alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom

Autor(i): Monika Sobeková Majková, Ján Solík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Máte podnikateľský nápad, o ktorom si myslíte, že môže zmeniť svet? Práve táto publikácia ľudskou rečou vysvetľuje, ako na Slovensku funguje financovanie začínajúcich a už aj naštartovaných firiem, najmä takých, ktoré majú...Viac...

Nájsť podobné
Nákup a predaj

Autor(i): Jaroslav Kita

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo I (cvičebnica A)

Autor(i): Darina Saxunová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere...Viac...

Nájsť podobné
Marketing

Autor(i): Jaroslav Kita a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom...Viac...

Nájsť podobné
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Autor(i): Jana Kušnírová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného...Viac...

Nájsť podobné
KomuNICKuj

Autor(i): Peter Kubica

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vstúpte do sveta médií a komunikácie, informačných technológií a marketingu. Autor bohato využíva svoje skúsenosti z mediálnej praxe a dlhoročného pôsobenia na pozícii hovorcu Žilinského samosprávneho kraja. Zaoberá sa podstatou komunikácie a...Viac...

Nájsť podobné
Povinnosti zamestnávateľa 2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľa - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmov zo závislej činnosti, mzdová kalkulačka, zákonník práce...Viac...

Nájsť podobné
Vstup slovenských firem na ruský trh

Autor(i): Vratislav Kozák, Gabriela Voleníková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto monografia vychádza z široko koncipovaného niekoľko ročného výskumu v slovenských firmách. Bola pripravovaná pred uvalením hospodárskeho embarga Európskou...Viac...

Nájsť podobné
Krízový manažment vo verejnej správe

Autor(i): Ladislav Šimák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V druhom vydaní vysokoškolskej učebnice Krízový manažment vo verejnej správe sú logicky a metodicky usporiadané základné informácie o krízovom manažmente...Viac...

Nájsť podobné
Cestovné náhrady v praxi

Autor(i): Ľuboslava Minková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto publikácia zahŕňa základné zásady a princípy Zákona o cestovných náhradách, problematiku cestovných náhrad vo vzťahu ku mzde a odvodovým povinnostiam, vo vzťahu k právu Európskej únie...Viac...

Nájsť podobné
Mzdárske zákony 2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Z obsahu: zákon a dani z príjmov zákon o sociálnom poistení zákon o zdravotnom poistení zákon o sociálnom fonde zákonník práce zákon o nelegálnej práci zákon o inšpekcii práce zákon o cestovných...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ukončenie roka v mzdovej učtárni - 1. časť, Minimálna mzda od 1. januára 2017, Prehľad mzdových veličín na rok 2017,...Viac...

Nájsť podobné
Dane a účtovníctvo 1/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok, Daňovo neuznané výdavky...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 1/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017, Finančné riaditeľstvo...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícky manažment a financovanie

Autor(i): Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový...Viac...

Nájsť podobné
19 príbehov podnikania formou franchisingu

Autor(i): Lucia Stefansky a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Dá sa podnikať aj bez nápadu? Prečo si vybrať podnikanie na kľúč? Ako je možné pri rozvoji zabehnutej firmy využiť franchising? Nielen na tieto otázky nájdete odpoveď v publikácii 19 príbehov podnikania formou franchisingu...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie ľudských zdrojov

Autor(i): Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi...Viac...

Nájsť podobné
Finančný manažment nadnárodných korporácií

Autor(i): Anna Harumová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autorka vo svojej monografii predstavuje na relatívne malom priestore mnohé aspekty finančného manažmentu nadnárodných korporácií. Zameriava sa na formy podnikania nadnárodných...Viac...

Nájsť podobné
Výrobní a logistické procesy v podnikání

Autor(i): Marie Jurová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha zkušených autorů se věnuje metodám plánování a řízení výrobních a logistických procesů, které zajišťují efektivní fungování výrobní firmy v digitalizovaném prostředí. Je určena manažerům a podnikatelům malých...Viac...

Nájsť podobné
39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom

Autor(i): Monika Sobeková Majková, Ján Solík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Máte podnikateľský nápad, o ktorom si myslíte, že môže zmeniť svet? Práve táto publikácia ľudskou rečou vysvetľuje, ako na Slovensku funguje financovanie začínajúcich a už aj naštartovaných firiem, najmä takých, ktoré majú spoločnú črtu...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný manažment

Autor(i): Viera Čihovská, Monika Matušovičová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé...Viac...

Nájsť podobné
Hlava 20

Autor(i): Juraj Gago, Andrej Krúpa

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Myšlienky môjho dvadsaťročného JA, ktoré mladým otvoria brány sveta a starším pripomenú, na čom naozaj záleží...Viac...

Nájsť podobné
Päť rýchlostí

Autor(i): Jeremie Kubicek, Steve Cockram

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ľudia na celom svete zápasia s hľadaním rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Byť vysoko produktívny a zvládať súčasne dynamiku medziľudských vzťahov je v dnešných časoch nesmierne náročné...Viac...

Nájsť podobné
DÚPP 15/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach, Sankčný systém v roku 2016, Predaj auta za nižšiu ako zostatkovú cenu...Viac...

Nájsť podobné
Dane a účtovníctvo 10/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny pripravované v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017, Transferové oceňovanie - transakcie medzi blízkymi...Viac...

Nájsť podobné
Internetový obchod

Autor(i): Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom...Viac...

Nájsť podobné
Malá kniha etikety pro manažery

Autor(i): Ladislav Špaček

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Manažeři vědí, že předpokladem profesního úspěchu jsou nejen znalosti a zkušenosti v daném oboru, ale také umění zvládat společenské situace. Právě pro ně je určen další díl řady "Malá kniha etikety".Viac...

Nájsť podobné
Multi level marketing - strašák nebo příležitost

Autor(i): Ivo Toman

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Audiokniha Jak začít multi level marketing - strašák nebo příležitost – je jedna z úspěšných audioknih Ivo Tomana o osobním úspěchu.Viac...

Nájsť podobné
Z dobrého skvelé (Good to Great)

Autor(i): Jim Collins

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Good to Great, založená na 5-ročnom výskumnom projekte, odpovedá na otázku: "Môže sa dobrá spoločnosť stať skvelou, a ak áno, tak ako?"...Viac...

Nájsť podobné
Support

Autor(i): Michal Truban

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Príbeh a návody pre vybudovanie výnimočnej firmy a dosiahnutie úspechu, aj keď robíte jednu chybu za druhou... Vždy som veľmi rád zdieľal svoje skúsenosti a mudroval. Či už prostredníctvom blogov, prednášok alebo priamo...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie školy a školského zariadenia

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov