alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Tajné dejiny hornej Oravy

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

Tajné dejiny hornej Oravy… Názov, ktorý znie veľmi tajomne, ale v skutočnosti jeho odhalenie je veľmi prozaické. V súčasných publikáciách týkajúcich sa hornej Oravy, ktoré vychádzajú takmer výlučne v poľskej réžii,...Viac...

Nájsť podobné
Rozdelené Kysuce

Autor(i): Pavol Matula

Kategória: KNIHY | História

Kysuce – severozápadný región Slovenska hraničiaci s dvoma štátmi. Na západe s Českou republikou a na severe s Poľskom. Pomenovanie dostal podľa rieky Kysuca, ktorá je prítokom Váhu...Viac...

Nájsť podobné
State a články k slovenskému stredoveku

Autor(i): Matúš Kučera

Kategória: KNIHY | História

Kniha predstavuje programové texty Prof.PhDr. Matúša Kučeru, DrSc. z oblasti koncepcie slovenských dejín, jeho reflexie nad staršou slovenskou historiografiou i kapitoly k slovensko-poľským stredovekým vzťahom. Nechýbajú tu však ani state z hospodársViac...

Nájsť podobné
Apokalypsa - 2.Svetová vojna

Autor(i): Daniel Costelle, Isabelle Clarke

Kategória: KNIHY | História

Druhá svetová vojna posunula hranice hrôzy. Apokalypsa rozpráva priebeh udalostí nečakaným spôsobom.Kniha pozoruhodne stručne a historicky nespochybniteľne dokumentuje udalosti,...Viac...

Nájsť podobné
Malá encyklopédia starovekej gréckej a rímskej literatúry

Autor(i): Jozef Hrabovský

Kategória: KNIHY | História

Malá encyklopédia starovekej gréckej a rímskej literatúry je dielo vedecko-populárnej literatúry určené ako čitateľovi so stredoškolskýcm vzdelaním, respektíve so vzdelaním nehumanitného typu, tak i odborníkovi, napr. klasickému filológovi.Viac...

Nájsť podobné
Apokalypsa Hitler

Autor(i): Daniel Costelle, Isabelle Clarkeová

Kategória: KNIHY | História

Ako sa Hitler mohol dostať k moci? Pôvod zla a vzostup moci jedného z najväčších zločincov histórie. Výnimočný dokument vo farbách a snímkach dokladajúci tragédiu dvadsiateho storočia.Viac...

Nájsť podobné
Heraldický katechizmus

Autor(i): Ladislav Vrtel

Kategória: KNIHY | História

Heraldický katechizmus - čiže základy heraldiky v otázkach a odpovediach, zoradených do trinástrich lekcií a pre väčšiu názornosť doplnených o premnohé vyobrazenia.Viac...

Nájsť podobné
Úpadok a zánik Rímskej ríše

Autor(i): Edward Gibbon

Kategória: KNIHY | História

Nadmerné rozširovanie ríše, „jed z Judey“, ako nazval kresťanstvo, a barbari – to sú podľa britského historika tri základné faktory, ktoré spôsobili pád Rímskej ríše. Jeho dielo vyniká nielen erudíciou, ale aj čítavým ironickým štýlom. „Búrka a vlny Viac...

Nájsť podobné
Dejiny novodobého Slovenska

Autor(i): Jozef Lettrich

Kategória: KNIHY | História

Kniha Dejiny novodobého Slovenska je historickým prierezom vývoja Slovenska a slovenského národa od čias Samovej ríše až po 50. roky 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Ulice a námestia Bratislavy - Podhradie

Autor(i): Tivadar Ortvay

Kategória: KNIHY | História

1. slovenské vydanie knihy, ktoré vychádza po takmer 100 rokoch od svojho prvého vydania.Viac...

Nájsť podobné
Môj štát, moja vlasť

Autor(i): Matúš Kučera

Kategória: KNIHY | História

Kniha o poprednom slovenskom a európskom historikovi Prof. PhDr. Matúšovi Kučerovi, DrSc., ktorá obsahuje okrem najlepších materiálov jeho článkovej tvorby o vzniku Veľkomoravskej ríše aj najzaujímavejšie medzníky vo vývoji dejín Slovenska a SlovákovViac...

Nájsť podobné
5 kníh o Bratislave

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Súbor piatich kníh o Bratislave.Viac...

Nájsť podobné
Moja Štiavnica

Autor(i): Anton Hykisch

Kategória: KNIHY | História

Anton Hykisch sa vracia k svojmu rodisku. Zo spomienok vanie prirodzená nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi. K spomienkam patrí aj fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti,...Viac...

Nájsť podobné
Vily nad Bratislavou

Autor(i): Tomáš Berka, Ján M. Bahna

Kategória: KNIHY | História

O architektúre a životnom štýle vo vilovej časti Bratislavy na Kalvárii, Slavíne s priľahlým Horským parkom a na Hradnom vrchu...Viac...

Nájsť podobné
Florentské dejiny

Autor(i): Niccollò Machiavelli

Kategória: KNIHY | História

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla...Viac...

Nájsť podobné
Dejepis 9 (Učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom))

Kategória: KNIHY | História

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí....Viac...

Nájsť podobné
Okres Martin

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

Publikácia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: okres Martin je druhý diel z edície mapujúcej hnuteľné a nehnuteľné pamiatky na území Slovenska, ktorú pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Vydavateľstvom ...Viac...

Nájsť podobné
Od porážky k porážke

Autor(i): Robert Beutelhauser

Kategória: KNIHY | História

Druhá časť Našich hrôzyplných dejín sa začína tam, kde sa Barbarskí Slovania skončili, v časoch rozpadu Veľkomoravskej ríše. Zoznámime sa s prvými storočiami existencie kráľovstva, ktoré existovalo skoro 1 000 rokov a ktorého súčasťou sme boli i my .Viac...

Nájsť podobné
Historické mestá na Slovensku

Autor(i): Viera Dvořáková, Daniel Kollár, Jana Oršulová

Kategória: KNIHY | História

Kniha približuje históriu a pamiatky 34 slovenských miest, zoradených podľa abecedy. Pri každom meste je najprv opísaná jeho geografická poloha, vývoj názvu a najstaršie písomné správy o meste.Viac...

Nájsť podobné
Súostrovie Gulag

Autor(i): Alexander Solženicyn

Kategória: KNIHY | História

Nové slovenské vydanie Súostrovia Gulag vychádza v revidovanom preklade doplnenom novými poznámkami a doslovom, ktorý sa zameriava na slovenské obete gulagu a dobové politické súvislosti. Solženicynovo prelomové dielo odhaľuje pomery...Viac...

Nájsť podobné
Pramene práva na území Slovenska II.

Autor(i): Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | História

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky...Viac...

Nájsť podobné
Bitky, ktoré zmenili históriu

Kategória: KNIHY | História

Bohato ilustrovaný sprievodca s podrobnými informáciami o viac než 45 historicky najvýznamnejších bitkách.Viac...

Nájsť podobné
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 – 1944)

Autor(i): Pavel Mičianik

Kategória: KNIHY | História

Čitateľ dostáva do rúk štvrtý, a zároveň posledný diel série monografií Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944). Tematicky nadväzuje na záverečnú kapitolu tretieho dielu, ktorá zachytila reorganizáciu Rýchlej divízie na 1. pešViac...

Nájsť podobné
Dejiny Slovenska a Slovákov od Veľkého tresku po veľký tresk

Autor(i): Pavol Fabian

Kategória: KNIHY | História

"Touto knihou som len chcel privieť k čítaniu o histórii Slovenska ľudí, ktorí by inak do rúk "normálnu" knižku o našej histórii nezobrali." AUTORViac...

Nájsť podobné
Mercedes-Benz

Autor(i): Alessandro Sannia

Kategória: KNIHY | História

Zostrojenie prvého automobilu na svete v roku 1885 je najväčším, ale zďaleka nie jediným úspechom nemeckej automobilky Daimler AG. ...Viac...

Nájsť podobné
Gottland

Autor(i): Mariusz Szczygieł

Kategória: KNIHY | História

Poľský novinár a spisovateľ v nej predstavuje výber reportáží venovaných Českej republike, resp. Československu...Viac...

Nájsť podobné
Potulky starou Žilinou 2

Autor(i): Peter Štanský, Marián Mrva, Miroslav Pfliegel

Kategória: KNIHY | História

Pokračovanie úspešného cyklu o histórii Žiliny čitateľov tentokrát prevedie územím od železničnej stanice po Hlinkovo námestie - čiže tzv. „novým centrom“ mesta, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Palatín

Autor(i): Jozef Kočiš, Jana Kurucárová

Kategória: KNIHY | História

Knižka pútavou formou verne zachytáva obdobie slovenských dejín. Nezachytáva len osud Juraja Thurzu ale aj osudy palatína a jeho rodiny vo vtedajšom Uhorsku a celej Európy.Viac...

Nájsť podobné
Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR

Autor(i): Linda Osyková

Kategória: KNIHY | História

Cieľom tejto práce je zachytiť charakter volebnej kampane štyroch najsilnejších politických strán na Slovensku - ľudovej, agrárnej, sociálnodemokratickej a komunistickej ...Viac...

Nájsť podobné
Bratislavský okrášľovací spolok 1868 - 1918

Autor(i): Martin Győrik

Kategória: KNIHY | História

Publikácia k 50. výročiu Bratislavského okrášľovacieho spolku, vyšla roku 1918, ešte za Rakúsko-Uhorska. Hoci Bratislava – Prešporok, Pressburg, Pozsony bolo odjakživa krásne mesto, v roku 1868 niekoľkí skalní Prešporčania založili okrášľovací spolokViac...

Nájsť podobné
Maďarská otázka v Československu 1945-1948

Autor(i): Katalin Vadkerty

Kategória: KNIHY | História

Po rozpade Československej republiky roku 1938 vypracovali - spočiatku nezávisle od seba - českí a slovenskí politici, ktorí sídlili v Londýne, respektíve v Moskve, plán na vytvorenie nového československého štátu.Viac...

Nájsť podobné
Východné Slovensko v letokruhoch národa

Autor(i): Imrich Sedlák

Kategória: KNIHY | História

Hlavným zámerom vydania trojdielnej publikácie, je v čo najväčšej miere prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu vedeckého poznania minulosti a súčasnosti východného Slovenska ako integrálnej, neoddeliteľnej súčasti slovenského národného celku...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov