alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Poistenie rizík malých a stredných podnikov

Autor(i): Viktória Čejková, Dana Martinovičová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,...Viac...

Nájsť podobné
Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva

Autor(i): Marián Kropaj

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Všeobecným právnofilozofickým a právnoteoretickým otázkam sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Predkladané dielo predstavuje pokus vyrovnať sa...Viac...

Nájsť podobné
Rozhodnutia vo veciach reklamy

Autor(i): Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...Viac...

Nájsť podobné
Organizácia a manažment školstva

Autor(i): Zdeněk Obdržálek a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obsahom publikácie sú zásadné a nové informácie nevyhnutné na výkon manažérskych činností v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.Viac...

Nájsť podobné
Ako získavať klientov a spolupracovníkov tak, aby sme si rozumeli

Autor(i): MEA2000

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kombinovanú CD knihu je možné čítať v PC a kompatibilných zariadeniach ako aj si ju vypočuť v bežných audio prehrávačoch. Tento študijný materiál – odborná publikácia je vhodná pre vedúcich mimovládnych organizácií...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 1/2014

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník Zisk manažment je určený predovšetkým pre manažérov, podnikateľov, personalistov a obchodníkov. Čitatelia sa v januárovom vydaní Zisk manažment dozvedia, aké sú špecifiká motivácie obchodných zástupcov, ako naštartovať...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2014/V

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach

Autor(i): Eva Wagner

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP, z angl. corporate social responsibility, CSR) sa stalo dôležitou súčasťou nielen obchodnej, ale aj všeobecnej rozvojovej stratégie (veľkých) firiem...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 11/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Logistika distribúcie

Autor(i): Martin Straka

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Encyklopedická publikácia sa venuje distribúcií výrobkov, zaoberá sa množstvom metód, ktoré je možné v oblasti logistiky použiť na riešenie konkrétnych problémov a poukazuje na možnosti optimalizácie z hľadiska nákladov, času, vzdialenosti,...Viac...

Nájsť podobné
Logistika v manažmente podniku

Autor(i): Pavel Ceniga, Viera Šukalová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú úlohu a ciele. Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým...Viac...

Nájsť podobné
Sloboda prejavu a sloboda po prejave

Autor(i): Ján Drgonec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autor sa vo svojom najnovšom diele znovu zaoberá problematikou, ktorú má rád a ktorej sa dlhodobo venuje. Predkladá v ňom posun vo výklade podmienok uplatňovania...Viac...

Nájsť podobné
Kompetentný hovorca

Autor(i): Eva Chudinová, Andrej Tušer

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj...Viac...

Nájsť podobné
59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov

Autor(i): Martin Piko

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov je knižná publikácia zachytávajúca príbehy slovenských podnikateľov, ktorým sa z nuly podarilo vybudovať úspešné firmy. Nájdete v nej príbehy skúsených podnikateľov, ale tiež mladých...Viac...

Nájsť podobné
Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou

Autor(i): Peter Strapáč a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami...Viac...

Nájsť podobné
Psychodiagnostika manažérov

Autor(i): Elena Lisá, Alojz Ritomský, Teodor Kollárik

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha prináša aktuálne informácie o možnostiach diagnostiky manažérov a pre manažérov. Obsahuje údaje o aktuálnych metódach a možnostiach interpretácie...Viac...

Nájsť podobné
Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie

Autor(i): Eva Poláková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnotovej orientácie jednotlivca...Viac...

Nájsť podobné
Päť príčin nefunkčnosti tímu

Autor(i): Patrick Lencioni

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe Päť príčin nefunkčnosti tímu ponúka Patrick Lencioni fiktívny príbeh o líderstve, ktorý je rovnako pútavý a poučný, ako jeho ďalšie knihy, ako napríklad „The Five Temptations of a CEO“ (Päť pokušení výkonného riaditeľa) a ...Viac...

Nájsť podobné
Efektívne riadenie ľudskych zdrojov

Autor(i): Milan Kubalák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Slovami recenzentov: „Renomovaný autor PhDr. Milan Kubalák, CSc. svoju publikáciu zacielil na problematiku efektívnosti riadenia ľudských zdrojov. Vytýčenú tému poňal a priblížil užívateľovi komplexne a osobitne so zvýraznením aspektov organizačnejViac...

Nájsť podobné
59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov

Autor(i): Martin Piko

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov je knižná publikácia zachytávajúca príbehy slovenských podnikateľov, ktorým sa z nuly podarilo vybudovať úspešné firmy. Nájdete v nej príbehy skúsených podnikateľov, ale tiež mladých podnikateľských hviezd..Viac...

Nájsť podobné
Naša chuť úspechu

Autor(i): Marián Gerboc, Vladimír Vaško

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Naša chuť úspechu od Mariána Gerboca a Vladimíra Vaška, majiteľov firmy GVP Humenné, je výnimočným titulom. Dočítate sa o životnom príbehu dvoch podnikateľov v oblasti potravinárstva, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje skúsenosti s riadením...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia "Zákonník práce" obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce ku dňu 1. októbru 2013. V knihe sú vyznačené staré znenia ustanovení zákona účinné...Viac...

Nájsť podobné
Strategický manažment

Autor(i): Štefan Slávik

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach...Viac...

Nájsť podobné
Organizovanie

Autor(i): Elena Thomasová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 10/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Zákon o verejnom obstarávaní

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia ponúka úplné znenie zákona spolu so všetkými novelami vyznačenými priamo v texte zákona a text zákona publikuje v znení účinnom k 30. júnu a 1. júlu 2013...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku

Autor(i): Anna Kachaňáková, Katarína Stachová, Zdenko Stacho

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia je venovaná charakteristike realizovaného prieskumu zameraného na identifikovanie súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku za roky 2010, 2011, 2012. Analyzuje a hodnotí súčasný stav útvarov...Viac...

Nájsť podobné
Realitná príručka

Autor(i): Mário Glos a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Tematicky je kniha zameraná na problematiku nehnuteľností, fungovanie realitného trhu, proces kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľností a to všetko vo veľmi netradičnej a pútavo spracovanej forViac...

Nájsť podobné
Poradca 1/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Živnostenský zákon s komentárom, Výstavba nehnuteľnosti, Životné minimum, zdaňovanie dotácií...Viac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 09/2013

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zisk manažment je mesačník, v ktorom nájdete praktické rady a návody ako na: riadenie ľudí, efektívne vedenie firmy, podnikanie, či kariérny postup.Viac...

Nájsť podobné
Manažment a organizačné správanie

Autor(i): Ján Rudy a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Frederick Winslow Taylor publikoval svoje princípy vedeckého manažmentu (The Principles of Scientific Management) pred vyše sto rokmi, v roku 1911. Dnes sa vedecká komunita takmer bez výnimky zhoduje v tom, že vymedzením týchto princípov F.W. TaylViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov