kapitál pre váš biznis

Autor(i): Magdaléna Freňáková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Na Slovensku je veľa dobrých nápadov a inovatívnych firiem. Mnohé však ostávajú bez možnosti realizácie či rozvoja, lebo im chýbajú financie na rozbeh...Viac...

Nájsť podobné
Reality TV

Autor(i): Peter Mikuláš

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Reality TV svojím masívnym rozšírením v posledných rokoch bezpochyby vzbudila silné emócie...Viac...

Nájsť podobné
Koučovanie - krátko, jednoducho, účinne

Autor(i): Peter Szabó, Daniel Meier

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Medzi množstvom kníh, ktoré koučovanie komplikujú hlbokou psychológiou alebo naopak, zjednodušujú ho na šablónovité techniky, je táto kniha osviežujúcim prekvapením...Viac...

Nájsť podobné
Služby - teória služieb, marketing služieb

Autor(i): Alexander Mateides, Jaroslav Ďaďo

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Titul obsahuje všetko o službách: teóriu služieb, marketing, kvalitu, služby zákazníkom a meranie spokojnosti s nimi.Viac...

Nájsť podobné
Slovenské masmediálne právo

Autor(i): Peter Muríň

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia Slovenské masmediálne právo predstavuje najkomplexnejšie spracovanie právnej problematiky masmediálnych prostriedkov...Viac...

Nájsť podobné
Kategorizácia ubytovacích zariadení

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Dňa 1. augusta 2008 nadobudla účinnosť vyhláška č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Podľa zákona je každý podnikateľ prevádzkujúci nejaké budovy, ale aj priestViac...

Nájsť podobné
Úplné znenie potravinového kódexu

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikáciu odporúča hlavný hygienik SR ako podklad pre zavádzanie kvalitatívne nového postupu riadenia technickej a hygienickej akosti poživatín systémovým princípom HACCP; Správnou výrobnou praxou.Viac...

Nájsť podobné
Stručný sprievodca: Podcasting

Autor(i): Mark Harnett

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Stručný sprievodca podcastingom vám poskytne všetky základné informácie o tom, ako efektívne využiť podcasting, jeden z nástrojov internetového marketingu, na zviditeľnenie svojej firmy, ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov