alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
5 úrovní líderstva

Autor(i): John C. Maxwell

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Najpredávanejší autor rebríčka bestsellerov New York Times John C. Maxwell vysvetľuje, ako funguje skutočné líderstvo a sprístupňuje ho všetkým. Líderstvo nevyplýva z vášho titulu. Byť menovaný na nejakú pozíciu je v skutočnosti len prvou a najnižšouViac...

Nájsť podobné
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho interné audity

Autor(i): Peter Makýš, Marcel Šlúch

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Výklad požiadaviek aktuálne vydanej normy ISO 9001:2015 vrátane návodu na výkon interných auditov (uvádza aj ucelený modelový príklad Interného auditu)...Viac...

Nájsť podobné
Ovládajú nás masmédiá?

Autor(i): Jozef Luscoň

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Rozprávate často o tom, čo ste počuli alebo videli? Ste ľahko ovplyvniteľní verejnou mienkou? Overujete si informácie z viacerých zdrojov? Ponúkame vám návod, ako sa naučiť žiť s médiami.Viac...

Nájsť podobné
Stratégie úspešných

Autor(i): David B. Yoffie, Michael A. Cusumano

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Bill Gates, Andy Grove a Steve Jobs – velikáni, ktorí navždy zmenili svet a naše životy. Kniha, ktorú držíte v rukách, nie je biografická. Odpovedá skôr na otázku, čo sa skrýva za ich nesmiernym úspechom, ako dokázali vybudovať z...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákonník práce platný od 1. septembra 2015 s podrobným komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. Zákonník práce je už aj s poslednou novelou NR SR č. 61/2015 Z. z. Autormi knihy sú poprední slovenskí...Viac...

Nájsť podobné
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Autor(i): Jozef Gnap, Miloš Poliak, Eva Kováčiková, Vladimír Konečný

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej...Viac...

Nájsť podobné
Nový autorský zákon

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.Viac...

Nájsť podobné
Riadenie 8

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie 7

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie 6

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie 5

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania.Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca mobilným marketingom

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Téma mobilného marketingu získava na sile konečne aj u nás na Slovensku. Návštevy z mobilných zariadení tvoria veľkú časť z celkovej návštevnosti webov. Preto sme sa rozhodli, že sa v prvom kvartáli roka 2015 budeme venovať práve...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus a štúdium v roku 2015; Pracovný asistent v zmysle zákona o službách zamestnanosti; RZZP za rok 2014 podľa...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 7/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledujúce témy: Ukončenie štúdia a daňový bonus + test, Nové úpravy pri zisťovaní základu dane, Pohľadávky z pohľadu daní a účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Autor(i): Viera Pacáková a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a parametrických...Viac...

Nájsť podobné
Kontroling podnikov cestovného ruchu

Autor(i): Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

Autor(i): Lucia Kašiarová, Miriam Majorová, Terézia Urbanová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach? Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese auditu...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné právo v malíčku

Autor(i): Mária Pindrochová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne...Viac...

Nájsť podobné
Financie podnikateľskej sféry

Autor(i): Rudolf Sivák, Katarína Belanová, Kristína Jančovičová Bognárová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných...Viac...

Nájsť podobné
Stratégia a strategický manažment

Autor(i): Jozef Papula, Zuzana Papulová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V treťom upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií, ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení...Viac...

Nájsť podobné
Stredná škola

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky...Viac...

Nájsť podobné
Daňový špeciál 3/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Daňový špeciál 3/2015 je zameraný na daňovú a účtovnú problematiku. Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 5/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Majetok využívaný aj na osobné účely po 1. januári 2015, Zabezpečenie dane pri poskytovaní služieb, Zdaňovanie...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie cez internet II + CD

Autor(i): Milan Bednár

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Napadla vám niekedy myšlienka otvorenia vlastného internetového obchodu? Určite áno a možno aj internetový obchod prevádzkujete. Predaj tovaru cez internet prostredníctvom internetového obchodu nie je jednoduchý a skrýva sa za tým viac...Viac...

Nájsť podobné
Prirodzené zákony manažmentu

Autor(i): Arte Maren

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Prirodzené zákony manažmentu: Admin-škála vás prevedie krok za krokom vytvorením prevratného manažérskeho nástroja, ktorý sa volá administratívna...Viac...

Nájsť podobné
Personálne aspekty výberu ľudských zdrojov do služieb súkromnej bezpečnosti

Autor(i): Dagmar Vidriková, Kamil Boc

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto publikácia má poskytnúť prevádzkovateľom služieb súkromnej bezpečnosti alebo osobám povereným výberom zamestnancov stručný návod na jeho realizáciu..Viac...

Nájsť podobné
Spotrebiteľské správanie

Autor(i): Kornélia Richterová, Dagmar Klepochová, Janka Kopaničová, Štefan Žák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 8/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je zameraná na nasledujúce témy: Sociálne poistenie, Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu, Ako zistiť, čo sa štát chystá...Viac...

Nájsť podobné
Umenie vojny

Autor(i): Sun-c'

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Umenie vojny - sa dotýka takmer všetkých vojenských teórií, akými je stratégia, psychológia, meteorológia, topografia, ale aj politika, ekonómia, história, filozofia...Je to len pár tisíc slov, ale dajú sa aplikovať v modernom...Viac...

Nájsť podobné
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD)

Autor(i): Alexander Škrinár

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri...Viac...

Nájsť podobné
Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu

Autor(i): David Meerman Scott

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu nadväzujú na predošlý Scottov bestseller Nové pravidlá marketingu a PR. Úspešný a uznávaný odborník na predaj a marketing rozširuje svoju teóriu o možnostiach využívania internetu aj na oblasti...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov