alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Bratislava moja

Autor(i): Karol Kállay

Kategória: KNIHY | História

Veľká reprezentatívna kniha zachytáva atmosféru Bratislavy rokov 1944 až 1964, ako ju vnímal významný slovenský fotograf Karol Kállay. Vo svojich fotografiách a lyrických textoch rozpráva príbeh mesta, jeho obyvateľov a štvrtí...Viac...

Nájsť podobné
Pius XII. a druhá svetová vojna

Autor(i): Pierre Blet

Kategória: KNIHY | História

Čitateľa bezpochyby zaujmú pasáže o politických udalostiach a riešení židovskej otázky počas 1. Slovenskej republiky i odozva Svätej stolice na ne.Viac...

Nájsť podobné
Dejepis 1 (Pracovný zošit pre 1. ročník stredných škôl - 1. časť)

Autor(i): Miroslav Kmeť, Dana Vasilová

Kategória: KNIHY | História

Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 1. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na Slovensku dosiaľ tradíciu, pričom je jeho potreba na základe reformy obsahu vzdelávania nevyhnutná...Viac...

Nájsť podobné
Turci v Uhorsku I.

Kategória: KNIHY | História

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín...Viac...

Nájsť podobné
Na západe nič nové (10)

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Film rozpráva o bitke kresťanských vojsk proti lúpežiacim Turkom, ktorá sa začala 26. augusta 1652 na poli neďaleko Veľkých Vozokán. Skončila sa až na druhý deň, keď na Turkov znenazdajky zaútočili sedliaci z okolitých obcí vyzbrojení sekerami, cepmiViac...

Nájsť podobné
Kráľ Oidipus, Oidipus na Kolóne, Antigona

Autor(i): Sofokles

Kategória: KNIHY | História

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus...Viac...

Nájsť podobné
Maďarské vraždenie

Autor(i): József Halmi

Kategória: KNIHY | História

Autor knihy nazval prvú kapitolu : Maďarské martýrium. Išlo nielen o martýrium maďarského národa ale ešte viac o martýrium nemaďarských národností, ktorých bolo v neskoršom trianonskom Maďarsku takmer 3 milióny....Viac...

Nájsť podobné
Vraždenie Slovákov v Rakúsko-Uhorsku

Kategória: KNIHY | História

Výpovedná hodnota tejto útlej knižôčky je obrovská. Z obrovskej hory neľudskosti ako osobitný výkričník vyčnieva prípad neuveriteľne zverského zločinu maďarských honvédov na zajatom Ivanovi Hodžovi...Viac...

Nájsť podobné
Výhybky dejín

Autor(i): Leopold Moravčík

Kategória: KNIHY | História

V knihe Výhybky dejín autor Leopold Moravčík naznačuje, že svet mohol byť aj iný, a často nechýbalo veľa, aby sme žili inak alebo nežili vôbec. Preto sa kniha zameriava na dvanásť zlomových udalostí dvadsiateho storočia a jej autor...Viac...

Nájsť podobné
Nepokojná hranica

Kategória: KNIHY | História

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 - 1947" uskutočnenej 3. októbra 2009 v Spišskej Belej.Viac...

Nájsť podobné
Slovensko a Svätá stolica

Kategória: KNIHY | História

Predložený zborník štúdií na relatívne malom priestore poskytuje obraz o vývoji vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Ide o príspevky, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii, ...Viac...

Nájsť podobné
Slovenské dejiny IV

Autor(i): Róbert Letz

Kategória: KNIHY | História

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1993, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik samostatnej Slovenskej republiky...Viac...

Nájsť podobné
Jún 1967

Autor(i): Karol R. Sorby

Kategória: KNIHY | História

Dr. Sorby prezentoval svoj rozpracovaný projekt nazvaný „Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ“. Cieľom práce nie je podrobné vykresľovanie diania na...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny mafie

Autor(i): Salvatore Lupo

Kategória: KNIHY | História

Zaujímavá kniha o mafii - ako o talianskom probléme, ktorého riešenie sa však dotýka celého sveta. Kniha by mala byť povinným čítaním bankárov, policajtov, sudcov, prokurátorov, ako aj predstaviteľov štátnej správy. Autor knihy je Sicílčan.Viac...

Nájsť podobné
Vyrovnávanie sa s minulosťou?

Autor(i): Peter Dinuš

Kategória: KNIHY | História

Téma vyrovnávanie sa s "komunistickou" minulosťou je v súčasnom verejnom, politickom i akademickom priestore určite významná...Viac...

Nájsť podobné
Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918

Autor(i): Pavel Dvořák, Dušan Kováč

Kategória: KNIHY | História

Jedenásty zväzok publikácie má dve časti: Udalosti od rakúsko-uhorského vyrovnania až do vypuknutia prvej svetovej vojny (zv. XI a, vyjde budúci rok) a Slováci v prvej svetovej vojne 1914 - 1918 (zv. XI b)...Viac...

Nájsť podobné
Trendológia

Autor(i): William Higham

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Trendológia je jedna z prvých kníh, ktorá pomenúva existujúce trendy a odhaľuje ich silný vplyv na vývoj trhu. Wiliam Higham, uznávaný odborník v oblasti spotrebiteľského výskumu, v nej na konkrétnych príkladoch dokazuje, aké dôležité je...Viac...

Nájsť podobné
Dvakrát meraj

Autor(i): Michael J. Mauboussin

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Lídri vo všetkých oblastiach robia denne zásadné rozhodnutia, trpkou pravdou však je, že aj napriek dobrým úmyslom je ich voľba často chybná a za ich omyly platia všetci vysokú daň...Viac...

Nájsť podobné
Sila jednoduchosti

Autor(i): Ron Ashkenas

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Takmer všetci manažéri dnes v takom či onakom rozsahu zápasia so zložitosťou. Sú preťažení informáciami a nemajú dostatok času na ich spracovanie...Viac...

Nájsť podobné
Etika médií

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Etika médií je nová spoločenskovedná disciplína, ktorá je ešte len na začiatku svojho rozvoja – kvalitnej literatúry...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie malých a stredných podnikov

Autor(i): Marián Zajko a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Marketingový odbytový kanál

Autor(i): Peter Dorčák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Hlavnou úlohou marketérov z celého sveta je zistiť, čo zákazníci chcú a uspokojiť ich vždy tým najlepším. Pre pomoc pri splnení týchto cieľov je kladený dôraz na popísanie základných marketingových pojmov a bližšia špecifikácia cesty produktu a službViac...

Nájsť podobné
Riadenie rizík informačnej bezpečnosti

Autor(i): Ondrej Strnád

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Čo by urobil Google?

Autor(i): Jeff Jarvis

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto kniha je čiastočne proroctvom, čiastočne experimentom, čiastočne manifestom a čiastočne manuálom na prežitie. Internetový impresário a priekopník blogovania Jeff Jarvis v nej spätne aplikuje zásady...Viac...

Nájsť podobné
Kupujeme nehnuteľnosť / Predávame nehnuteľnosť

Autor(i): Martin Čapo

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kupujeme/Predávame nehnuteľnosť pomôže každému, kto zvažuje kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, prípadne chce začať pracovať alebo sa zdokonaľovať ako realitný maklér. Zrozumiteľnou formou popisuje celý proces predaja a kúpy nehnuteľnosti tak...Viac...

Nájsť podobné
Médiá a novinári na Slovensku 2010

Autor(i): Samuel Brečka a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie...Viac...

Nájsť podobné
Ako vedú úspešní lídri

Autor(i): Brian Tracy

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe autor odhaľuje stratégie, ktoré používajú špičkoví manažéri a podnikatelia na dosiahnutie výnimočných výsledkov bez ohľadu na náročnosť trhu či tlak konkurencie. Veľmi jasne definuje vlastnosti a predpoklady úspešného lídra, odporúča spôsoby.Viac...

Nájsť podobné
Synegetika v ekonómii a manažmente

Autor(i): Ignác Prno

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Je evidentné, že ekonomické a spoločenské udalosti sa nepodobajú udalostiam, ktorými sa zaoberajú fyzici a chemici, lebo zahŕňajú mysliacich účasníkov. A mysliaci účasníci menia pravidlá ekonomiky, aj spoločernských systémov podľa vlastných predstáv.Viac...

Nájsť podobné
Ako písať príbehy, básne, referáty, reportáže, listy, e-maily a iné

Autor(i): Anne Faundezová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Fantastická príručka, ktorá vám pomôže dostať vaše myšlienky na papier! Zistíte, ako pripraviť perfektnú pozvánku na párty; naučíte sa, čo je to rytmus a rým v básni a dokážete napísať dokonalý e-mail....Viac...

Nájsť podobné
Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Úvahy na každý deň

Autor(i): Ján Košturiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mnohé knihy pre manažérov prinášajú "súbor najlepších praktík alebo rýchle cesty k úspechu." Táto kniha je skôr súborom úvah človeka, ktorý je sám manažérom a zároveň poradcom podnikateľov a manažérov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov