alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Doprava a elektronické podnikanie

Autor(i): Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Radovan Madleňák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia sa komplexne zaoberá problematikou dopravy a elektronického podnikania, a to od histórie cez ich vývoj, technické predpoklady a východiská, bezpečnosť elektronických transakcií až po právny rámec v Európskej únii...Viac...

Nájsť podobné
Zrelý manažér

Autor(i): Tony Humphreys

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Zrelý manažér nie je o stratégiách a technikách manažmentu, pretože skúsenosti potvrdzujú, že takéto prístupy nie sú plne efektívne, ak nevyvierajú zo stabilného a múdreho vnútorného života manažéra. Táto kniha je predovšetkým o manažovaní....Viac...

Nájsť podobné
Ako funguje Google

Autor(i): Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predseda predstavenstva a bývalý výkonný riaditeľ Googlu Eric Schmidt, rovnako ako bývalý senior viceprezident Jonathan Rosenberg prišli do Googlu pred viac ako desiatimi rokmi ako skúsení manažéri. Už vtedy bola firma známa tým, že všetko robí inak.Viac...

Nájsť podobné
Daňový špeciál 1/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Daňový špeciál - špeciálna príloha zameraná na daňovú a účtovnú problematiku. Publikácia je zameraná na zmeny v zdaňovaní príjmov v roku 2015...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 11/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Časopis Dane a Účtovníctvo ponúka praktické návody na riešenie problémových otázok, s ktorými sa daniari i účtovníci stretávajú vo svojej každodennej...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 2-3/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného...Viac...

Nájsť podobné
Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax

Autor(i): S.G. Korkonosenko

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Dielo prestavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Časopis informuje o zmenách v legislatíve, ktorá sa týka oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného práva. Časopis obsahuje...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 1/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2015...Viac...

Nájsť podobné
Rozhodujúce stretnutie

Autor(i): Tamás Kasza

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Tamás Kasza napísal svoj ďalší bestseller. Dalo by sa povedať, že je to kniha pre ľudí pracujúcich v sieťovom marketingu. Ale nie je to celkom pravda. Zaoberá sa...Viac...

Nájsť podobné
Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte

Autor(i): Jana Szekelyová, Lucia Dimunová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov.Viac...

Nájsť podobné
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Autor(i): Ján Golian a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak...Viac...

Nájsť podobné
Predpisy práva duševného vlastníctva

Autor(i): Veronika Skorková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Právo duševného vlastníctva predstavuje významnú súčasť slovenského právneho poriadku. Z hľadiska prameňov ho tvorí množstvo právnych predpisov medzinárodného, európskeho i vnútroštátneho práva. Napriek neustále sa rozširujúcemu trendu posilňovania..Viac...

Nájsť podobné
Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni

Autor(i): Anna Belajová, Ivana Gecíková, Viera Papcunová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia spracúva aktuálnu problematiku manažmentu obecnej samosprávy na miestnej úrovni v SR, ktorej sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Je výsledkom niekoľkoročného štúdia...Viac...

Nájsť podobné
Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Autor(i): Kristína Viestová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom monografie je vyplniť vákuum v odbornej marketingovej literatúre, v ktorej absentujú témy ako dejiny, vývoj a história slovenskej teórie marketingu. Text je štruktúrovaný do troch častí, a to krátky prehľad vývoja...Viac...

Nájsť podobné
Krizový management pro malé a střední podniky

Autor(i): Marie Mikušová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve...Viac...

Nájsť podobné
Právo duševného vlastníctva

Autor(i): Peter Vojčík a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom...Viac...

Nájsť podobné
333 Otázok a odpovedí

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Aplikácia právnych predpisov v bežnej praxi prináša množstvo otázok, na ktoré často hľadáte odpovede. Nájdete ich v tejto jedinečnej odbornej publikácii, ktorá...Viac...

Nájsť podobné
Forex

Autor(i): Milan Marko

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto kniha je praktická príručka s jasným krok-za-krokom návodom, ako si úspešne vytvoríš, otestuješ, zoptimalizuješ a následne budeš obchodovať tvoju vlastnú stratégiu. Základné piliere každého úspešného obchodníka sú: profitabilná stratégia...Viac...

Nájsť podobné
Základná škola

Autor(i): Ingrid Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy...Viac...

Nájsť podobné
Nákladový controlling

Autor(i): Alžbeta Foltínová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť pri riešení praktických..Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 10/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Časopis Dane a Účtovníctvo ponúka praktické návody na riešenie problémových otázok, s ktorými sa daniari i účtovníci stretávajú vo svojej každodennej...Viac...

Nájsť podobné
Management tvorivosti

Autor(i): Mariana Račková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vysokoškolská učebnica Management tvorivosti je koncipovaná ako základný učebný text pre poslucháčov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa technického...Viac...

Nájsť podobné
Analýza tržieb

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo úmerná veľkosti nákladov a v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje nosnú súčasť výpočtového postupu: výsledok hospodáreniaViac...

Nájsť podobné
Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé

Autor(i): Jim Collins, Morten T. Hansen

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

História je plná spoločností, ktoré roky (niekedy desiatky rokov) žiarili na podnikateľskom nebi a napriek tomu dnes už neexistujú...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku

Autor(i): Lukáš Lapšanský

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe sa autor venuje otázkam súčasného stavu aplikácie protimonopolného práva na podnikateľské praktiky v odvetví médií, a to zo strany súťažných orgánov tak slovenských, ako aj európskych. Po vymedzení oblasti záujmu práca systematicky mapuje..Viac...

Nájsť podobné
Manažment I. – ako plánovať, organizovať, rozhodovať

Autor(i): Dagmar Kokavcová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce...Viac...

Nájsť podobné
Strategický manažment a rozhodovanie

Autor(i): Mária Antošová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a dopĺňa ho o implementáciu stratégie ako osobitného...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 14-15/2014

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného...Viac...

Nájsť podobné
Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Autor(i): Jana Nedeliaková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Pomocou tejto publikácie, s podtitulom Manuál na zabezpečenie úloh PZS a ochrany zdravia pri práci po 1. auguste 2014, získate postup, pomocou ktorého...Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca výkonnostným marketingom

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Pojem výkonnostný online marketing zahŕňa veľa aktivít, ktoré v konečnom dôsledku zefektívnia vašu činnosť. Dá sa robiť aj kreatívne, aj bez veľa peňazí. Hlavne treba vedieť, čo chcete zefektívniť a nájsť spôsob...Viac...

Nájsť podobné
Komplexné manažérstvo kvality

Autor(i): Iveta Paulová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov