alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
PMPP 8/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí - Taliansko,...Viac...

Nájsť podobné
Dane a účtovníctvo 4/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Opravné a dodatočné daňové priznanie PO, Opravné a dodatočné daňové priznanie FO, Podiel na zisku a daň z príjmov v roku 2017...Viac...

Nájsť podobné
Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem

Autor(i): Otília Zorkóciová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná monografia sa snaží čitateľom priblížiť zrozumiteľnou a názornou formou podstatu dosahov finančno-hospodárskej krízy na fenomén medzinárodného marketingu, konkrétne medzinárodnej...Viac...

Nájsť podobné
Manažérstvo rizík 2

Autor(i): Hana Pačaiová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Podpora implementácie ISO 31000...Viac...

Nájsť podobné
Koučovanie podľa pyramídy

Autor(i): Zuzana Karpinská, Denisa Kmecová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vedenie transformačných rozhovorov je špecifický druh koučovania. Je to rozhovor, v ktorom pomáhame koučovanému uvedomiť si, na čom mu skutočne záleží. Keď sa dotkne toho, čo ho poháňa zvnútra, dostane človek silu. Začne meniť svojViac...

Nájsť podobné
O komunikaci

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Pokud byste o efektivní komunikaci neměli číst nic jiného, stojí za to přečíst si těchto 10 vynikajících příspěvků z Harvard Business Review. Světoví experti na problematiku komunikace dávají rady, jak...Viac...

Nájsť podobné
Umenie vojny

Autor(i): Sun-c'

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Preslávená úvaha majstra Suna o vojenskom umení sa teší neutíchajúcemu záujmu čitateľov i po viac ako dva a pol tisíc rokoch, ktoré uplynuli od jeho napísania. V čom spočíva jeho obľúbenosť? Paradoxne vôbec nie v jeho vojenských aspektoch, ale v...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum z marketingu I

Autor(i): Anna Križanová, Jana Klieštiková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Praktikum z marketingu I koncepčne vychádza z publikácie Základy marketingu I. od autorského kolektívu Birnerová-Križanová. Jednotlivé kapitoly oboch publikácií zhodne obsahujú...Viac...

Nájsť podobné
Manažment rozvoja ľudských zdrojov

Autor(i): Michal Haňdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického...Viac...

Nájsť podobné
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať...Viac...

Nájsť podobné
Dane a účtovníctvo 3/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017, Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu, Nadobudnutie...Viac...

Nájsť podobné
Marketing

Autor(i): Josef Vodák, Jakub Soviar, Michal Varmus

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebnica Marketing vybrané kapitoly je určená predovšetkým pre študentov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa hlavnými časťami marketingu, ktorým...Viac...

Nájsť podobné
Inovácie v riadení podniku

Autor(i): Darina Matisková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je určená podnikateľom, výrobným manažérom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom snažia inovovať svoje podnikateľské prostredie...Viac...

Nájsť podobné
Dynamické modely kvality služieb

Autor(i): Eva Nedeliaková, Jana Sekulová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Oblasť hodnotenia kvality služieb je aktuálnou a zároveň náročnou problematikou. V súčastnosti nevyhovuje pohľad na kvalitu služieb len prostredníctvom klasických...Viac...

Nájsť podobné
Informačné technológie v cestovnom ruchu

Autor(i): Tomáš Gajdošík, Zuzana Gajdošíková, Radka Marčeková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje...Viac...

Nájsť podobné
Procesný manažment

Autor(i): Zuzana Závadská, Veronika Korenková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie a manažment

Autor(i): Jozef Papula, Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či...Viac...

Nájsť podobné
Práca, pre ktorú ste ako stvorení

Autor(i): Chris Guillebeau

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Nekonvenčný podnikateľ Chris Guillebeau vo svojej novej knihe predstavuje jednoduchú metódu, vďaka ktorej si dokážete nájsť napĺňajúcu a slušne platenú prácu aj vy. Podrobne sa venuje rôznym formám zárobkových činností, či už ide o klasickú prácu.Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľská etiketa

Autor(i): Helena Janotová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Pravidlá spoločenskej etikety sa dostavajú čoraz viac do pozornosti verejnosti, manažérov nevynímajúc. Táto pozornosť je určite na mieste. Veď byť manažérom...Viac...

Nájsť podobné
Časové plánovanie

Autor(i): Juraj Šrámek

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Skriptá Časové plánovanie - návody na cvičenia sú určené najmä študentom študijného programu Technológia a manažment stavieb ako pomôcka k predmetom...Viac...

Nájsť podobné
Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kvalita prepravných služieb má v súčasnosti významnú úlohu v presadzovaní dopravných podnikov na trhu. Hodnotenie kvality v tejto oblasti je spojené s mnohými...Viac...

Nájsť podobné
Personálny manažment SBS

Autor(i): Dagmar Vidriková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom učebnice je poskytnúť komplexný a ucelený prehľad a obsah postupov pri personálnom výbere zamestnancov. V deviatich kapitolách podrobne popisuje personálny výber...Viac...

Nájsť podobné
Zasielateľstvo

Autor(i): Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autori sa snažili zhrnúť do tejto učebnice základnú problematiku zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto...Viac...

Nájsť podobné
Rozvoj ľudského potenciálu

Autor(i): Martina Blašková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zámerom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť čitateľom čo najkvalitnejšie poznatky, odporúčania a inšpirácie napomáhajúce k posilneniu interpersonálnych...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave

Autor(i): Miloš Poliak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto vysokoškolská učebnica predstavuje zhrnutie základných požiadaviek prístupu na trh v cestnej doprave a zasielateľstve. Učebnica sa venuje postupu založenia...Viac...

Nájsť podobné
Manažment verejnej správy

Autor(i): Stanislav Štofko a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebný text má študentom poskytnúť základné informácie o úlohe, štruktúre a činnosti verejnej správy. Verejná správa je kategória, ktorá vyjadruje sústavu...Viac...

Nájsť podobné
Právne postavenie a činnosť potravných družstiev (na príklade vybraných družstiev západného Slovenska v rokoch 1945 – 1952)

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zaradenie práce do hospodárskych a družstevno-právnych dejín na Slovensku s príklonom k polovici 20. storočia primälo autorku venovať sa vecne právnej...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 18. júna 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 351/2015 Z.z., č. 378/2015 Z.z. a 440/2015 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Účtovanie pre neziskové organizácie v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva na rok 2017. Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave...Viac...

Nájsť podobné
Prečo chceme, aby ste boli bohatí

Autor(i): Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mentalita niektorých ľudí, čo si automaticky nárokujú na starostlivosť zamestnávateľa či štátu, je nákazlivá. Mnohí dnes čakajú, že v starobe či chorobe sa niekto o nich postará. Autori knihy vás chcú naučiť byť bohatými.Viac...

Nájsť podobné
Midasov dotyk

Autor(i): Robert T. Kiyosaki, Donald J. Trump

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Svet bojuje s vysokou nezamestnanosťou a ekonomikou, ktorá potrebuje na svoje oživenie nové pracovné miesta. Mnohí sa spoliehajú na svoju vládu, no je zrejmé, že žiadna vláda nie je schopná vytvoriť skutočné pracovné miesta...Viac...

Nájsť podobné
Manažment a financovanie v zdravotníctve

Autor(i): Peter Ondruš, Iveta Ondrušová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov