alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Technika, priemysel > Elektrotechnika, elektronika >
Kategorie (1):
Produkty v kategórii (180):
Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie

Autor(i): Dionýz Gašparovský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Odborná príručka Vám poskytne rozsiahly prehľad o elektroinštaláciách na základe platných právnych predpisov a technických noriem. Prevedie Vás od základných prvkov elektroinštalácií až po spôsoby projektovania alebo navrhovania inštalácií...Viac...

Nájsť podobné
Elektromechanické systémy II.

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikácia je venovaná študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Mechatronika...Viac...

Nájsť podobné
Základy elektrotechniky

Autor(i): Karel Malý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Soubor příkladů z elektrotechniky v rozsahu přednášené látky ve 2. ročníku Fakulty dopravní...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Karel Malý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriptum je určeno pro studenty 2. ročníku Fakuklty dopravní...Viac...

Nájsť podobné
Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů

Autor(i): Martin Novák

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Sbírka příkladů je určena pro studenty FS ČVUT v Praze jako podpůrný prostředek k předmětům Elektrické obvody a elektronika, Elektrické stroje a pohony, příp. dalších...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické pohony a jejich řízení

Autor(i): Pavel Kobrle, Jiří Pavelka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skripta jsou určena pro studenty povinného předmětu A1B14PO1 "Elektrické pohony a trakce 1", resp. B1B14ZPO "Základy elektrických pohonů". Učební text...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2

Autor(i): Štěpán Berka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2: Řídicí a ovládací prvky naleznete schematická zapojení domovních elektroinstalací, doporučená zapojení elektrických rozváděčů, elektronických...Viac...

Nájsť podobné
Poznáváme elektroniku

Autor(i): Václav Malina

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Další titul z úspěšné edice Poznáváme elektroniku. Knihu uvítají všichni zájemci, kteří své znalosti uplatňují při modernizaci svého domácího prostředí. Ve třech kapitolách zde naleznou celou řadu námětů..Viac...

Nájsť podobné
Elektronika

Autor(i): Rainer Köthe, Vlastimil Vavřička

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V encyklopediích "Co, jak, proč" najdeš souvislý text nabitý zajímavými informacemi, takže knihu můžeš číst skoro jako příběh. Určitě se Ti bude líbit velké množství aktuálních...Viac...

Nájsť podobné
Co je nového v umělé inteligenci

Autor(i): Roman Barták

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů lépe než lidé, ale také dělají z lidského hlediska nepředstavitelné chyby. Sebere nám umělá...Viac...

Nájsť podobné
Multimédiá a ochrana ich obsahu

Autor(i): Dušan Levický

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložená monografia so zameraním na multimédiá a ochranu ich obsahu je výsledkom dlhoročnej výskumnej činnosti orientovanej na túto problematiku, realizovanej na báze viacerých výskumných projektov riešených na Katedre...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika I

Autor(i): Antonín Blahovec

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi.Viac...

Nájsť podobné
Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Autor(i): Ján Meravý, Juraj Tománek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred...Viac...

Nájsť podobné
Roboty a robotizované výrobní technologie

Autor(i): Zdeněk Kolíbal

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Prezentovaná monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na poli robotiky, robotických výrobních systémů a technologií akademických a vědeckých pracovníků z ÚstavuViac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Ivan Bojna

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriptá STU v Bratislave.Viac...

Nájsť podobné
Mechanika vonkajších silových vedení

Autor(i): Alena Otčenášová

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložená vysokoškolská učebnica Mechanika vonkajších silových vedení podáva systematicky, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov v oblasti mechaniky vonkajších silových vedení a ďalších dôležitých súčastíelektrických vonkajšViac...

Nájsť podobné
Spracovanie diskrétnych signálov

Autor(i): Patrik Kamencay, Miroslav Benčo

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolské skriptá s názvom "Spracovanie diskrétnych signálov" sú určené ako študijný materiál predmetov Spracovanie diskrétnych signálov a Digitálne spracovanie obrazu...Viac...

Nájsť podobné
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000 V

Autor(i): Václav Macháček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“, „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků“ a „Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací“, s nimiž vytváří základ pViac...

Nájsť podobné
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení

Autor(i): Rudolf Huna

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Upravené vydanie učebnej pomôcky - ôsme - pre elektrotechnikov je vypracované podľa platnej legislatívy a technických noriem a je odporúčaná pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním v rozsahu odpovedajúcom ich odbornej spôsobilosti na čViac...

Nájsť podobné
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Autor(i): Karel Dvořáček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením. I v tomto šestém...Viac...

Nájsť podobné
Proudové chrániče

Autor(i): František Štěpán

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Třetí vydání této příručky aktualizuje předchozí druhé vydání a jsou do ní zapracovány nejdůležitější změny elektrotechnických předpisů, ke kterým od roku 2001 došlo. Povinné používání proudových chráničů téměř ve všech instalacích nízkého napětí...Viac...

Nájsť podobné
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Autor(i): Ján Meravý, Jiří Kroupa

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu...Viac...

Nájsť podobné
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků

Autor(i): Michal Kříž, Jiří Hemerka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Náplň této příručky během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniků, se prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zůstala zachována. Během tří let, které uplynuly od jejího druhého...Viac...

Nájsť podobné
Číslicové a analogové obvody

Autor(i): Jan Kyncl

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učební text určený pro výuku předmětu Číslicové a analogové obvody Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Obsah klade důraz zejména na využití počítačového...Viac...

Nájsť podobné
Poplachové systémy

Autor(i): Tomáš Loveček, Andrej Veľas, Martin Ďurovec

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolská učebnica Bezpečnostné systémy - Poplachové systémy nadväzuje na sériu už vydaných publikácií v rámci edičnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline, venujúcich sa...Viac...

Nájsť podobné
Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach

Autor(i): Miroslav Gutten

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratovýcViac...

Nájsť podobné
Diskrétne spracovanie signálov

Autor(i): Ján Mihalík, Jozef Zavacký

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebnica vznikla v laboratóriu číslicového spracovania obrazov a videokomunikácií, na základe dlhodobej vedeckej a pedagogickej činnosti autorov v danej oblasti. Je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktoranského štúdia hlavne v...Viac...

Nájsť podobné
Konštrukčné prvky strojov

Autor(i): Juraj Rusnák, Milan Kadnár, Miroslav Bošanský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolská učebnica „Konštrukčné prvky strojov“ je určená pre študentov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (pre všetky študijné programy) a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú navrhovaníViac...

Nájsť podobné
Generování zvuků pomocí mikrokontrolérů

Autor(i): David Matoušek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha se věnuje problematice generování zvuků pomocí mikrokontrolérů, je určena široké odborné veřejnosti včetně začátečníků. Série příkladů určených pro mikrokontroléry PIC16F628A a ATmega8A (resp. ATmega16A) vysvětluje jednotlivé možnosti generovánViac...

Nájsť podobné
Základy obvodové techniky 2

Autor(i): Bohumil Brtník

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Nejprve je uvedena problematika Fourierových řad jako nástroje pro řešení obvodů v neharmonickém ustáleném stavu, které slouží jako základ Fourierovy transformace, z níž vychází Laplaceova transformace umožňující řešení přechodných dějů bez použití..Viac...

Nájsť podobné
Základy obvodové techniky 1

Autor(i): Bohumil Brtník

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Základy obvodové techniky I seznamují se základním obecným aparátem, pojmy a postupy nutnými pro řešení elektrických a elektronických obvodů, pro jejich návrh i pro porozumění jejich činnostem a funkci. Začíná se analýzou lineárních a linearizovanýcViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 domov