alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Autor(i): Anna Neumannová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik...Viac...

Nájsť podobné
Zasielateľstvo a logistika

Autor(i): Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Peter Kolarovszki

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa...Viac...

Nájsť podobné
Podnikové hospodárstvo

Autor(i): Štefan Majtán

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým...Viac...

Nájsť podobné
Manažment triedy

Autor(i): Christoph Eichhorn

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto publikácia vám opäť vráti radosť z učenia a vyučovania. Podporí vás pri udržiavaní disciplíny v triede a kooperatívnych vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi...Viac...

Nájsť podobné
Manažérstvo údržby

Autor(i): Juraj Grenčík a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

John Moubray v asi najznámejšom „bestselleri“ z oblasti údržby „RCM II“ napísal, že za posledných 20 rokov sa údržba zmenila snáď viac ako ktorákoľvek iná oblasť. Toto konštatovanie nestráca na svojej aktuálnosti ani po ďalších zhruba 15 rokoch, ktorViac...

Nájsť podobné
Verejná správa 9/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obsahuje nasledovné témy: Novela ústavy SR, Daňový poriadok, Odpočet straty PO do roku 2014, Financovanie súkromných škôl, Zdaňovanie príjmov športovcov, Meno a priezvisko - povolenie na zmenu, Orgány územnej samosprávy a registrácia k DPH...Viac...

Nájsť podobné
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Autor(i): Jakub Vojtko

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch je neželateľným javom, s ktorým sa spájajú viaceré negatívne dôsledky. V prvom rade sa zamestnancovi odníma možnosť plnohodnotne uplatňovať svoje ľudské práva, predovšetkým právo na prácu. Diskriminácia preViac...

Nájsť podobné
Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou

Autor(i): Helena Barancová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Diskriminácia zamestnancov na pracovisku sa veľmi ťažko odhaľuje. Zamestnanec, voči ktorému smeruje diskriminácia, sa nepovažuje za dostatočne silného partnera...Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca content marketingom

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Content marketing je súčasným trendom v online marketingu. Stačí vytvárať kvalitný obsah, návštevníci si vás nájdu a vy ich premeníte na zákazníkov. Vyzerá to jednoducho. Ale ak chcete byť v tvorbe obsahu naozaj úspešní...Viac...

Nájsť podobné
Materská škola - organizácia a manažment

Autor(i): Ingrid Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali...Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné obchodné financovanie

Autor(i): Eva Jančíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárnyViac...

Nájsť podobné
Autorské právo a právna úprava dizajnu

Autor(i): Ján Florián Gajniak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebné skriptá určené najmä pre študentov neprávnickýh fakúlt, ktorých cieľom je základná orientácia v právach duševného vlastníctva. V prvej časti skrípt sú...Viac...

Nájsť podobné
Veřejné zakázky a koncese

Autor(i): Radek Jurčík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Tato publikace mající strukturu monografie obsahuje ucelený výklad ustanovení zákona o veřejných zakázkách v návaznosti na aktuální změny provedené větší...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákonník práce z dielne vydavateľstva Nová práca, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do výskumu trhu

Autor(i): Kornélia Richterová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k...Viac...

Nájsť podobné
Reštrukturalizácia podnikov

Autor(i): Viktor Križan

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia ponúka súhrn judikatúry vo všetkých oblastiach týkajúcich sa reštrukturalizácie podniku v rozmedzí rokov 2004–2012. Prehľadne rozdeľuje jednotlivé...Viac...

Nájsť podobné
Odbytová stratégia

Autor(i): Štefan Majtán

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje všetky podstatné súvislosti stratégie odbytu – (predaja), v podmienkach trhovej ekonomiky. Analyzuje kľúčové vzťahy oblasti trhu, sleduje...Viac...

Nájsť podobné
Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Autor(i): Helena Barancová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...Viac...

Nájsť podobné
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Autor(i): Ivica Hodálová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný tlak zo strany zamestnávateľov...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomika školy a školského zariadenia

Autor(i): Ingrid Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je zameraná na zamestnanecké benefity z účtovného a daňového hľadiska, účtovanie v peňažnom denníku a krátenie a čerpanie dovolenky...Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľské právo

Autor(i): Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov..Viac...

Nájsť podobné
Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé

Autor(i): Jim Collins, Morten T. Hansen

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Po prekvapujúcich zisteniach prezentovaných v bestselleroch Z dobrého skvelé (Good to Great) a Firmy, ktoré pretrvajú (Built to last) prichádzajú Jim Collins a jeho tím s ďalšou teóriou o tom, prečo aj napriek neistým časom a drsným podmienkam sa.Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľské riziko

Autor(i): Nora Grisáková, Daniela Rybárová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa venuje podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov riadenia rizika...Viac...

Nájsť podobné
Plánovanie a prognostika v aplikáciách

Autor(i): Jozef Klučka

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Skriptá Plánovanie a prognostika v aplikáciách sú určené študentom intermého aj externého štúdia Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, resp. aj iným vysokým...Viac...

Nájsť podobné
Konkurenčné stratégie

Autor(i): Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií, a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti...Viac...

Nájsť podobné
Obchod pre všetko

Autor(i): Brad Stone

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Obchod pre všetko sa v USA hneď po svojom vydaní zaradila medzi bestsellery. Novinárovi Bradovi Stoneovi sa v nej podarilo zozbierať hodnotný materiál, ktorý odhaľuje málo známe fakty o spoločnosti Amazon. Okrem jej úspechov opisuje aj....Viac...

Nájsť podobné
Správanie sa ľudi v organizáciách

Autor(i): Adriana Grenčíková, Valentinas Navickas

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia má za cieľ poukázať na rôzne aspekty organizačnej práce a pomôcť tak manažmentom organizácií orientovať sa v uvedenej problematike...Viac...

Nájsť podobné
Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Autor(i): Anna Neumannová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie.Viac...

Nájsť podobné
Terminologický manažment verejnosprávnej tematickej oblasti

Autor(i): Ingrid Cíbiková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vysokoškolská učebnicaViac...

Nájsť podobné
Zisk manažment, 2/2014

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník Zisk manažment je určený predovšetkým pre manažérov, podnikateľov, personalistov a obchodníkov. Čitatelia sa v januárovom vydaní Zisk manažment dozvedia, aké sú špecifiká motivácie obchodných zástupcov, ako naštartovať...Viac...

Nájsť podobné
Abeceda úspešného podnikateľa

Autor(i): Miroslav Labaš

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Preverené postupy a profesionálne skúsenosti zakladateľa siete FRESH, najväčšieho slovenského veľkoobchodného a maloobchodného predajcu potravín...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov