alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
PrešpoRock

Autor(i): Boris Filan

Kategória: KNIHY | História

Aj keby som sa v živote nikam nepohol, spoznal som dôverne mnoho miest: Prešporok, Presburg, Willsonovo město, Pozsony, Bratislavu, Blavu, Paštekár City...Viac...

Nájsť podobné
Názvy obcí Slovenskej republiky

Autor(i): Milan Majtán

Kategória: KNIHY | História

Publikácia spracúva mimoriadne pestrý vývin úradných názvov miest a obcí na Slovensku v uvedenom období, ich pomaďarčovanie, poslovenčovanie, zmeny ideologického charakteru, alebo súvisiace so zmenami štátnosti a administratívneho členenia...Viac...

Nájsť podobné
Z novohradských vrchov a dolín

Autor(i): Ján Jančovic

Kategória: KNIHY | História

Publicista, a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín, duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu a taktiež krajanov, ktorí sa z tejto oblasti vysťahovali na Dolnú zem, doplnené autentickými a často unikátnymi fotodokumentami...Viac...

Nájsť podobné
Etnogenéza Slovákov

Autor(i): Richard Marsina, Peter Mulík

Kategória: KNIHY | História

Z histórie je známe, že v minulosti aj v súčasnosti sa pomenovania kmeňov a národov menili či alternovali, ale často sú naozaj iba „výsledkom vedeckej dedukcie a logickej úvahy.“...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

Autor(i): Jonáš Záborský

Kategória: KNIHY | História

Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vychádza po takmer 140 rokoch od svojho vzniku po prvý raz...Viac...

Nájsť podobné
Príbehy zo starej Bratislavy

Autor(i): Viera Ryšavá

Kategória: KNIHY | História

Pätnásť historických príbehov vás vtiahne do rôznych momentov z minulosti nášho hlavného mesta. Prejdete rôznymi dejinnými epochami, od ranného stredoveku až do nedávnej minulosti. Navštívite napríklad korunováciu kráľovnej Márie Terézie...Viac...

Nájsť podobné
Zbohom, sused, aj ty, suseda...

Autor(i): Jozef Luknár

Kategória: KNIHY | História

Pozoruhodný rukopis z roku 1913 poodhaľuje zákulisie vysťahovalectva a vzťahov, vďaka ktorým sa slovenskí prisťahovalci v Amerike rýchlo udomácňovali. Vypovedá o ich nádeji a strachu, o úskaliach cesty a ťažkom živote ďaleko od blízkych...Viac...

Nájsť podobné
História - Otestuj si znalosti

Kategória: KNIHY | História

Na stránkach tejto knihy o dejinách človeka, zaplnených zaujímavými historickými faktmi a farebnými ilustráciami, sa zoznámite s prvými ľuďmi, pradávnymi ríšami, stredovekom, objavnými plavbami a moderným svetom...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny 20. storočia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

Atlasy sú určené predovšetkým pre základné školy a viacročné gymnáziá. Vnútorná štruktúra zošitov nadväzuje na učebné texty učebníc (pre 5. až 9. ročník ZŠ) a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov.Viac...

Nájsť podobné
O krajine a vlasti starých Slovákov

Autor(i): Ján Doruľa

Kategória: KNIHY | História

O výsledky výskumov v tých oblastiach slovenských dejín, jazyka a kultúry, ktoré sa v našej súčasnosti stali predmetom politického záujmu a s ním spojených „odborných“ a publicistických interpretácií a politických, ba aj tzv. občianskych aktivít...Viac...

Nájsť podobné
Storočie dlhšie ako sto rokov

Autor(i): Ľubomír Lipták

Kategória: KNIHY | História

Vydavateľstvo Kalligram sprístupňuje čitateľskej verejnosti výbr z diela Ľubomíra Liptáka, originálnej osobnosti slovenskej historiografie. Tvoria ho najvýznamnejšie vedecké práce, eseje, popularizačné články, recenzie i publikované rozhovory, z ktorViac...

Nájsť podobné
Dejiny plné dynamitu

Autor(i): Roman Holec

Kategória: KNIHY | História

Kniha mapuje dejiny bratislavského chemického podniku Dynamit Nobel od jeho vzniku roku 1873 až do roku 1945. Zachytáva teda podnik v podmienkach dvoch svetových vojen a troch režimov. Všíma si postavenie Dynamitky v nobelovskom koncerne, rovnako všaViac...

Nájsť podobné
Vidiecke šlachtické sídla v Liptovskej stolici

Autor(i): Tomáš Janura

Kategória: KNIHY | História

Publikácia historika Tomáša Januru poukazuje na význam a dejiny Liptova prostredníctvom zmapovania určitého typu profánnych architektonických pamiatok...Viac...

Nájsť podobné
Odvlečení

Autor(i): Peter Juščák

Kategória: KNIHY | História

Osudy občanov Československa odvlečených do pracovných táborov GULAG v ZSSR...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny účtovníctva na Slovensku

Autor(i): Rudolf Šlosár

Kategória: KNIHY | História

Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých sedem sa zaoberá vývojom...Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku I.

Kategória: KNIHY | História

Prvý zväzok sprievodcu predstavuje problematiku významných historických knižníc...Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku (III. zväzok)

Autor(i): Peter Sabov a kol.

Kategória: KNIHY | História

Tretí zväzok sprievodcu svojou obsahovou štruktúrou nadväzuje na predchádzajúce...Viac...

Nájsť podobné
Odysseia I - XII

Autor(i): Homéros

Kategória: KNIHY | História

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...Viac...

Nájsť podobné
Mesto, región, metropola

Autor(i): Alena Kubová-Gauché

Kategória: KNIHY | História

Kniha Mesto, región, metropola, zostavená z textov francúzskych autorov, chce ozrejmiť, do akej miery súvisia návrhy na premenu mesta s novým poňatím metropoly a regiónu...Viac...

Nájsť podobné
Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | História

Publikácia sa snaží čitateľom poskytnúť prehľad najvýznamnejších tendencií vývoja človeka, civilizácie, spoločnosti a štátu od najstarších čias až do antického obdobia...Viac...

Nájsť podobné
Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti

Autor(i): Hugo Gold a kolektív

Kategória: KNIHY | História

Druhá časť knihy Huga Golda prináša obraz duchovného života a vnútornej diferenciácie bratislavskej židovskej komunity pred holokaustom. Tvorili ju ortodoxné, neologické i sionistické organizácie. Medzi nimi vynikala svetoznáma ješiva (rabínska školaViac...

Nájsť podobné
Slovensko v 20. storočí

Autor(i): Ľubomír Lipták

Kategória: KNIHY | História

Najnovšie vydanie vynikajúcej historickej práce o Slovensku, ktorú slovenský historik európskeho formátu Ľubomír Lipták napísal pred takmer polstoročím...Viac...

Nájsť podobné
Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 - 1945

Autor(i): Marián Manák

Kategória: KNIHY | História

Konferencia ministrov zahraničných vecí Veľkej trojky, zasadajúca v októbri 1943 v Moskve, dospela okrem iného k dohode o potrebe vytvorenia mechanizmu, ktorý by zabezpečoval tesnejšiu spoluprácu medzi USA, ...Viac...

Nájsť podobné
Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010

Kategória: KNIHY | História

V dňoch 26. - 27. októbra 2011 v rámci každoročnej vedeckej konferencie, organizovanej Katedrou dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pod názvom Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach vyšiel zborník ..Viac...

Nájsť podobné
Bol som detský špión

Autor(i): Jozef Kollár

Kategória: KNIHY | História

Strhujúci príbeh detí vycvičených a nasadených na špionáž, napísaný podľa skutočných udalostí, je smutným svedectvom o praktikách totalitného režimu...Viac...

Nájsť podobné
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

Bohatstvo histórie evanjelickej a.v. cirkvi je inšpirujúcim podnetom objavovať nepoznané a dať sa vtiahnuť do zápasu a hľadania Božieho, vloženého do tohto sveta.Viac...

Nájsť podobné
Maďari

Autor(i): Paul Lendvai

Kategória: KNIHY | História

Provokujúca kniha, za ktorú si autor vyslúžil veľa odsudkov, ale aj nemálo uznania. Kniha o tisícročnom premenlivom osude Maďarov, o ich histórii...Viac...

Nájsť podobné
Podivuhodné príbehy z minulosti

Kategória: KNIHY | História

Kniha Podivuhodné príbehy z minulosti prináša 100 mimoriadne pútavých a pritom pravdivých udalostí z histórie, ktoré vás zaručene strhnú!Prvýkrát sa oboznámite so skutočným historickým pozadím vyše stovky udalostí, ktoré hýbali svetom, s neobyčajnýmiViac...

Nájsť podobné
Barbarskí Slovania

Autor(i): Robert Beutelhauser

Kategória: KNIHY | História

Nielen svetová história je hrôzostrašná, príšerná, nechutná a... zaujímavá. Aj na našom území sa diali čudesné veci. Kde sme sa tu vzali? Čo nám na našom území zanechali hrozní Avari? Prečo sa ľudia báli Perúna? Kto boli trojjazyčníci?...Viac...

Nájsť podobné
Bratislava: atlas sídlisk 1950 - 1995

Autor(i): Henrieta Moravčíková

Kategória: KNIHY | História

Monografia Bratislava: atlas sídlisk, 1950 - 1995 / Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 predstavuje históriu, spoločenské, ekonomické, urbanistické a architektonické súvislosti výstavby sídlisk v druhej polovici 20. storočia na území BraViac...

Nájsť podobné
Odsúdení na dohodu

Autor(i): Jozef Hajko

Kategória: KNIHY | História

Publicista Jozef Hajko sa v knihe Odsúdení na dohodu venuje spoločnej histórii dvoch susediacich národov. Pri svojej práci čerpal nielen z historickej, ale aj beletristickej literatúry. Okrem základných historických udalostí si autor všíma...Viac...

Nájsť podobné
Slovenské dejiny I

Autor(i): Matúš Kučera

Kategória: KNIHY | História

Prvý diel dejín Slovenska (do roku 1526) popredného slovenského historika. Dielo v úvode prináša pohľad na doterajší stav syntéz o slovenských dejinách a obsahuje kapitoly: Spoločnosť a kultúra starých Slovákov, Prvé pokusy o vytvorenie štátu...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov