alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Optimálne riadenie

Autor(i): Margaréta Halická, Pavel Brunovský, Pavol Jurča

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha predstavuje komplexný výklad teórie optimálneho rozhodovania vo viacerých časových alebo iných etapách. Ukazuje možnosti využitia teórie na formuláciu a riešenie úloh z oblasti ekonómie, financií a manažmentu...Viac...

Nájsť podobné
Export do Číny a podnikanie v Číne

Autor(i): Gabriela Pleschová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha Export do Číny a podnikanie v Číne. Skúsenosti slovenských firiem rozoberá najčastejšie problémy vývozcov do Číny a zároveň radí, ako ich riešiť...Viac...

Nájsť podobné
Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti

Autor(i): Ondrej Strnád

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa zaoberá veľmi aktuálnou témou súčasnosti, ktorou je informačná bezpečnosť...Viac...

Nájsť podobné
Buďte vedúcou osobnosťou!

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto kniha je najlepšou odpoveďou na často vyslovovanú otázku, či Carnegieho knihy a zásady, ktoré v nich pred mnohými rokmi sformuloval, sú platné a či sa hodia do zložitých podmienok dnešného meniaceho sa sveta...Viac...

Nájsť podobné
Ako pracujú maverici

Autor(i): William C. Taylor, Polly LeBarre

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Či už ste mladý manažér, ktorý práve začína svoj kariérny rast, skúsený líder dohliadajúci na rast svojej spoločnosti, alebo podnikateľ budujúci firmu od piky, kniha Ako pracujú maverici vám v súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí ...Viac...

Nájsť podobné
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v malých a stredných podnikoch

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto príručka je jedným z výstupov projektu "Európsky certifikát pre prípravu v BOZP pre malé a stredné podniky", ktorý bol podporený Európskou komisiou v rámci programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci na Slovensku...Viac...

Nájsť podobné
Mediomorfóza sveta

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

"Svet sa dnes zásadne mení. Ak sme pred niekoľkými storočiami začali svetu vtláčať svoju vlastnú ľudskú pečať, dnes sa situácia mení v tom, že niektoré naše výtvory sa osamostatnili a začínajú dnes preberať iniciatívu..."Viac...

Nájsť podobné
Slovensko-anglická obchodná korešpondencia

Autor(i): Antonín Dynda, Eva Dyndová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V poradí už 2. aktualizované (upravené) vydanie úspešnej publikácie od autorov A. Dyndu a E. Dyndovej predstavuje užitočnú pomôcku pre všetkých, ktorí obchodujú so zahraničím...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár - Multi level marketingu

Autor(i): Ján Zbojek

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Tato kniha poskytuje úplne nový kybernetický pohľad na Multi level marketing. Spôsob systémového nazeranie odhaľuje základné princípy podnikania v MLM. Kto pochopí "Systémový koláč MLM" a bude dodržiavať jeho prvky, musí dosiahnúť úspech...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

* Mzda zamestnanca za december v EUR; * Právne úkony v pracovnom práve; * Šikanovanie na pracovisku; * Stravovanie zamestnancov; * Dávky v hmotnej núdzi - podľa zákona o dani z príjmu; ...Viac...

Nájsť podobné
Podnik a podnikanie (Druhý zväzok)

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania...Viac...

Nájsť podobné
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Autor(i): Mária Kilíková, Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...Viac...

Nájsť podobné
Efektívna komunikácia samosprávy

Autor(i): Peter Kubica

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha hovorcu Žilinského samosprávneho kraja, podáva čitateľom ucelený obraz práce tlačových odborov, spolupráce s printovými a elektronickými médiami, obsahuje kapitoly o protokole, príprave tlačových konferencií brífingov a podobne...Viac...

Nájsť podobné
Nové zdravotné poistenie v praxi

Autor(i): Jozef Mihál

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

1. januára 2005 nadobudol účinnosť nový zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 718/2007 Z.z., ktorým sa ruší do konca roka 2004 platný zákon č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom pistení...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie personálnych činností v organizácii

Autor(i): Sergej Vojtovič a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia je zameraná na základné poznatky a vedomosti z organizácie a riadenia personálnych procesov a personálnych činností v organizáciách...Viac...

Nájsť podobné
Project cycle management

Autor(i): Ľubica Černá, Martina Jakábová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Súčasná podniková prax je poznamenaná riešením veľkej časti jednorazových úloh formou projektov. Problematikou riadenia projektov sa podrobne zaoberá projektový manažment...Viac...

Nájsť podobné
Základy masmediálneho práva

Autor(i): Ján Drgonec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autor si zvolil na spracovanie problematiku, o ktorej aktuálnosti nemožno pochybovať, nehovoriac o skutočnosti, že doteraz v takomto komplexnom poňatí nebola problematika mediálneho práva spracovaná...Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné podnikanie

Autor(i): Jiří Dvořáček

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Text publikácie je zameraný na základné formy, ktoré môžu voliť podniky při prenikaní do medzinárodného podnikateľského prostredia...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie formou rodinných podnikov

Autor(i): Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská, Monika Krošláková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

S rozvojom podnikateľského procesu na Slovensku nastáva čas analyzovať a hodnotiť stanoviská malých a stredných podnikateľov v súvislosti s dvoma významnými predelmi v hospodárskom živote. Jedným z nich bol vstup Slovenska do Európskej únie v roku 20Viac...

Nájsť podobné
Esencia práce

Autor(i): Thomas Diener

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto kniha je navigačnou mapou "novej práce". Je vhodná nielen pre koučov, trénerov a kariérových poradcov, ale aj pre ľudí nachádzajúcich sa v procese hľadania povolania...Viac...

Nájsť podobné
Kassayov princíp

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha s podtitulom Algoritmy života podnikateľa, vedca a pedagóga je dokumentárno-umeleckou výpoveďou nielen o živote hlavnej postavy príbehu, ale približuje aj etapy rozvoja úspešnej slovenskej firmy a osobnostný rast jej manažérov.Viac...

Nájsť podobné
Náš ľadovec sa roztápa

Autor(i): John Kotter

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Náš ľadovec sa roztápa je jednoduchým príbehom o úspechu vo svete, ktorý ustavične podlieha zmenám. Je to príbeh o kolónii tučniakov z Antarktídy, ktorá žije dlhé roky nezmeneným spôsobom...Viac...

Nájsť podobné
Firmy, ktoré pretrvajú

Autor(i): Jim Collins, Jerry I. Porras

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

FENOMENÁLNY KLASICKÝ BESTSELLER. Jim Collins a Jerry I. Porras sa zamerali na osemnásť skutočne výnimočných a dlhotrvajúcich spoločností a preskúmali každú z nich v priamom porovnaní s jednou z jej top konkurentov...Viac...

Nájsť podobné
Personálny manažment

Autor(i): Sergej Vojtovič

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografická štúdia určená predovšetkým odborníkom z manažmentu, študentom, praktickým manažérom, ktorí majú záujem o širšie súvislosti rozvoja podnikového riadenia a zákonitostí jeho vzniku.Viac...

Nájsť podobné
Náklady a ceny

Autor(i): Jana Kajanová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám.Viac...

Nájsť podobné
Manažment v pohostinstve a hotelierstve

Autor(i): Gustáv Sládek

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Čitateľom predkladáme posledné dielo významného odborníka a špecialistu na pohostinstvo a hotelierstvo prof. Ing. Gustáva Sládka, DrSc., ktoré vytvoril tesne pred svojou smrťou na jar roku 2007...Viac...

Nájsť podobné
Manažment pracovnej motivácie

Autor(i): Katarína Fuchsová, Gabriela Kravčáková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Popri teoretickej a aplikačnej časti je súčasťou publikácie aj prezentácia výsledkov výskumu realizovaného v podnikateľských subjektoch na Slovensku...Viac...

Nájsť podobné
Základy ekonomiky podniku

Autor(i): Dana Martinovičová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou. Podnikatelům, ekonomům i manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností tak, aby obstál v náročném tržním prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Použitie a výber reklamnej agentúry: pohľad z vnútra

Autor(i): John Ward

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obsah titulu je jednoznačný už z jeho názvu. Ide o praktický manuál pre firmy alebo organizácie, ktorý vysvetľuje ako si čo najlepšie vybrať reklamnú agentúru a ako s ňou úspešne spolupracovať.Viac...

Nájsť podobné
Môj život v reklame & Vedecká reklama

Autor(i): Claude C. Hopkins

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto 217 stranová publikácia je zložená z dvoch častí. Prvá je autobiografická a druhá obsahuje množstvo marketingových princípov overených praktickými skúsenosťami autora.Viac...

Nájsť podobné
Investovanie z nadhľadu

Autor(i): Ľudovít Ódor

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

3. diel úspešnej série s kresbami Shootyho a s úvodným slovom Ivety Radičovej...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 3,4/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017, Neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a dane...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov